Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Dökme çay satışı yasaklandı!

dokme_cay.jpgDökme çay satışı yasaklandı! Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, çay ambalajında gramaj sınırını kaldırırken, dökme çay satışına yasak getirdi.

Bakanlık tarafından yenilenen Siyah Çay Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süzen ve demlik poşet çaylar da tebliğ kapsamına alınırken, tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan iş yerlerine 1 yıl uyum süreci tanındı.

Siyah çayın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasına ilişkin esasları düzenleyen tebliğ, siyah çay, aromalı siyah çay ve kafeinsiz siyah çayı kapsıyor. Kurutulmuş bitki ve/veya meyve ilave edilmiş siyah çayları kapsamıyor.

Siyah çay, Camellia sinensis türünün farklı çeşitlerinin genç sürgünlerinden tepe tomurcuğu ve onu takip eden taze yapraklar ve taze tek yaprak, taze iki yaprak ve taze üç yapraklı sürgünler ile bunları birbirine bağlayan taze sap kısımlarının soldurma, kıvırma veya kesme, oksidasyon ve kurutma gibi üretim aşamaları ile işlenmesi sonucu elde edilecek.

Uygun boyutta üretilmiş siyah çay, aromalı siyah çay ve kafeinsiz siyah çayı belli gramajlarda içeren ve içerdiği ürünün kendine has renk, tat ve aromasını sıcak suda ortama filtre etme özelliğine sahip malzemeden üretilmiş iplikli ya da ipliksiz poşet, ''süzen poşet'' olarak tanımlandı.

Kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça yüzde 0,1’i geçmeyen siyah çay, kafeinsiz siyah çay olarak pazarlanabilecek.

Tebliğ kapsamındaki ürünler, kendine has görünüş, renk, tat ve kokuda olacak. Orijini siyah çay olmayan, bitki ve hayvan kaynaklı maddeler, taş, plastik ve benzeri maddeler ve yapay maddeler, çayda bulunmayacak.

Tebliğ ile siyah çayın fiziki ve kimyasal özellikleri de yeniden belirlenirken, tebliğ kapsamındaki ürünlere hiç bir katkı maddesi katılamayacak.

Ürünlerde kullanılacak aroma maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Aroma Maddeleri bölümüne, ürünlerdeki bulaşanların miktarları, Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olacak.

Süzen poşet içinde satışa sunulan siyah çayların etiketinde, kullanım şekline göre ''demlik süzen poşet'' veya ''süzen poşet'' ifadesi ürün ismi ile aynı yüzde yer alacak.

Tebliğ kapsamındaki doğrudan tüketime sunulan siyah çaylar, nihai tüketiciye dökme olarak satışa sunulamayacak. Önceden, dökme olarak satılan çay için bir sınırlama bulunmazken, ambalajlı çaylarda ambalaj büyüklükleri, net 50 g, 100 g, 125g, 200 g, 250 g, 400 g, 500 g, 800 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg olarak belirlenmişti. Artık, firmalar, çayı sadece ambalajlı olarak tüketiciye sunabilecek ama ambalaj büyüklüklerini kendileri belirleyecek.

Ürünler aroma içeriyorsa, ürün ismi ''... aromalı ...'' şeklinde ifade edilecek.

Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan iş yerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında tebliğ hükümlerine uyacak.

Tebliğ bugün yürürlüğe girerken, bu ürünleri üreten ve satan iş yerlerine, uyum için bir yıl süre verildi. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmeyecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Gıda Kodeksi kapsamında, gıda maddelerinde kullanılan tatlandırıcıların, renklendiricilerin ve tatlandırıcılar dışındaki gıda katkı maddelerinin saflık kriterlerine ilişkin tebliğlerde değişiklik yapan 3 tebliği de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın