Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Arıcılık Takvimi

01.jpg

OCAK

- Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma yapılır.
- Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına toz şeker konarak kovan içine yerleştirilir.Uyuyan arıların düşüp ölmemesi için kovan ve petekler sarsılmamalıdır
- Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir

ŞUBAT

- Hava koşulları uygun gidip, çiçekler açmış ve arılar çalışmaya başlamışsa , şubatın son haftası kovanlarda ilk kontroller yapılır. Bu kontrollerde ; sönen kovanlar varsa, ballı çerçeveleri alınıp , kovan kapatılır. Bu yolla yağmacılığa da meydan verilmemiş olur.
- Aç kovanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Ballı çerçeve yoksa , şurup ile besleme yapılır. Bu besleme işlemi , kovanda aç kalma tehlikesi ile karşılaşılmadıkça yapılmaz. Çünkü, normal arılar erken beslemeye tabi tutulursa , fazlaca yavruya yatar. Bunun sonucu, soğuklarda yavruları üşütme olasılığı artar. Verilecek şuruplar 1 ölçü şeker, 1 ölçü sudan yapılır. Su kaynatılır. İnsan tenini yakmayacak kadar soğuduktan sonra şeker katılır ve eritilir. 5 litre şuruba 1 gr terramisin veya bir paket apimisin suda erimiş olarak ilave edilir.Yavru çürüklüğüne karşı, koruyucu olarakilaçlı şurupla besleme yapılır.
- Şubat ayında , ayrıca varroaya karşı mücadele yapılır. Çünkü, şubatta yavru ve yumurta yoktur veya az miktardadır. Yavrunun az olduğu dönem, varroa ilaçlaması için idealdir.Kullanılacak ilaçlar devamlı olarak değiştiği için ,Tarım İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir.

MART

- Arılarda esaslı muayene ve bakım işlemlerine mart ayında başlanır. Mart ayında arılar yavru ve yumurtaya başlarlar. Bu nedenle, kovanların açılması ve muayenesi havanın güneşli, rüzgarsız ve sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olduğu 12.00-14.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Yavruları üşütmemek için, kovanları fazlaca açık tutmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca , elini çabuk tutarak, kovanları hemen kapatmalıdır.
- Kovanların işçi arı mevcudu kontrol edilir.
- Kovanların anaları olup olmadığı kontrol edilir.
- Öksüz kovanlar analı zayıf kovanlarla birleştirilir.
- Kovanlardaki fazla boş petekler çıkartılır.
- Yavru ve yumurta için teşvik şuruplaması yapılır.
- Elimizde varsa, ihtiyaçlı kovanlara ballı çerçeve takviyesi yapılır.
- Rutubetten dip tahtası ıslanan kovanlar varsa , ya dip tahtası ya da kovan değiştirilir.veya sıcak bir günde , yanan bir ateşte dip tahtası kurutulur.

NİSAN

- Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.
- Yemlemeye devam edilir.15 günde bir kovanlar açılarak, iş çalışması kontrol edilir.
- Gerek duyulan kovanlara kabartılmış petekler azar azar verilir.
- Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.
- Nisan sonlarında , kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya balık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.
- Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.
- Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi takviyesi, üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa , birleştirme çerçevesi kullanılarak , birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde , verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

MAYIS

- Nisan ayında yapılan bölmelerin durumları izlenir.
- Fazlalık analar ile öksüz kovanlar analandırılır veya bazı analar ile yeniden bölme yapılır.
- Mayıs ayında hava koşullarına, doğal bitki örtüsüne ve kovanların yiyecek durumlarına göre , yemleme sürdürülür.
- Doğal oğul arzu edilmiyorsa, ana arı memeleri kesilerek yok edilir.
- Oğulların bakımına özen gösterilerek, genç çiftleşmiş analar yumurtlamaya kadar izlenmelidir.
- Gerek duyulan kovanlara, çerçeve durumlarına göre ballık ilave edilir.
- Uçma delikleri iyice genişletilir (Havalar serin gidiyorsa, uçma deliği normal bırakılır.)
- Seyyar arıcılık yapacak arılar, kovanları taşıyacakları yerleri belirleyerek bölge hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

HAZİRAN

- Oğulların bakım ve kontrolüne devam edilir. Taşınan kovanlar muayene edilir.
- Ballık ve çerçeve ilavesi yapılır. Oğula yatan kovanlar kontrol edilir.
- Nektarin geliş durumu kontrol edilir.
- Sıralanan petekler hasat edilir. Süzülüp tekrar kovana verilir.
- Bölgedeki doğal bitki örtüsünün durumuna göre, gerek duyulursa, yeni bölgelere (örneğin, ayçiçeğine )kovanlar taşınır.

TEMMUZ

- Kovanların taşınması ve kontrolü yapılır.
- Bal geliş durumu izlenerek, gözlemci kovan her akşam üstü tartılır. İhtiyaç duyulan kovanlara ballık ve çerçeve ilave edilir. Ayrıca; su ihtiyacının sağlanmasına çalışılır.
- Zayıf kovanların birleştirilmesi gerekir.

AĞUSTOS

- Genellikle bal toplama devresi olduğundan, kovanların genel durumu kontrol altında tutulur.
- Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur.
- kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir.
- Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

EYLÜL

- Bal hasadı yapılır. (Çerçevenin tümünün veya en az 2/3’ünün sıralandığı zaman, bal hasat edilmelidir. Sırlanmış, olgunlaşmamış ballar hasat edilirse, erken kristalize olur veya ekşimeler görülebilir.)
- Sağlam çerçevelerdeki ballar süzülerek, boş petekler yeniden kovanlara verilir. Verilen bu boş petekler işçi arılar tarafından onarılarak, bal bulunabilirse, yeniden doldurulabilir.
- Bal sağımda yağmacılığa meydan vermemek için, çok dikkatli davranmak gerekir.
- kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir
- Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir.

EKİM

- Arıları kışa hazırlama bakımından ekim ayı çok önemlidir. Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilir. Ana durumları, yavru durumu, işçi arı durumu ve kışlık bal durumu kontrol edilir.
- Anasız kovanlar birleştirilir.
- İşçi arısı az ve zayıf kovanlar kışı çıkaramayacağı için birleştirilmelidir.
- Mevcut durumu iyi olup, balı noksan olanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Yoksa, şurupla besleme yapılır. Kışa hazırlanan kovanlarda, yavru çürüklüğü hastalığına karşı koruyucu olarak, yemleme şurubuna teramisin katılır. Mozeraya karşı da koruyucu olarak fumidil-B şuruba katılarak yemleme yapılır.
- Ekim ayı sonlarında, etkili bir varroa mücadelesi yapılmalı ve arılar kışa varroadan temizlenmiş olarak girmelidir.
- Kışa hazırlanan kovanlarda, arıların kaplayabileceği kadar çerçeve kuluçkalıkta bırakılmalı, balı alınmalıdır.
- Arı mevcuduna göre, kovanda 10-20 kg. bal bırakılırsa, kış için yeterli olur.
- Kışa hazırlanan kovanlar yağmurdan korunmalı, uçma delikleri daraltılmalı, yağmur ve rutubetten korunmalıdır.
- Hazırlanan kovanlar kışlanacağı yerde rahatsız edilmemelidir.

KASIM

- Ekim ayında yapılan işler tamamlanır. Zayıf ve anasız arılar birleştirilir.
- Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış uykusuna bırakılır.

ARALIK

- Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir.