Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Sertifikalı tohum ile kapama bağ-bahçe tesisine destek

sertifikali_tarim.jpgSertifikalı tohumluk kullanarak ekim-dikim yapan çiftçiler tohumları yetkilendirilmiş üreticilerden almak zorunda olacak. Sertifikalı tohumluk kullanan çiftçiler ile, sertifikalı meyve, asma fidanı, çilek fidesi ile kapama bağ-bahçe tesis eden çiftçilere destek sağlanacak. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğine göre, destekleme ödemeleri, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yer fıstığı, kolza, aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumluklarını sadece mahsul elde etmek amacıyla kullanan çiftçilere yapılacak.

Aynı şekilde sertifikalı fidan, fide kullanarak, en az 5 dekar bodur ve yarı bodur meyve fidanları ile kapama bahçe, en az 10 dekar diğer meyve-asma fidanları ile kapama bağ ve bahçe ile en az 3 dekar çilek fidesi ve çilek bahçesi tesis eden çiftçilere destek verilecek.

Ekonomik önemini kaybetmiş çeşitlerle turunçgil yetiştiriciliği yapılan en az 10 dekar büyüklüğündeki kapama bahçelerde tekniğine uygun şekilde aşılama ile çeşit değişikliği yapan çiftçiler de destek ödemesinden faydalanacak.

Sertifikalı tohumluk kullanarak ekim-dikim yapan çiftçiler, kullandıkları tohumlukları Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre yetkilendirilmiş üreticilerden veya tohumluk bayilerinden almak zorunda olacak.

 

Destekleme miktarları

Belirlenen esaslar çerçevesinde sertifikalı tohumluk kullanarak ekim-dikim yapan çiftçilere bu yıl dekar başına yapılacak destek ödemesi tutarları da şöyle:

-Tritikale, arpa, çavdar, yulaf, korunga, fiğ: 3 YTL

-Buğday, yonca: 5 YTL

-Susam, kolza (kanola), aspir: 4 YTL

-Nohut, kuru fasulye, mercimek: 6 YTL

-Çeltik, yer fıstığı: 8 YTL

-Patates: 20 YTL

-Virüsten ari meyve fidanı ile bahçe tesisi: 200 YTL

-Narenciye, yarı bodur ve tam bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi ve narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme: 150 YTL

-Diğer meyve türleri ile bahçe ve bağ tesisi: 120 YTL

-Zeytin (Gemlik hariç) fidanı ile bahçe tesisi: 100 YTL

-Zeytinde Gemlik çeşidi fidanı ile bahçe tesisi: 40 YTL

-Sertifikalı Antepfıstığı anacı ile bahçe tesisi: 30 YTL

 

Ekim dikim normları

Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türü için belirlenen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamayacak:

Tebliğe göre ekim normları da ürün bazında şöyle:

-Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik: 20 kg/da

-Nohut, mercimek: 13 kg/da

-Kuru fasulye, korunga, fiğ: 10 kg/da

-Yonca: 2,5 kg/da

-Patates: 250 kg/da

-Susam: 1,5 kg/da

-Yerfıstığı: 7 kg/da

-Kolza (kanola): 0,4-1,5 kg/da

-Aspir: 1,5-3 kg/da

Düzenlemeye göre, bağ ve bahçe tesislerinde dikim normları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen dikim normlarına uygun olacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt sistemi Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre, il ve ilçe müdürlüklerine başvurulacak.

Başvurular, 1 Ağustos 2008 tarihi akşamına kadar, güzlük ekim-dikimler için de 1 Ekim-31 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılacak.

Aynı alana yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohumluk kullanan çiftçiler, her iki ürün için de desteklemeden faydalanacak.

http://www.dunyagazetesi.com.tr

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın