Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tütünden vazgeçen üreticiye, dekar başına 120 YTL destek

tutun_uretici.jpgTütün üretiminden vazgeçip alternatif ürünlere yönelen üreticilere, 2009, 2010 ve 2011 yılları için de destekleme ödemesi yapılacak.

TEKEL'in alım yaptığı Trabzon, Hatay ve Burdur illeri de destekleme kapsamına alınırken, dekar başına 120 YTL destek ödenmesi öngörülüyor.
Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair, Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre, desteklemelerden, kamu tüzel kişileri hariç, çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olan, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin (TEKEL) Yaprak Tütün Alım ve işletme müdürlükleri ile 2008 yılında sözleşme imzalamış Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon illerindeki tütün üreticilerine, yılda bir defaya mahsus olmak üzere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında destekleme ödemesi yapılacak.
Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kaleminden karşılanacak ve ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si, bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.
Uygulamaya yönelik usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bakanlık aynı zamanda denetimleri de yapacak. Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.
Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınacak. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulacak.

DEKAR BAŞINA ÖDEME 120 YTL ÖDENECEK
Üretim fazlalığı olan ve destekleme alımları nedeniyle bütçeye büyük yük getiren tütün üretim alanlarının azaltılması ve azaltılma nedeniyle kazanılan bu tarım alanlarında, üretim açığı olan ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla alternatif ürün projesi uygulanıyor.
Proje, Dünya Bankası destekli olarak 2003-2007 yılları arasında 11 ilde uygulandı. Bu kapsamda, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde tütün üretimi yapılan toplam 36 bin hektar alanın 9 bin hektarlık bölümünde, tütün yerine alternatif ürün yetiştirilmesi hedeflendi. Bu illerde tütün üretiminden vazgeçen 6 bin 751 üreticiye, dekar başına 80 dolar olmak üzere, 29 bin 970 dekar alan için, 5 yılda toplam 2,3 milyon dolar destekleme ödemesi yapıldı.
ARİP projesinin sona ermesi üzerine, projeye iç kaynaklı olarak devam edilmesine karar verilirken, bu konuda ilk uygulama, 2008 yılında TEKEL ile sözleşme yapan üreticilere yönelik olarak 2009 yılında yapılacak. TEKEL'in alım yaptığı 9 il proje uygulama alanı olarak belirlenirken, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş'a ek olarak, ilk kez Trabzon, Hatay ve Burdur da proje kapsamına dahil edildi. Söz konusu illerde 105 bin çiftçi TEKEL ile sözleşme yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Tarım Destekleme Kurulu, tütün üretiminden vazgeçen üreticilere, dekar başına 120 YTL destek verilmesini karara bağladı. Bu amaçla 2009 bütçesine 40 milyon YTL ödenek ayrıldı.
Alternatif ürün projesinden yararlanan üreticilerin gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla, girdi-bakım-hasat masrafı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılıyor. Tütün üretiminden vazgeçilerek, kazanılan alanlara buğday, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, mısır, soya fasulyesi, yonca, pamuk, fiğ, korunga, bağ, meyve, sebze, sera, aromatik ve tıbbi bitkiler ekilmesi öneriliyor.

Kaynak: Referansgazetesi.com

Yorumlar (2)

  • böyle bir saçmalığın dunyanın hiçbir ülkesinde olmadığına eminim türk tarımına açık sekilde balta vuruo birileri malasef...

    0 Beğen
  • bize öğretildiği kadarıyla; ülkemizde yetiştirilen tütünün, bizde ve dünya çapında her bakımdan ne derece önemli olduğu sanırsam anlaşılmamış yada anlaşılamamış. ben bir öğrenci olarak bile bu kadar tepki verebiliyorsam bu konuda daha ehil insanları düşünümiyorum. lütfen ülkemizi baltalamak isteyenlere biri dur desin. bu ülkenin bir vatandaşı olarak rica ediyorum. ayrıca eğer tütün ve mamullerinden zehirlenerek öleceksem bu benim halkımın ürettiği mamül olsun razıyım.
    saygılarımla..

    0 Beğen
Yorum yapmak için oturum açın