Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tarıma Ar-Ge desteği

bicerdover.jpgTarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve tüzel kişilerce yürütülen Ar-Ge projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Mart ayında yayımlanan Ar-Ge Teşviklerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararına dayanarak, tarım sektörüne yönelik destek esaslarını düzenleyen tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 ÜYELİ DEĞERLENDİRME KURULU

Buna göre, Bakanlıkça desteklenecek Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi ve nihai kararların alınması için Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, üniversitelerin ilgili fakültelerinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden birer temsilci olmak üzere başkan dahil 12 üyeden oluşan bir Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

Kurul, Ar-Ge önceliklerinin yıllık olarak belirlenmesi, teklif edilen projelerin bu önceliklere göre değerlendirilerek seçilmesi, önceki yıllarda imzalanmış olan Ar-Ge sözleşmelerinden doğan 2007-2008 yıllarına ilişkin mali yükümlülükleri de dikkate almak kaydı ile 2009 yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere projelere verilecek destek miktarının belirlenmesi, devam eden projelerin revizyonu, durdurulması, süre uzatımı, sonuçlanan projelerin nihai kabulü ve iptalinin karara bağlanması, projelere ilişkin ödeme kararlarının alınması ile görevli olacak.

DESTEKLENECEK PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Desteklenecek projelerin değerlendirilmesinde, projenin sektörün ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli konuları kapsaması, Bakanlık plan-programlarına uygunluğu ve yürütülebilirliği, sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği ve sektöre beklenen katkısı, teknoloji geliştirme ve kullanım potansiyeli, yürütüleceği yer, alt yapı ve personel olanakları, proje ekibinin bilgi ve deneyimi gibi kriterlere bakılacak.

Kurul, onayından geçen projelerle ilgili olarak; proje yürütücüsü, destek başvurusunda bulunan kurum-kuruluş, araştırmanın yapılacağı kurum-kuruluş-birim ve Bakanlık dışında projeyi destekleyenler varsa bu destek sahiplerinin üst düzey yöneticileri ile TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanacak.

Sözleşme; Bakanlıkça hazırlanan Proje Sözleşme Formuna göre düzenlenecek, tarafların hak ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsayacak.

Projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği, proje gelişme raporlarına göre sekretaryanın oluşturduğu İzleme Grubu tarafından izlenecek.

Onaylanan proje formatı ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediği tespit edilen projelere verilecek destek, Sekretaryanın önerisi ile Kurul tarafından iptal edilecek.

Proje sonuç raporlarında bilimsel, teknik ve proje bütçesinde öngörülen tüm harcamalara ait bilgi ve belgeler ile tüm gelişme ve sonuçlara yer verilecek. Raporlar, Kurulun teknik ve mali değerlendirmesi sonucunda kabul veya reddedilebilecek. Raporu kabul edilen projenin sözleşmeye göre belirlenmiş döneme ait veya nihai destek ödemesi yapılacak. Raporu reddedilen projelere ait herhangi bir destekleme ödemesi yapılmayacak.

Kaynak: Sabah.com.tr

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın