Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tohum sertifikaları 1 yıl geçerli olacak

Tohum sertifikaları 1 yıl geçerli olacakTohum üreticilerinin, tohumlukların üretildikleri üretim sezonu içerisinde aldığı sertifika ve raporlara, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerli olması şartı getirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tohumlukların üretildikleri üretim sezonu içerisinde sertifikalandırılmasını esas kılan Yönetmelik ile sertifika ve raporların, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerli olma şartı getirildi.

Ayrıca, her bir tohumluk çeşidi için, sınıfı ve kademesi aynı olan, bir veya birden fazla parselden oluşan fiziki olarak tek bir üretim alanı için bir tohumluk beyannamesi düzenlenecek. Tohumluk beyannamelerinin son veriliş tarihlerine göre ise belirtilen tarihten sonra verilen beyannameler kabul edilmeyecek ve üretimler tohumluk olamayacak. Tarla kontrol raporunun ise birinci nüshası sertifikasyon kuruluşuna numune ile birlikte gönderilmek üzere, ikinci nüshası ise arşivlenmek üzere başvuru kuruluşunda muhafaza edilecek. Üçüncü nüsha ise "Sertifikalandırmada Kullanılamaz" kaşesi vurularak üreticiye verilecek. Tarla kontrol raporlarına göre temin edilen etiketler ile laboratuvar analizleri sonunda düzenlenen sertifika bilgileri arasında farklılık meydana geldiğinde; uygun olmayan etiketlerin imhasından, tohumlukların sertifikalarına uygun etiketlerinin talep edilmesinden, etiketlenmesinden ve ticarete arz edilmesinden, tohumlukları en son paketleyen ve etiketleyen sorumlu tutulacak.

Yeniden ambalajlama


Yönetmelik ile ham tohumluk sertifikası ile belgelendirilen tohumlukların veya ambalajları ile etiketleri zarar görmüş, bozulmuş tohumluk partilerinin yeniden ambalajlanması, etiketlenmesi ve sertifikalandırılması koşuları yeniden belirlendi. Buna göre, yurtiçinde pazarlanmak üzere sertifikalandırılmış tohumlukların yeniden ambalajlanması için, bir üst yazı ekinde tohumluk partisine ait sertifika ile başvuru kuruluşuna müracaat edilecek. Kontrolör nezaretinde sertifikanın temsil ettiği partiye ait ambalajlar üzerindeki etiketler sökülür ve sökülen etiketlerin temsil ettiği tohumluk miktarı tespit edilecek. Üretici veya tedarikçiler tohumluk partilerini paketleyerek etiketleme sonrasında, başvuru kuruluşuna numune aldırma talebinde bulunacak. Farklı tohumluk partilerinden çeşidi, sınıf ve kademesi aynı olmak şartıyla paçal yapılabilir. Üretici veya tedarikçi her paçalı meydana getiren partilerin referans numaralarını ve paçalı oluşturan partilerin paçaldaki oranını gösteren kayıtları tutmak ve başvuru kuruluşuna bildirmekle yükümlü olacak. Kontrolör yeni oluşturulan partilerden numune alır. Numune gönderme protokolüne, müracaat esnasında verilen sertifikanın tarih ve numarası ile parti numarası veya numaraları işlenir ve ham tohumluk sertifikasının aslı ile birlikte ilgili sertifikasyon kuruluşuna gönderecek. Sertifikasyon kuruluşları, sertifika düzenlenmesi amacıyla gönderilen tohumluk numunelerinde gerekli laboratuvar analizlerini yaparak, 11 inci madde hükümlerine göre sertifika veya rapor düzenleyecek. Ambalajları ve etiketleri zarar görmüş, bozulmuş tohumluk partilerinin yeniden ambalajlanması ve etiketlenmesi için başvuru kuruluşuna tespit yaptırılacak.

Ayrıca, bilimsel amaçlı çalışmalarda, araştırma ve geliştirme çalışmalarında ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılan tohumluklar ile çiftçilerin kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiği tohumluklarda sertifikalandırma şartı aranmayacak.

 

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın