Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Seraların kar ve dolu riskide teminat kapsamına alındı

sera_sigorta.jpgTarımda,2006 yılının ikinci yarısında başlayan devlet destekli sigortada,`seraların kar ve dolu ağırlığından çökme riski` de 2009 yılı için teminat kapsamına alındı.

Genel ekonomideki ve sigorta sektöründeki durgunluğa karşın, 2008`de ortalama yüzde 50 büyüyen devlet destekli tarım sigortasının, 2009`da, narenciyede yaşanan satış sorunu ve genel ekonomik durgunluktan etkilenebileceği belirtildi.

Devlet destekli tarım sigortasının 2009`da da devamını öngören Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar, 1 Ocak 2009`dan geçerli olmak üzere Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, devlet destekli tarım sigortasının uygulama esaslarını düzenliyor.

Kararda, 2008 yılı uygulamasına göre fazla değişiklik yapılmazken, seraların kar ve dolu ağırlığından çökme riski de teminat kapsamına alındı.

Karar göre, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; yangın, heyelan, fırtına, hortum ve deprem ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine(ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Seralar için dolu ana riski ile birlikte; yangın, heyelan, fırtına, hortum, deprem, taşıt çarpması ile kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; ÇKS`ye entegre edilmiş Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınıyor.

Kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile ÇKS`ye entegre edilmiş, soy kütüğü ve önsoy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski, tarım sigortası teminatı kapsamında bulunuyor.

Risk incelemesi sonucunda, havuz tarafından sigortalanması uygun görülmeyen ürün ve riskler sigorta edilmeyecek. Karar kapsamında belirlenen riskler için 2009 yılında, sigorta priminin yüzde 50`si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzu`na bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan veya düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden müteselsilen geri alınacak. Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan üreticiler, bu karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmayacak.

TARIM SİGORTALARI AÇISINDAN İYİ BİR YIL

Devlet destekli tarım sigortalarının 2008 yılını değerlendiren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bülent Bora, yılın ikinci yarısında etkili olan ekonomik durgunluğa, sigortacılık sektöründeki durgunluğa rağmen, tarım sigortaları açısından 2008 yılının çok iyi geçtiğini söyledi.

Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek prim üretiminde gerekse sigortalanan alanda yüzde 50`nin üzerinde artış kaydedildiğini belirterek, bunun devlet desteğinin bu alanda etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Tarım sektörünün ``sigortaya en yabancı sektör`` olduğuna işaret eden Bora, şimdiye kadar sigorta potansiyeli olan alanın yüzde 3-3,5`ine ulaşıldığını hatırlattı. Türkiye`de 27 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapıldığı görünmesine karşın, ÇKS`ye yaklaşık 18 milyon hektar alanın kayıtlı olduğunu hatırlatan Bora, şeker pancarı gibi risk taşımadığı için sigorta dışında olan ürünler dışında, 15 milyon hektardan az alanda tarım sigortası uygulanabileceğini kaydetti.

Verilere göre, 2006 yılı ikinci yarısında başlayan devlet destekli sigorta kapsamında, bu yıl Kasım itibariyle, poliçe sayısı 258 bin 32`ye, prim tutarı 95 milyon 141,7 bin YTL`ye, sigorta bedeli ise 2 milyar 111,1 milyon YTL`ye ulaştı. Geçen yıl sonuna göre, bu yıl Kasım ayı itibariyle, poliçe miktarını yüzde 17,8, prim miktarını yüzde 48,41 ve sigorta tutarını yüzde 42,82 artırdı.

Prim tutarının yüzde 50`si devlet tarafından karşılandığı için devlet 2008 yılında yaklaşık 45 milyon YTL prim desteği verdi. Ayrıca, 2007 yılındaki hasar ödemelerinden dolayı, devlet 2008`de, TARSİM`e yaklaşık 5 milyon YTL hasar fazlası ödemesi yaptı. Hasar fazlası ve prim desteği olarak devletin TARSİM`e, 2009`da 90 milyon TL civarında kaynak aktarması planlanıyor.

Bülent Bora, narenciyede yaşanan pazarlama sorunu ve ekonomik durgunluğun, 2009`a tarım sigortaları alanında da etkili olabileceğini belirterek, ``Ancak, özellikle kriz dönemlerinde eldeki varlığı koruma açısından sigorta daha büyük önem taşıyor`` dedi.

``TARMEN`` ÇİFTÇİYİ BİLİNÇLENDİRECEK

Tarım sigortaları hakkında çiftçiyi bilinçlendirmek üzere, TARSİM, film ve çizgi film karakterleri ``Batman, Spiderman, Süperman`` benzeri ``Tarmen`` tipi geliştirdi. Başında şapkası, sırtında pelerini ile tarlaların üzerinde uçarken çizilen ``Tarmen``in, acil durumlarda çiftçilere yardım edeceği teması işleniyor.

Tarım sigortaları alanında çalışan 900 eksper bulunduğunu belirten Bora, bunların sadece zarar tespiti yapmadığını, aynı zamanda çiftçilere tarımsal üretim konusunda danışmanlık da yaptığını belirterek, ``Bu 900 eksperin her biri bir `Tarmen` olarak hizmet veriyor`` dedi.

Bora, Tarmen tipinin, TARSİM`in önerileri üzerine bir reklam şirketi tarafından geliştirildiğini söyledi.

TARSİM verilerine göre, devlet destekli tarım sigortalarındaki toplam üretim değerlerinin gelişimi şöyle:

ALT BRANŞLAR 2006          2007      2008 (Ocak-Kasım)  Toplam

BİTKİSEL ÜRÜN

Sigortalı Alan (da.)     126.667      3.486.433      4.393.912     8.007.012

Sigorta Bedeli (YTL)  72.026.317  1.094.986.778  1.562.312.299 2.729.325.394

Prim (YTL)             1.704.460     46.775.114     72.392.716   120.872.290

Poliçe Sayısı (adet)      10.456        207.328        249.226       467.010


SERA

Sigortalı Alan (da.)       3.135          3.517          3.906        10.558

Sigorta Bedeli (YTL) 112.631.594    184.314.485    228.383.862   525.329.941

Prim (YTL)             1.136.165      1.990.538      2.714.391     5.841.093

Poliçe Sayısı (adet)       1.118          1.456          1.646         4.220


KÜMES HAYVANLARI

Sigorta Bedeli (YTL)   5.495.472     12.198.822     25.012.844    42.707.138

Prim (YTL)               143.130        342.224        737.991     1.223.344

Poliçe Sayısı (adet)          10             35            114           159


HAYVAN HAYAT

Sigortalı Süt

Sığırı (adet)              6.489         54.499         65.555       126.543

Sigorta Bedeli (YTL)  21.137.210    168.442.569    235.202.200   424.781.979

Prim (YTL)             1.467.098     14.197.460     17.641.492    33.306.050

Poliçe Sayısı (adet)         746         10.113          7.032        17.891


SU ÜRÜNLERİ

Sigorta Bedeli (YTL)           0    18.471.999      60.252.911    78.724.909

Prim (YTL)                     0       798.243       1.655.159     2.453.402

poliçe Sayısı (adet)           0             6              14            20


GENEL TOPLAM

Sigorta Bedeli (YTL) 211.290.593 1.478.414.653   2.111.164.115 3.800.869.361

Prim (YTL)             4.450.853    64.103.578      95.141.748   163.696.179

Poliçe Sayısı (adet)      12.330       218.938         258.032       489.300

 

 

Kaynak: Haber7.com

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın