Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Yasaklı 'çiçek soğanı' türleri belirlendi

yasakli.jpgTarım ve Köyişleri Bakanlığının "Doğal Çiçek Soğanlarının 2009 Yılı İhracat Listesi Hakkındaki Tebliği", Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliği'ne göre gelecek yıl, "yabani soğan, çiğdem, fritillaria türleri (F. persica, F. imperalis hariç), zambak türleri (L.candidum, L. martagon hariç), muskari, kara çiğdem, lale, eminium, biarum, nilüfer, salep, yılan yastığı (arum italicum, arum discorides hariç), kum zambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen (c.coum, c.cilicium, C.hederefolium hariç), kardelen (G. elwesii ve G. woronowii hariç), süsen, şakayık ve diğer yumrulu ve soğanlı türleri" içeren çiçek soğanlarının doğadan toplanarak ihracatı yasaklandı.

Tebliğ ile ihracat amacıyla gerek doğadan sökülerek gerekse büyütme veya üretim yoluyla elde edilerek, 2009'da ihraç edilecek doğal çiçek soğanlarının, cins, tür, çevre uzunluğu ve ihracat kontenjanları ile ihracatı yasak türler tespit edildi.

İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan çiçek soğanları da "yoğurt çiçeği, yılan yastığı, sıklamen, yılan bıçağı, karı kar çiçeği, toros kardeleni, karadeniz kardeleni, göl soğanı, silla, ada soğanı, tükrük otu, deve tabanı, adıyaman lalesi, ters lale, Türk zambağı" olarak belirlendi. Tebliğde, türlere göre yıllık limite ve çevre uzunluklarına yer verildi.

Tebliğde, "ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları" da mis zambağı, kara çiğdem, üretimi yapılan egzotik türlerden süsen, kalla, sümbülteber olarak sıralandı.

İhracat kontenjanları

İlgili türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilecek, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulacak. Tespit edilen ihracat kontenjanları, Bakanlık tarafından firmalara bildirilecek.

Firmalar, doğa kontenjanlarını, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları veya Bakanlık il müdürlüklerince düzenlenecek "Menşei Belgesi" karşılığında doğadan, büyütme ve üretim kontenjanlarını ise Bakanlık il müdürlüklerince verilen "Hasat Belgesi" karşılığında tarladan temin edecekler.

Tüm çiçek soğanı türlerinin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru vs.) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekecek.

Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, yeni iskana açılan alanlar ile tapulu arazilerden sökülebilecek veya biçilebilecek. Bunun için sahanın bu kabil bir alan olduğunun ilgili devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise Bakanlık il müdürlüklerince yapılması ve bunların resmi belgelerle tespit edilmesi gerekecek.

Yasaklar

İhracatı yasak olan sıklamen mirabile ile kontenjana bağlı sıklamen türlerinin birlikte yetiştiği Isparta-Muğla-Mersin çevrelerinden sıklamen toplanamayacak.

Antalya ili Alanya ve Gündoğmuş ilçe sınırları içinde toros kardeleni türünde doğadan söküm yapılamayacak.

Üretim alanları dışında, Sakarya ili Karasu ve Kaynarca ilçelerinden göl soğanı türünde soğan sökümü ve yaprak hasadı yapılması yasak olacak. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması durumunda doğal alanlardan göl soğanı yaprağı hasadı yapılabilecek.

Kaynak:Dunyagazetesi.com

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın