Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tarımdaki diğer destekler

tarim-destek.jpgTarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun 2 Eylül 2009′da yaptığı toplantıda tarımdaki diğer desteklere ilişkin kararları özetle şöyle:

1- Çay ve patates  için telafi edici ödeme uygulaması devam edecek. Patates siğili telafi edici ödeme geçen yıl olduğu gibi dekar başına 110 YTL olarak ödenecek. Çay üreticisine ise kilo başına 11.3 yeni kuruş destekleme primi ödenecek.
2-  Hayvancılıkta “hayvan başına ödeme sistemi” 2009′da da aynen uygulanacak. Birim destek miktarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Ayrıca 2009′da kuru yonca ve kuru silajlık mısır da destekleme kapsamına alınacak.
3- Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklerin 2009′da bütçesi artırılarak uygulamanın devam edilmesine, 2008 yılı sonunda bitecek olan Tarım Reformu Uygulama Projesi(ARİP) içerisinde yer alan Köy Bazlı Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi’nin 2009 yılına sarkan hakedişlerinin Kırsal Kalkınma Destekleri altında yer alan dış kaynakla ödenmesine karar verildi.
4- Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması(ÇATAK) projesi kapsamında 2009 yılı uygulamalarının, ARİP projesinin sona ermesi nedeni ile iç kaynakla, alanların genişletilerek sürdürülmesine, birinci kategori için dekara 60 YTL, ikinci kategori için dekara 135 YTL ödenmesine, 2007′de başlayan uygulamaların hakedişlerinin dış kaynakla ödenmesine karar verildi.
5- Sektörün ve Tarım Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu  konulara ilişkin Araştırma ve Geliştirme Projeleri ile sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, yurtiçi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesine 2009′da da devam edilecek.
6- Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin kurulmasına katılım sağlayan pilot illerdeki tarım işletmeleri Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre desteklenecek. İşletme başına destek miktarı 2008 yılı için 150 YTL, 2009 yılı için 300 YTL olarak belirlendi.
7- 2008 yılında organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan, toprak analizi yaptıran üreticiler alan bazlı olarak desteklenecek. Buna göre organik tarım ve iyi tarım uygulamaları çerçevesinde üretim yapan çiftçilere dekar başına 20 YTL, toprak analizi yaptıranlara dekar başına 2.5 YTL ödenecek. İyi tarım uygulamaları çerçevesinde  seralarda doğal polinasyonu sağlamak üzere Bambus arısı kullananlara koloni başına 50 YTL destek verilecek.
8- Arz fazlasının önlenmesi amacı ile 9 ilde, tütün yetiştiren üreticilere tütün yerine Bakanlıkça önerilen ürünleri ekmeleri durumunda dekara 120 YTL alternatif ürün desteği ödenecek.
9- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sisteminin çoğulcu bir yapı içerisinde sürdürülmesi amacı ile 2009 yılında Bakanlıkça belirlenecek il ve ilçelerde tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak işletmelere işletme başına yıllık 225 YTL ödenecek.
Yukarıdaki kararlar, Bakanlar Kurulu’nun onayı ve Resmi Gazete’ de yayınlanması ile yürürlüğe girecek.
Tarım desteklerinin tamamı 2009 bütçesinden ödenecek. Bu yıl 5 milyar 370 Milyon YTL olan  tarımsal  destekleme bütçesi 2009′da sadece 10 milyon YTL  artırılarak 5 milyar 380 milyon YTL olarak belirlendi. Desteklenen ürün sayısı ve alan artsa da bütçede ciddi bir artış yok. Bu nedenle desteklerin kapsamı genişledikçe memnuniyetsizlik artacak.

Kaynak:Dünyagazetesi

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın