Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Hayvancılığa geniş kapsamlı destek

hayvancilik2.jpgHükümet, su ürünleri, tiftik keçisi yetiştiriciliği, ipekböcekçiliği, arıcılık, kaba yem üretimi, hayvan hastalıkları ile mücadele ve şap ve Brucellosis aşıları için hayvan üreticilerine destek ödeyecek.

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (e-Islah) kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılacak. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için yüzde 50'si, 500 baş ve üzeri için ise yüzde 25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

-DESTEKTEN YARARLANACAKLAR-

Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere buzağı başına destek ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birlikleri'ne üye ve hayvanları kayıt altına alınmış yetiştiricilere damızlık anaç hayvan başına ödeme yapılacak. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Tiftikbirlik) veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için destek ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için destek ödemesi yapılacak. İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Kozabirlik) tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına destek ödenecek. Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olma şartı ile kovan başına ödeme yapılacak. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve bulunduğu yerde kurulmuş ise Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla ürün için kilogram başına, yavru için ise adet başına destek ödemesi yapılacak.

-HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE İÇİN DESTEK ÖDEMESİ-

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılacak. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere destek ödenecek.

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde faaliyette bulunan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası'na sahip süt işletmelerinde bulunan tüm sığırlara hastalıktan ari işletmedeki sığır başına 300 TL ödenecek. Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara büyükbaş için şap aşısı 0,75 TL, küçükbaş için 0,50 TL, büyükbaş Brucellosis S19 Genç için 1.50 TL, küçükbaş için ise 0,50 TL ödeme yapılacak.

-ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 30 MİLYON'LUK DESTEK-

Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen büyükbaş hayvan başına, 32 TL, küçükbaş için 0,32 TL, devekuşu için 1,05 TL, tavşan için 0,16 TL, bin baş tavuk için 2,10 TL, bin baş hindi için 13,20 TL, 500 çıkma tavuk ve ördek için ise 2,10 TL birim miktarlarda ödeme yapılacak. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı bin TL'den az, 3 bin TL'den fazla olamayacak. Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlarını Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık Kurumu'nun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için kilogram başına 1.50 TL ödenecek. Ödenecek toplam kırmızı et destekleme primi tutarı yıllık 13 milyon TL'yi aşamayacak. Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın belirleyeceği dönemlerde Bakanlıkça belirlenecek uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılacak, yapılan ödeme 2009 yılı toplam tutarı 30 milyon TL'yi geçemeyecek.

-ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİN GÜÇLENDİRMEK İÇİN YÜZDE 0.2 KESİNTİ YAPILACAK-


Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu'na göre kurulmuş yetiştirici birliği, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'na göre kurulmuş üretici birliği veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin yüzde 0,1'i oranında merkez birliklerine, yüzde 0,1'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere gelir kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam yüzde 0,2 oranında kesinti yapılacak. Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.(ANKA)

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın