Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Devletten Çiftçiye Yeni Teminatlar

Devlet Destekli sel.jpg. Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, isteğe bağlı olarak tarım sigortaları havuzu tarafından teminat altına alınabilecek. Tarım sigortasında, devlet, 2010'da da yüzde 50 prim desteği vermeye devam edecek.

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Ocak 2010'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde, ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Seralar için de ÇKS'ye entegre edilmiş, Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde teminat altına alınacak.

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile ÇKS'ye entegre edilmiş, soy kütüğü, önsoy kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) kayıtlı olan süt hayvanı sığırlar için ölüm riski, mevcut tesis, işletme ve süt sığırlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmaya devam edilecek.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında, ÇKS'ye entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı işletmelerin mevcut işletme ve su ürünleri yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınması uygulaması bu yıl da sürdürülecek.

Risk incelemesi sonucunda, Havuz tarafından sigortalanması uygun görülmeyen ürün ve riskler sigorta edilmeyecek. Havuz tarafından sigorta edilmeyen ürünler ve riskler ile; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, Tarım Sigortaları Kanunu'nun uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmayacak.

Belirlenen riskleri kapsayacak şekilde yapılacak tarım sigortaları için, devlet 2010'da da yüzde 50 prim desteği vermeye devam edecek. Destek, Tarım Sigortaları Havuzu'na bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Kaynak: Haberler.com

Yorumlar (5)

 • risk alma yerine siğorta almak daha akıllıca bir karardır.

  0 Beğen
 • buğdaydada var mı kı bu olay acaba ?

  0 Beğen
 • büyük ihtimalle olur. bildiğime göre tüm tarım ürünlerinde sigorta geçerli die biliyorum

  0 Beğen
 • tum temennımız o bakalım nasıll olacak

  0 Beğen
 • bı taraftan artan mmazot fıyatları dger taraftan gubrd flan çıftçının belını bukuo :(

  0 Beğen
Yorum yapmak için oturum açın