Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

GDO Yönetmeliği

gdo.jpg Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan yeni “GDO Yönetmeliği Uygulama Talimatı”, 06 Mayıs 2010 tarihinde 81 ilin Tarım İl Müdürlükleri ile ilgili Laboratuar Müdürlüklerine gönderildi.28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren GDO Yönetmelik Değişikliği gereğince oluşturulan komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan yeni talimatla daha önceki tüm talimatlar yürürlükten kaldırıldı.

Bilimsel Komite tarafından onaylanmış 3 gen ve uluslararası onaylanmış 30 gen için eşik değer % 0,9 olarak belirlendi. Belirlenen bu genlerin, % 0,9’un altında eşik değere sahip olmak kaydıyla etiketleme yapılmadan ithalatına izin verilecek.

Yine Bilimsel komite tarafından uygun görülen gıda ve yem amaçlı 3 tip soya genine (Uluslararası akredite laboratuardan alınmış analiz raporu veya ürünün üretildiği/yüklendiği ülkenin yetkili otoriteleri tarafından düzenlenmiş belge ile belgelendirilmesi durumunda) %0,9 un üstünde ise etiketlenmesi koşuluyla analiz yapılmayacak.

Talimat Ekinde yer verilen (Mısır, soya, kolza, pamuk, papaya, domates, şeker pancarı melası, çeltik/pirinç, patates olmak üzere 9 başlık altında toplanan) gıda ve yem maddelerinin GDO içerip içermediğinin belgelendirilememesi durumunda, analiz sıklıklarına göre GDO analizi yaptırılacak. GDO yoksa izin ithalatına verilecek. Analiz sonucu GDO saptanması durumunda ithalatçı firmadan uluslararası akredite laboratuardan alınmış analiz raporu veya ürünün üretildiği/yüklendiği ülkenin yetkili otoriteleri tarafından düzenlenmiş belge istenecek.

Talimat ekinde yer alan ve bilimsel komite tarafından belirlenen 3 tip soya geni ile 9 başlıkta toplanan gıda ve yem maddelerinin dışında hiçbir GDO taşıyan gıda veya yem maddesine izin verilmeyecek. Muayene ve analiz raporlarında “DNA’nın izole edilemediği ya da GDO’nun tespit edilemediği vb.” ifadeler varsa, ürün GDO’suz olarak değerlendirilecek.

Ayrıca, ithalat işlemleri tamamlanmamış ve daha önceki talimatlara göre ithalat izni verilememiş olan gıda ve yem maddelerinin ithalatına da yeni talimat hükümlerine göre izin verilecek.

hürriyet.com

Yorumlar (1)

  • çok iyi olmuş herkez gdo lu ürünü isterse alacak

    0 Beğen
Yorum yapmak için oturum açın