Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

ZMO: Targel Projesi Ateşten Gömlek

Targel Personeli ateşten bir gömlekTuncer, Targel Projesi'nin, Türkiye'nin Gerçekleriyle Tam Olarak Örtüşmemesi ve Uygulamada Yapılan Hatalar Nedeniyle Tam Bir Sorunlar Yumağı Haline Geldiğini Dile Getirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuncer, değişik isimler altında 2004 yılından bu yana yürürlükte olan TARGEL Projesi'nin, Türkiye'nin gerçekleriyle tam olarak örtüşmemesi ve uygulamada yapılan hatalar nedeniyle tam bir sorunlar yumağı haline geldiğini dile getirdi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turhan Tuncer, değişik isimler altında 2004 yılından bu yana yürürlükte olan Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi'nin (TARGEL), Türkiye'nin gerçekleriyle tam olarak örtüşmemesi ve uygulamada yapılan hatalar nedeniyle tam bir sorunlar yumağı haline geldiğini dile getirdi. Tuncer, köydeki mühendisin çözüm beklediğini belirterek, sorunların aşılabilmesi için öncelikle 4/B kadrosundaki sözleşmeli personelin derhal asli kadroya atanmaları gerektiğini vurguladı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer yaptığı yazılı açıklamada, değişik isimler altında 2004 yılından bu yana yürürlükte olan TARGEL Projesi'nin, Türkiye'nin gerçekleriyle tam olarak örtüşmemesi ve uygulamada yapılan hatalar nedeniyle tam bir sorunlar yumağı haline geldiğini dile getirdi. Oda tarafından olumlu karşılanan yeni personel alımlarının, sistemdeki aksaklıklar giderilmeden yapılması nedeniyle kargaşanın daha da büyüdüğünü ifade eden Tuncer, pek çok mühendisin, barınacak konut, hatta elektrik ve suyu dahi olmayan köylerde, eşinden, çocuğundan ayrı vaziyette çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Tuncer Kamuoyunda "1000 Köye 1000 Tarımcı" Projesi olarak da bilinen "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi" 2004-2007 yılları arasında uygulandıktan sonra, TARGEL Projesi adı altında devam ettiğini hatırlatarak, bugüne kadar proje kapsamında istihdam edilen personel sayısı 5 bini aşmış, mühendislerin özverili tutum ve çalışmaları ile kimi yörelerde başarılı sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi. Tuncer, ancak aradan geçen 7 yılda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ne yazık ki mevcut sorunların çözümüne yönelik anlamlı bir çalışma üretemedi, tam tersine sorunlar yumağı giderek karmaşık bir nitelik kazandığını kaydetti. Tuncel, sorunların aşılabilmesi için öncelikle 4/B kadrosundaki sözleşmeli personelin derhal asli kadroya atanmaları gerektiğini vurguladı.

-"PROJEDE İSTİHDAM EDİLENLER KADERLERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI"-

Tuncer TARGEL Projesi'yle ilgili başlıca sorunları şöyle sıraladı:

"-Proje kapsamında istihdam edilenler, hiçbir altyapısı olmayan köylerde kaderleri ile baş başa bırakılmaktadır.

-Köyde ikamet etme zorunluluğu pek çok mühendisin aile hayatını parçalamış, eşinden, çocuğundan ayrılmasına neden olmuştur. Ayrıca bu zorunluluk, idare ya da siyasi erk temsilcileri tarafından sözleşmeli personele karşı sık sık bir tehdit unsuru olarak ortaya konmaktadır.

-Hizmet sözleşmesinin 8. maddesinde "personel sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz" denilmesine rağmen, il ve ilçe müdürlükleri tarafından zaman zaman keyfi görevlendirmeler yapılmakta, işini kaybetme korkusu taşıyan mühendis ise buna karşı çıkamamaktadır.

-"PERSONELİN ULAŞIM SORUNLARI ACİLEN ÇÖZÜLMELİ"-

-Bir tek köye ataması yapılan sözleşmeli personel işe başladığında en az 3-4 köy kendisine bağlanmıştır. Merkez köyüne bile gitmekte zorlanan personelin ulaşım sorunlarının acilen çözülmesi gerekmektedir.

-Köy muhtarından tutun da, tarım il ve ilçe müdürlüklerinin kadrolu her bir elemanı sözleşmeli personel üzerinde amir gibi tutum ve davranışlar sergilemektedir.

-Bakanlık bünyesinde aynı unvanlı olmalarına rağmen farklı statüde istihdam edilen kadrolu ve 4/B"li çalışanların görev tanımları arasında karmaşa vardır. Sözleşmeli çalışanların görev kapsamı tam olarak tanımlanmamıştır.

-"PERFORMANS ÖLÇME SİSTEMİ ADIL OLMAYAN SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARDI"-

-Performans ölçme ve değerlendirme konusunda bilimsellikten uzak olan sistem, liyakate göre değerlendirmeyi önlemekte ve adil olmayan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

-Hizmet sözleşmesi 5. maddeye göre sözleşmeli personelin çalışma saatleri, emsali devlet memurları ile aynı olmasına rağmen, sözleşmeli personel mesai dışında çalışması gerektiğinde, emsalinden farklı olarak herhangi bir ilave hak alamamaktadır. Bu olumsuzluk kadrolu/sözleşmeli arasında var olan çifte standardın en önemli göstergelerinden biridir.

-Sonuç olarak tüm bu olumsuz koşullar altında mühendis kimliğini yaşama yansıtamayan danışmanlar yaşadıkları ekonomik - sosyal sıkıntılarla baş başa kalmaktadırlar. "

 

Kaynak: Haberler.com

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın

Benzer Haberler