Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Destek

Kırsal kalkınma yatırımlarına destekKırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesine dönük esaslar belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ''Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği''ne göre, Program çerçevesinde ekonomik ve basınçlı sulama sistemi yatırımları desteklenecek.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesisleri ile alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımı ekonomik yatırım olarak nitelenirken, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri de hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Basınçlı sulama sistemi yatırım konuları da, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvuruları arasında ele alınacak.

Destekleme programı, 81 ildeki yatırımları kapsayacak. Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 18 ay içinde sonuçlandırılacak. Bu süre içinde bitirilmeyen projeler, yatırımcı tarafından kendi ayni katkısı ile 6 ayı aşmamak üzere İl Müdürlüğünce verilecek süre içinde tamamlanacak.

PROJE TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Proje toplam tutarının, gerçek kişilerde 100 bin YTL'yi, tüzel kişilerde 500 bin YTL'yi aşması halinde, artan kısma ait işlerin proje sahiplerinde ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içinde tamamlanması gerekecek.

Köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince, Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 500 bin YTL'yi geçemeyecek.

PROJE BAŞVURULARI

Tebliğe göre, proje teklifleri, 90 gün içerisinde İl Müdürlüklerine teslim edilecek. Son günün tatile denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Başvurusu yapılan projelerin ilk değerlendirmesi, ilk proje değerlendirme birimi tarafından yapılacak.

Programın finansmanı için tahsis edilmiş ödenek tutarının, ekonomik faaliyetler ve basınçlı sulama yatırımlarına kullandırılacak oran veya tutarının Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak, iller ve konu başlıkları içinde bir denge gözetilerek, değerlendirme yapılacak.

Değerlendirmenin onaylanmasından sonra da kesin karar, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecek.

Bu arada, haksız ödendiği tespit edilen hibe ödemeleri ile diğer alacaklar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Kaynak:http://www.rotahaber.com/

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın