Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Gıdada toplumun 3 temel korkusu var

gida.jpgGıda Güvenliği Derneği, tüketicilerin eğilimlerini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptırdı. Araştırma verileri, tüketicinin farklı konulardaki tercihlerini ortaya koydu. Bir gıda ürünü alınırken 3 temel korku ortaya çıktı:  Gıda güvenliği kavramının toplumda benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile yola çıkan Gıda Güvenliği Derneği, Türk Halkı`nın gıda ile ilgili bilgi düzeyini, endişelerini ve alışkanlıklarını belirlemek amacıyla Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi Araştırması`na imza attı.


Araştırmadan çıkan sonuçlara göre; gıda denince ilk akla gelen sağlık sorunları arasında gıda zehirlenmesi, kanser ve hormonlar bulunuyor. Türk halkı bir ürünü alırken önce kendisinin ve ailesinin sağlığını, güvenilir oluşunu ve tazeliğini göz önünde bulunduruyor.
Ürün satın almada ambalajının sağlamlığı, satılan yerin koşulları ve son kullanma tarihi çok önemli. Türk halkı ithal ürünlerden ziyade yerli ürünlere güveniyor ve yasal otoritelerin gıda güvenliği konusunda yeterince aktif olduğunu düşünüyor.
Topluma `gıda güvenliği` kavramını benimsetmek üzere kurulan Gıda Güvenliği Derneği, Türk halkının gıda güvenliği konusundaki bilinç düzeyini saptamak, gıda güvenliği ve alışverişleri ile ilgili tercihlerini belirlemek üzere GfK Türkiye işbirliği ile Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi Araştırma`sını yaptı. Araştırma Türk halkının gıda güvenliği konusundaki görüşlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlarla ortak / farklı düşündüğü noktaları da tespit etti.
TÜRK TÜKETİCİSİNİN POTANSİYEL RİSK GÖRDÜKLERİ
Araştırma sonuçlarına göre; Türk tüketicisi kendisine potansiyel risk olarak;
- çevre kirliliğini (yüzde 88),
- trafik kazasında yaralanmayı (yüzde 87)
- ve gıdalar yoluyla sağlıklarının bozulma olasılığını (yüzde 86) görüyor.
Avrupa Birliği vatandaşları ise, tıpkı Türk Halkı gibi düşünerek,
- çevre kirliliği (yüzde 61),
- trafik kazası (yüzde 51)
- ve gıdalar yoluyla sağlıklarının bozulmasını (yüzde 40) öncelikli risk kalemleri arasına alıyor.
GIDA DENDİĞİNDE AKLA ZEHİRLENME GELİYOR
Araştırmaya göre, Türk Halkı`na gıda diyince aklınıza ilk gelen sağlık sorunları nedir sorusu sorulduğunda;
- gıda zehirlenmeleri (yüzde 38),
- kanser (yüzde 27)
- ve hormonlar / katkı maddeleri (yüzde 16) başta geliyor.
Avrupa Birliği vatandaşlarına gıda ile ilgili sağlık sorunu olarak aklınıza ne geliyor diye sorulduğunda ise ilk sırayı yine Türk vatandaşları ile benzerlik göstererek;
- gıda zehirlenmesi (yüzde 16) alıyor.
- kimyasallar (yüzde 14)
- ve obezite (yüzde 13) geliyor.
Gıda ile ilgili akla gelen sağlık sorunları yaş kırılımına göre incelendiğinde, yaş ilerledikçe kanser korkusunun da arttığı gözlemleniyor. Gıdaların kanser yapma riskinden endişe duyanların oranı 25 - 34 yaş grubunda yüzde 20 iken, 35 - 44 yaş grubunda yüzde 27`ye, 45 - 54 yaş grubunda ise yüzde 32`ye çıkıyor.
GIDA GÜVENLİĞİNDE SON 10 YILDA NİÇİN GERİLEDİK?
Türk Halkı`na bir gıda ürünü alırken etkilendiği faktörler sorulduğunda ise; kendisinin ve ailesinin sağlığı (yüzde 89), güvenilir oluşu (yüzde 78) ve görünümü / tazeliği (yüzde 74) ön planda geliyor.
Gıda Güvenliği Derneği tarafından yaptırılan araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 52`si Türkiye`nin gıda güvenliğinde son on yılda gerilediğini, yüzde 38`i geliştiğini, yüzde 7`si ise bir değişiklik olmadığını düşünüyor. Sosyo-ekonomik düzey azaldıkça, Türkiye`de gıda güvenliğinin geliştiğini düşünenlerin oranı da azalıyor. Aynı şekilde yaş arttıkça Türkiye`nin gıda güvenliği konusunda gerilediğini düşünenler artıyor. 18 - 24 yaş grubunun yüzde 40`ı gıda güvenliği konusunda geriye gittiğimizi düşünürken bu oran, 55 - 64 yaş grubunda yüzde 64`e çıkıyor.
Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 38`i ise Avrupa Birliği ülkelerinde gıda güvenliği kavramının son on yılda geliştiğini, yüzde 29`u aynı kaldığını, yüzde 28`i ise daha kötüye gittiğini düşünüyor.
EN BÜYÜK KORKUMUZ HİLELİ GIDALAR
Türk Halkı`nın gıdalarla ilgili endişe duyduğu konuların başında yüzde 82`lik oranla çeşitli hileler ve aldatmalar yer alıyor. Daha sonra sırasıyla sağlıksız üretim koşulları (yüzde 81), meyve, sebze ve tahıllardaki tarımsal ilaç kalıntıları (yüzde 80) geliyor.
Avrupa Birliği vatandaşları ise en fazla meyve, sebze ve tahıllardaki ilaç kalıntıları (yüzde 63) ve kuş gribi gibi yeni virüsler (yüzde 62) geliyor.
YERLİ ÜRETİME VE YASAL OTORİTELERE GÜVEN VAR
Gıda Güvenliği Derneği`nin araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 66`sı ülkemizde üretilen gıdaları ithal edilen gıdalardan daha güvenli buluyor.
Aynı araştırmanın sonuçları, Türk Halkı`nın çoğunluğunun gıda güvenliği konusunda otoritelere güvendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Türk halkının;
- Yüzde 67`si gıda ile ilgili birçok kural ve düzenleme olduğunu
- Yüzde 59`u ülkemizde yasal otoritelerin gıda riskleri ile ilgili kararlar alırken güncel bilimsel kanıtları dikkate aldığını
- Yüzde 54`ü ülkemizde yasal otoritelerin gıda ile ilgili riskler hakkında kamuoyunu oldukça iyi bilgilendirdiğini
- Yüzde 53`ü ise ülkemizde yasal otoritelerin vatandaşın sağlığına yönelik tehlike öngördüğünde çok hızlı harekete geçtiğini söylüyor.
AMBALAJLARDA DAHA ÇOK BİLGİ İSTER OLDUK
Araştırmaya göre; Türk Halkı`nın yüzde 96`sı gıda ürünlerinin ambalajları üzerinde daha çok bilgi olmasını istiyor.
Ayrıca, Türk Halkı gıda alışverişleri esnasında özellikle, ambalajın sağlam olup olmadığına, yiyecek maddelerinin satıldığı yerin koşullarına ve gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine dikkat ediyor.
Gıda Güvenliği Derneği tarafından yaptırılan araştırmaya göre yıllardır süre gelen hiper/süpermarket - semt pazarı / bakkalı savaşını hipermarketler kazandı. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 80) alışverişlerini hiper / süpermarketten yapıyor. Bunu yüzde 62 ile pazar, yüzde 48 ile semt marketi izliyor. Bakkaldan alışveriş yapanların oranı ise yüzde 34`te kalıyor.

Kaynak: Ekoyol.com

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın