Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Yeni fındık stratejisi yürürlüğe girdi

findik_2.jpgYeni fındık stratejisi çerçevesinde Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.  Ruhsatlı alanlarda fındık üretenlere dekar başına yıllık 150 lira destekleme ödemesi yapılacak. Ruhsatsız alanlarda, fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilere dekara 3 yılda toplam 600 lira ödenecek.

"Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar"a göre, 22 Kasım 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararla belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan Fındık Üretici Belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için dekara 150 lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.

Üreticiler 2009, 2010 ve 2011 yıllarının eylül-aralık döneminde başvuruda bulunacak.

Her yıla ait alan bazlı gelir desteği ödemeleri, ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılacak.

Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın ilgili maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, 1., 2. ve yüzde 6'dan daha az eğimli 3. sınıf tarım arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek, alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticilere, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemleri dikkate alınarak telafi edici ödemede bulunulacak.

Telafi edici ödemeler için üretici başvuruları, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemlerinde, eylül-haziran ayları arasında yapılacak.

Ruhsatsız alanlarda üretim yapan üreticilerden; 2009-2010 döneminde başvuranlara, ilk yıl için dekara 300 lira, ikinci ve üçüncü yıllar için dekara 150 lira olmak üzere 3 yılda dekara toplam 600 lira, 2010-2011 döneminde başvuranlara, ilk yıl için dekara 300 lira, ikinci yıl için dekara 150 lira olmak üzere 2 yılda toplam dekara 450 lira, 2011-2012 döneminde başvuranlara dekara 300 lira telafi ödeme yapılacak.

Orman ve hazine arazileri

Orman ve Hazine arazilerinde fındık üretimi yapan üreticiler bu kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlanamayacaklar.

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Bu arada, 22 Kasım 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 3. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu madde, belirtilen 13 ilde 1., 2. ve yüzde 6'dan daha az eğimli 3. sınıf tarım arazilerinde, tesis edilmiş olan fındık sahalarında Alternatif Ürün Programı uygulanmasını içeriyordu.

TMO fındık almayacak

Öte yandan, Bakanlar Kurulu kararıyla, "Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar" yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce satın alınan fındıkların tasfiyesine kadar, yürürlükten kaldırılan Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar hükümleri uygulanacak.

Yürürlükten kaldırılan karar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımıyla ilgili görevlendirilmesini içeriyordu.

Fındık ve üretimin planlaması ve dikim alanlarının belirlenmesi

Bu arada, Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, belirlenen fındık dikim alanlarında, fındık bahçesi tesis etmek veya mevcut fındık bahçelerinde yenilemede bulunmak isteyen üreticiler, bulundukları yerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunacak.

İzin verilen alanlarda bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden izin alınmadan mevcut fındık bahçeleri yenilenemeyecek ve yeni fındık bahçeleri kurulamayacak. İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri hakkında 2844 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak.

İzin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticiler, bakanlık il ve ilçe müdürlükleri tarafından fındık kayıt sistemine kaydedilecek.

Üreticinin kendi isteğiyle fındık üretiminden vazgeçmesi, arazinin kamulaştırma, heyelan, tuzluluk, alkalilik ve benzer nedenlerle fındık üretimine uygunluğunun kalmaması, izin verilen araziler dışında üretim yapılması, yanlış bilgi ve belge verilmesi hallerinde, üreticilere verilen fındık üretici belgeleri iptal edilerek, bu durum fındık kayıt sisteminde kayıt altına alınacak.

Bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işlemler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından denetlenecek.

Bu arada, 14 Nisan 2003 tarihli ve 2003/5495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın