Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Hibe desteği devam edecek

Kırsal kalkınma yatırımlarına, 2011-2015 döneminde de yüzde 50-75 tutarında hibe desteği uygulanmasına devam edilecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Ocak 2011'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için makine ve ekipman alımlarına ilişkin yatırımların desteklenmesini öngörüyor.

Karar, 1 Ocak 2011-31 Aralık 2015 döneminde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş makine alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Kararname kapsamında, "ekonomik yatırımlar", "yeni yatırım tesisleri", "kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi", "alternatif enerji kaynakları kullanan seralar", "yarım kalmış yatırımların tamamlanması", "jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanan tarımsal üretim tesisleri", "koyun, keçi ve manda ile ilgili modern sabit yatırımlar", "toplu basınçlı sulama sistemleri yatırımları"  desteklenecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde,kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 1,5 milyar lira hibe verileceğini ve 3 bin tesis daha tamamlanacağını açıklamıştı.

Mazot ve gübre desteği uzatıldı

Bu arada mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin tarım il-ilçe müdürlüklerine başvuru süresi, 1 Nisan 2011'e kadar uzatıldı.

Gübre ve toprak analizi destekleri, 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında analiz yaptıran çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere ödenecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler için 31 Aralık 2010'da sona eren başvuru süresi, tebliğ ile 1 Nisan 2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

 

Kaynak: Dünya Gazetesi

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın