Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Gıda güvenliğinde iş yeri esasları belirlendi

gida_guvenlik.jpgGıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

Gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile iş yeri sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelik, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dahil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetleri ile izlenebilirlik, iş yeri sorumluluğu ve itiraz hakkına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, piyasaya arz edilecek gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri Türk gıda mevzuatına uygun olacak, güvenli olmayan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler piyasaya arz edilmeyecek.

Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olup olmadığının belirlenmesinde; gıdanın, yabancı maddeler ile bulaşmış veya kokuşmuş, bozulmuş, çürümüş olup olmadığına, toksin içerip içermediğine bakılacak.

"Gıdanın güvenli olup olmadığının saptanması"

Gıdanın güvenli olup olmadığının saptanmasında; gıdanın tüketici açısından üretim, işleme, depolama, dağıtım ve satış aşamalarının her birinde normal kullanım koşullarına uygun olup olmadığına, etiket bilgilerine ve/veya gıdanın içeriğinin sağlığa zararlı olabilecek etkilerine dair tüketiciye verilen bilgiye dikkat edilecek.

Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli olmadığı var sayılacak.

Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair ihtimalin olması durumunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, o gıdanın piyasaya arzına sınırlamalar getirecek uygun önlemleri alacak veya piyasadan geri toplatabilecek.

Gıda işletmelerinin denetim ve kontrolleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından eğitim verilerek yetkilendirilen ve adlarına kimlik kartı düzenlenen gıda kontrolörü/gıda denetçisi tarafından yapılacak.

Gıda denetim elemanları, gıda üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığının denetim ve kontrolünü yapacak, denetim sonuçlarını iş yeri denetim defterine işleyecek, denetim ve kontrol formu ile raporunu düzenleyecek.

İş yeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticinin numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarına, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilecek

 

Kaynak:Dünya Gazetesi

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın