Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Çayır Biçme Makinaları

Çayır Biçme Makineleri
image029.jpg

A) Görevi:

Hayvan yemi için ekilen yem,kurutulacak çayır ve silaj bitkilerini biçmek ve toplayıcı tahta vasıtasıyla namlu halinde tarlaya bırakmaktır.

İyi bir çayır biçme makinesinde aranılacak özellikler :

1- İş genişliği traktörün iz genişliğine ve arkadan gelen ve çalışacak makinelerin iş genişliğine uygun olmalıdır.

 

2- Takılıp sökülmesi kolay olmalıdır.

3- Kaldırılmış pozisyonda toprakla arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.

4- Kullanılması traktör oturağından kolayca olmalı ve bakımı kolay olmalıdır.

5- Kaza önleme muhafazası bulunmalıdır.

6- Kaldırma tertibatı kolay ve çabuk çalışabilecek şekilde olmalıdır.

7- Temiz biçme yapabilmeli ve çeşitli ürünleri biçebilmelidir.

B) Çeşitleri
1. Trakt
öre bağlanışlarına göre

a) Önden takılanlar; Tek akslı el traktörlerinde, biçerdöverlerde ve bazı özel makinelerde
kullan
ılır.Hareket kuyruk milinden veya hidrolik düzenlerle verilir. Ufak parsellerde ve meyilli
arazilerde iyi i
ş görürler.

b) Yana takılanlar; Traktörün yan kısmına takılıp hareket vites kutusundan veya hidrolikle verilir.

c) Arkaya takılanlar; En çok kullanılan tipler olup, genellikle hidrolik kollarına takılarak çalışır ve hareketlerini kuyruk milinden veya, hidrolikten alırlar.

d) Özel biçme makineleriimage002.jpg


a:Orta yana b: Arkaya c: Ön - yanda                                d: Önde
Sekil 1: Çayır biçme makinelerinin traktöre baglanması

2. Biçme tekniğine göre

a. Makaslama kesme yapanlar;

Parmaklı çayır biçme makineleri: En çok kullanılan tipler olup,parmak aralıkları açıklıklarına göre 3 değişik tip vardır.


a) Normal kesme yapanlar; tahıllar ile yüksek otlar için kullanılır. Parmak araları 3 inç=76,2 mm dir ve bir ayak = 30 cm'de 4 parmak bulunur.

 


b) Orta kesme yapanlar; ekseriya çayır makinelerinde kullanılırlar. Parmak aralığı 2 inç = 50.8
mm
dir ve bir ayak = 30 cmde 6 parmak bulunur.

c) Alçak kesme yapanlar; küçük çayır otları ve parmak çimleri için kullanılır. Parmak aralığı 1,5 inç -
38,1 mm
dir ve bir ayak = 30 cmde 8 parmak vardır.


1 inç = 25,4 mm. 1 ayak = 304,8dir.


image004.jpgimage006.jpg
a                                            b                                            c
Şekil 2
Bıçak strokunun genel olarak ayarı:

 

a- Normal kesme : İç ölü noktada, 2. bıçak 1. parmağın arkasında dış ölü noktada, 2. bıçak 2. parmağın ortasında.

b- Alçak kesme : İç ölü noktada, 2.bıçak son yarısı 1. parmağın önünde, dış ölü noktada, 2. bıçak

2. ve 3. parmağın ortasında.

c- Orta kesme: İç ölü noktada, 3. bıçak 3. parmağın ortasında, dış ölü noktada, 2. bıçak

3. parmağın ortasında.

image008.jpga: Yüksek biçme

b: Orta biçme

c: Alçak biçme


Şekil 3: Bıçak stroklarının ayarıÇift bıçaklı çayır biçme makineleri:
image027.gif

Şekil : Çift bıçaklı çayır biçme makinesi

 

image010.jpgBunlarda parmak yoktur. Bunların görevi diğer bir bıçak yapmaktadır. Bu bıçaklar, bıçak tutucular tarafından hareket ettirilir. Özellikle hi drolik kollarına takılır ve çabuk tıkanmazlar. Fakat parmaklıklara göre daha fazla bakım isterler.
Sekil 4: Çift bıçaklı çayır biçme makinesi biçme düzeni

A. Bıçak kolu
B. Bıçak laması parmagı
C. Üst bıç
D. Alt bıçak
E. Baskı

 

image026.gif

Resim  : Çift bıçaklı çayır biçme makinesının çalışması

 

 

image030.jpg

Resim  : Çift bıçaklı çayır biçme makinesının çalışması

 

b. Çarpma kesme yapanlar

Hareket üstten verilen tamburlu çayır biçme makineleri: Bunlar; 2-4 adet dikey mille dönen disk, biçme tamburu ve bıçaklardan meydana gelmiştir. Bıçaklar 2-4 adettir. Mahsul 65-80 m/sn çevre hızı ile ve birlikte aykırı dönen ve iki bıçağın şiddetli çarpması sonucu kesilir ve namlu şeklinde arkaya atılır. Tıkanma problemi yoktur.

Hareket alttan verilen diskli çayır biçme makineleri: Bu makinelerde 4-8 tamburlu olup, çalışmaları üstten hareketlilere benzerler. Namlu yapmaları pek düzgün değildir.

Şekil 5: Hareketi üstten verilen tamburlu Şekil 6: Hareketi üstten verilen diskli

çayır biçme makinesi helisel bıçaklı çayır biçme mak.

C) Çalışma prensipleri

Parmaklı ve çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin kesmesi makas gibidir. Kesme işi bıçaklarla, parmaktaki sabit bıçaklar arasında makas gibi olur. Çift bıçaklılarda ise üst ve alt bıçak makas gibi gidip gelerek keserler. Bıçak yaprak kenarları düz veya testere dişi gibi olabilirler. Diskli çayır biçme makinelerinde kesme işlemi çevre hızı ile dönen bıçakların çarpması sonucu meydana gelir. Çayır biçme makinelerinde hareket ya şanzımandan gelen bir tertibatla veya ekseriyetinde olduğu gibi kuyruk mili vasıtasıyla olur.

Son yıllarda hidrolik sistemden hareketini alan tiplerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tiplerde hidrolik çıkışlarından alınan basınçlı yağ bir hidrolik motoru çevirmekte böylece sessiz, emniyetli bir iletim sağlanmaktadır.

image024.gif

Resim : Döner bıçaklı çayır biçme makinesının çalışması

 

image028.jpg
Resim : Döner bıçaklı çayır biçme makinesı

 

D) Çayır biçme makinelerinin ayarları

1. Bıçak kısmında:


Şekil 7a: Doğru bilenmiş Şekil 7b: Yanlış bilenmişŞekil 8: Parmakların düzeltilmesiBıçaklar keskin olmalıdır. Bilenmeleri bıçak kenarındaki eğim açılarına uygun olmalıdır. Bütün kesici kısım boyunca bileme yapılmalıdır. Temizleme plakası bilenmez. Bileme sırasında bıçaklar fazla ısıdan dolayı mavi bir renk almamalıdırlar. Kırılmış aşırı yıpranmış bıçaklar değiştirilmelidir. Sabit olan bıçaklarda keskin olmalıdır (bilenebilir veya değiştirilebilir). Bıçaklar raylar üzerinde rahat çalışmalı ama boşluk olmamalıdır(bıçak uçları sabit bıçaklara değmeli ve arka kısımlarında 0.5 mm boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır). Bütün bıçak ve parmaklar aynı yönde olmalı. Eğrilik olmamalıdır. Bu durum ince bir ip ile kontrol edilip, düzeltilebilir.


image018.jpg

2. Temel ayarlar:

- Bıçakların geliş gidişi (strok) kontrol edilir, gerekirse makinenin kullanma kitabına uygun şekilde ayarlanır. Bu ayar eksantrik kolundan yapılır.

- Kesici kısmın traktöre bağlanış ayarı kontrol edilerek, dış pabucun iç pabuca nazaran ölçülerine uygun olarak önde olması sağlanmalıdır (Bu ayar, 1 ayak=30 cm için ortalama 1 cm. kabul edilebilir).


- Hidrolik kollarına bağlı olarak çalışan çayır biçme makinelerinde germe zincirleri gergin olmalıdır.

- Emniyet sisteminin çalışması kontrol edilerek gerekiyorsa ayarlanmalıdır.

- Kesici kısmın çalışma pozisyonu, dönüşlerde kalkma durumu kontrol edilerek gerekiyorsa
ayarlanmal
ıdır.

- Kaza önleme muhafaza tertibatının kontrolü yapılmalıdır.

Şekil 9: Çayır biçme makinesinde öne kapanıklık ayarı

 

3. İş sırasında ayarlar:

- Biçme yüksekliği ayarlanmalıdır. Bu ayar iç ve dış pabuçlardan yapılır.

- Kesici kısmın kesme açısı ayarlanmalıdır. Tarla dalgalı ise bıçaklar düz, normal şartlarda hafifçe öne eğik, yatık otlarda ise daha fazla öne eğik, taşlı yerlerde ise biraz yukarı doğru olmalıdır.

- İlerleme hızı mahsulün durumuna göre ayarlanmalıdır. Mahsul sık ise yavaş, seyrek ise hızlı gidilmelidir.

- Toplayıcı tahta çubuğu mahsul durumuna göre ayarlanmalıdır. Yüksek boylu mahsullerde yukarı, alçak boylularda ise aşağı ayarlanmalıdır.

Şekil 10: Bıçağın değiştirilmesi

 

 

a: Kızakla kademesiz ayarı b: Elle

Şekil 11: Biçme yüksekliği ayarı Deneme çalıştırması :

Deneme çalıstırması :

- Çayır biçme makinesinin doğru ayarlandığına,

- Bütün cıvata ve somunların sıkışmış olduğuna,

- Bütün yağlanacak yerlerin yağlama kılavuzuna göre yapıldığına,

- V kayışlarının uygun gerginlikte olduğuna,

- Muhafazaların tamam olduğuna ve çalışma esnasında bir yere sürtünmeyeceğine,

- Bıçağın kolayca hareket edebildiğine,

- Kuyruk mili kavramasının boşta olduğuna emin olduktan sonra traktörün marşına basılır. Kuyruk mili devreye sokulur ve bıçakların rahat çalıştığı gördükten sonra dönme hızı 540 dev/dakikaya yavaş yavaş çıkarılır.

 

E) Kaza önleme ve emniyet kuralları

- Temizlik yağlama ve ayar gibi işlemleri yapmak için traktör mutlaka stop edilmeli ve kimsenin marşa basmayacağından emin olunmalıdır.

- Biçme düzenini kaldırırken bıçak ve zıpkalardan tutulmamalıdır.

- Kuyruk mili devri 540 dev/dakdan daha yüksek devre çıkarılmamalıdır.

- El, ayak ve elbiseler çalışan parçalara yaklaştırılmamalıdır.

- Kuyruk mili şaftını takmadan önce bindirme ve emniyet payı uzunlukları kontrol edilmeli ve
mafsall
ı şaft koruyucusu takılmalıdır.

 

Kaynak:

Permem

Düzenleme ve Aktarım  Gencziraat.com