Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Balda Hatalı İlaç Kullanımı

balda-hatali-ilac-kullaniminin-zararlari_o.jpgOndokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdurrahman Aksoy, arılardaki hastalıkların belirlenmeden kimyasal ve antibiyotiklerin karıştırıp verilmesinin zararlı olduğunu belirterek, baldaki ilaç kalıntısının insanlar için yararlı bir ürünü riskli hale getirdiğini ifade etti

 

Arı hastalıklarının ülke arıcılığında önemli kayıplara yol açtığını ve bilinçli ilaç kullanımı yapılmadığını anlatan Prof.Dr. Abdurrahman Aksoy, "Özellikle 'kış kayıpları' olarak kayda geçen kayıpların çoğu aslında arı hastalıklarının öldürücü seviyeye gelmesi ve kış aylarında kolonilerin sönmesidir. Hastalıkları belirlemeden kokteyl şeklinde değişik kimyasal ve antibiyotiklerin karıştırılıp arılara verilmesi zararlıdır. Değişik sınıf ve etki mekanizmalarına sahip ilaçların bir arada ve aynı zamanda kullanılması ilaç etkinliğini değiştirmekte, hastalıkları etkilememekte ya da tam tersine arılarda öldürücü sonuç oluşturmaktadır. Bunun yanında arı ürünlerinde kalıntı sorunu oluşturmakta ve böylece insanlar için yararlı bir ürünü riskli bir hale getirmektedir" dedi.

Prof.Dr. Aksoy, gerek hayvanlar gerek bitkiler veya tarım ürünleri ile bunların çevresinde kullanılan ilaç ve kimyasal maddelerin birçoğu uygulandıkları alan ve canlıların vücudunda kısmen parçalanarak etkisiz veya zararsız hale gelirken, bazıları da son derece yavaş ayrışmaları dolayısıyla besin zinciri yoluyla son tüketici olan insana ulaştığını ifade etti. Ballarda ilaç kalıntılarının başlıca iki yoldan kaynaklandığını anlatan Prof.Dr. Aksoy, şöyle konuştu: "Bunlardan ilki, arı hastalıklarının sağaltımı amacıyla kovanda ilaç uygulanmasıdır. İlaç kalıntısının diğer nedeni zirai mücadelede kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar işçi arıların balın ham maddesi olan bitki özlerini emmesi ile arılar tarafından alınıp kovana getirilir. İnsektisit amaçla kullanılan bu ilaçlar arılar için de zehirlidir ama kullanılan miktar düşük olduğu için genellikle arıların ölmesine sebep olmazlar. Ancak, balda kalıntıya neden olurlar." Arı hastalıkları için son yıllarda ilaç kullanımının önemli derecede yaygınlaştığını anlatan Abdurrahman Aksoy, şunları söyledi: "Ancak, ilaçların, özellikle antibiyotiklerin gelişigüzel kullanılması beklenen başarıyı önemli ölçüde etkilemiştir. Zira bazı hastalık yapıcı mikroorganizma türlerinin yaygın ve bilinçsizce kullanılması ilaçlara karşı toleransın artışına yol açtığı gibi dirençli suşların ortaya çıkışı da kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle ilaç seçiminin özellikle antibiyotik seçiminin yapılmasında hastalık etkenlerinin antibiyotiklere karşı duyarlılık derecelerinin bilinmesinde büyük yarar var. Varroa hastalığına karşı akarisid özelliğe sahip ilaç uygularken laboratuvar testlerinden geçirilmemiş, arı ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan kimyasal maddeler kullanılmamalı. İlaçlar mutlaka tarif edildiği şekilde ve uygun dozda kullanılmalıdır. Bal hasadı döneminde kesinlikle ilaçlama yapılmamalı, erken ilkbahar ve geç sonbaharda ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama genellikle hava sıcaklığı 14 derecenin üstünde olduğu günlerde ve arıların kovana döndükleri tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır. Kovanda bölme tahtaları varsa ilaçlama sırasında çıkartılarak arıların serbest hareket etmeleri sağlanmalıdır

haberler.com

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın