Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Gübre ve Mazot Destek Primleri Arttırıldı.

mazot_gubre_destek.jpgDoğrudan Gelir Desteği Uygulamasına Bu Yıl Son Verilen Tarımda, Gübre ve Mazot İçin Gelecek Yıl Dekar Başına Ödenecek Tutarlar Artırıldı. Ödemeler İçin, Bütçeye 1,3 Milyar Tl Ödenek Kondu.

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 2008 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere, ürün gruplarına göre ve dekar başına, belirlenen miktarda, 2009 yılında mazot ve kimyevi gübre desteği ödenecek. Ürün gruplarının dağılımı ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak genelgeler ile belirlenecek.

Tarımsal üretimde dekar başına verilen mazot ve gübre desteği, geçen yıla göre artırıldı. Süs bitkileri, özel çayır-mera ve orman emvali ürün alanlarında, 1,8 YTL olan dekar başına mazot desteği 2009 yılı için 2 TL'ye, gübre desteği de 1,55 YTL'den 3 TL'ye yükseltildi. Bu ürün grubunda, mazot desteği yüzde 11,1, gübre desteği ise yüzde 93,5 artırılmış oldu.

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler için dekar başına ödenecek mazot desteği tutarı 2,88 YTL'den 3,25 TL'ye, gübre desteği 2,13 YTL'den 4,25 TL'ye yükseltilirken, sebze-meyve alanları da bu kapsama alındı. Önceden, sebze mevye alanları için dekar başına 1,8 YTL mazot, 1,55 YTL gübre desteği ödendiği dikkate alınırsa, dekar başına ödeme, bu grupta, mazotta yüzde 80, gübrede yüzde 174 artırılmış oldu.

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkilerindeki mazot desteği yüzde 11,1 artırılarak 5,4 YTL'den 6 TL'ye, kimyevi gübre desteği ise yüzde 100 artırılarak 3 YTL'den 6 TL'ye çıkarıldı.

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına destek ödenecek. Kapsama üç ürün daha alınırken, dekar başına kuru yoncaya 70 YTL, sulu silajlık mısıra 45 YTL, kuru silajlık mısıra ise 30 YTL destek verilecek. Bu karar 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

-ÇİFTÇİ MUHASEBE VERİ AĞINA KATILIM DESTEĞİ-

Ayrıca, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine katılan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine işletme başına bu yıl 150 YTL, 2009 yılında da 300 YTL katılım desteği ödenecek

Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak ve bankaya ödeme tutarının yüzde 0,2' si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Kaynak: Haberler.com

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın