Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destek

tarima-arge-destek.jpgTarım Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Öncelikli Konulara İlişkin Bilgi ve Teknolojilerin Geliştirilmesi, Çiftçiler ile Tarımsal Sanayicilere Aktarılması Amacıyla Uygun Görülen Araştırma -Geliştirme Projelerine, 2008-20011 Döneminde Destekleme Ödemesi Yapılacak.Tarım sektörünün gereksinim duyduğu öncelikli konulara yönelik bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, 2008-20011 döneminde uygun görülecek araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projelerine, destekleme ödemesi yapılacak.

Bakanlar Kurulu'nun tarımda Ar-Ge projelerine destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca yapılacak destekleme ödemesinden, yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla yürütülen Ar-Ge projeleri içinde uygun görülenler yararlandırılacak. Destekleme uygulaması 2008-2011 dönemini kapsayacak.Araştırma ve geliştirme projelerine destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin uygulama esasları, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle düzenlenecek.


Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden müteselsil biçimde geri alınacak.


Ayrıca, destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan proje sahipleri, bu Karar'da öngörülen uygulamadan yararlandırılmayacak. (ANKA)

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın