Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

İthal gübreye sıkı denetim geliyor

fertilizer2.jpgGübre ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygunluk belgesi aranacak gübrelerin kapsamı genişletildi. Buna göre AB’de serbest dolaşımda bulunmayan gübreler için Bakanlık onayı gerekecek

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından yenilenen Gübre İthalatına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilirken, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak kimyevi gübrelerin listesi yenilenirken, yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat da bu listeye eklendi.

AB'de serbest dolaşımda bulunmayan, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilecek gübrelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde de gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.

AB'de serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyaların gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait kalite ve standartları gösteren EC Fertilizer sertifikası veya AB tarafından kabul görmüş akredite laboratuvarlar tarafından EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından 15 iş günü içinde Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilecek.

Tebliğe göre, AB menşeli olmayan, yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça yüzde 16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat, tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat ve diğer kalsiyum nitrat ithalatında da Tarım ve Köyişleri Bakanlığından uygunluk belgesi aranacak.

Bu ürünlerin gübre olarak kullanılmamak üzere ithalatı halinde ise uygunluk yazısı ibrazı zorunlu olmayacak.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip 15 iş günü içinde, gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilecek.

Tebliğ kapsamında yer alan eşyalardan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için ''uygunluk yazısı'' yerine geçerli olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılacak.

Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde uygunluk belgelerinin, gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olacak. Bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda, gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmayacak.

Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

http://www.rotahaber.com/

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın