Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Yaş çaya kilogram başına 11,3 YKr prim

yas_cay.jpgBakanlar Kurulu'nun yaş çay üreticilerine 2008 yılı ürünü destekleme primi ödenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, yaş çay ürünü destekleme priminden faydalanmak üzere kamu veya özel sektör işletmelerine başvuran ruhsatlı çay üreticilerine, 2008 yılı ürünü için kilogram başına 11,3 YKr ödeme yapılacak.

Yaş çay ürünü destekleme priminden, ruhsatlandırılmış çay tarım alanlarında yaş çay üreten kamu veya özel sektörde cüzdan sahibi olan ruhsatlı üreticiler faydalanacak.

-DESTEKLEME KOŞULLARI-

Destekleme primi, kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile ödenecek.

Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki Kararnameler ile destekleme priminden faydalanmak için kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvuruda bulunan ve 2008 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2008 yılı destekleme primi için de geçerli olacak.

Kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri tarafından, bu üreticilere 2008 yılında sattıkları çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2008 yılı destekleme primi tahakkuk ettirilecek, ancak kamu veya özel sektör işletmelerine sattıkları çay nedeniyle, bu primden ilk defa yararlanmak isteyenlerle, bu yıl farklı bir özel sektör yaş çay işleme tesisine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 21 Kasım 2008 tarihine kadar, çiftçi belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi, T.C. kimlik numarasını gösterir belge ve müracaat dilekçesi ile birlikte çay sattıkları kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvuruda bulunacaklar.

Kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirecekler.

Tescil edilen miktar karşılığında, kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, destekleme priminden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için başvuru tarihinin bitimini takiben 10 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenleyecekler. Düzenlenen bu icmaller kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesislerinin bulundukları yerde, kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince 10 gün süreyle askıya çıkarılacak.

Askıya çıkarma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanacak. Askı süresince herhangi bir itiraz olmazsa icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmayacak ve herhangi bir hak doğurmayacak.

İcmallerin askıda kalma süresinde maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içinde değerlendirilecek. Askı süresince itirazda bulunulmaması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, kamu veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince icmaller yeniden düzenlenerek ticaret borsalarında onaylattırılacak.

Özel sektör yaş çay işleme tesislerince ticaret borsalarına onaylattırılan icmaller; askı tutanaklarıyla birlikte onayı takiben 3 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce tüm icmaller üretici bazında birleştirilecek. Ödenecek olan destekleme primi tutarları, Müdürlük tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilecek.

-ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KAYNAK AKTARILACAK-

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü aracılığı ile doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktaracak.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere yapılan ödemelerin yüzde 0,25'i (binde ikibuçuk) oranında hizmet komisyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca ödenecek.

-ÖDEMELERDEN HAKSIZ YERE FAYDALANANLARA 5 YIL DESTEK YASAĞI-

Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

Haksız yere ödemeye neden olanlarla haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında kanuni işlem yapılacak.

Haksız yere yapılan ödemeler, haksız ödemenin yapılmasına esas olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınacak. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

Haksız yere ödemelerden yararlananlar 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

-PRİM ÖDEMESİ YAPILMAYACAK HALLER-

Mücbir sebepler, destekleme priminden faydalanacak cüzdan sahibinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, belirtilen süre içinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişilerle listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, destekleme priminden yararlanamayacaklar.

AA

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın