Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Subtropik Meyve Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

 

subtropik.jpg

 

 

1-ANTEP FISTIKLARINDA KARAZENK HASTALIĞI (Septoria pistacina Allesh.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100ltsuva
Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı) Bulamaç 1.5kg + 750 g
Bakır oksit, % 50 WP 500 g
Bakır oksiklorür, % 50 WP 500 g
Dodine, % 65 WP 100 g
Maneb, % 80 WP 300 g
Propineb, % 70 WP 300 g

 

2-BADEM DAL KANSERİ HASTALIĞI (Pseudomonas amygdali Psallidas)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu(Preparat)100ltSuva
Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç (Bordo Bulamacı) Bulamaç 3kg1.5kg (1. İlaçlam)
Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo Bulamacı) Bulamaç 1 kg500 g ( 2. İlaçlama)

 

3-FINDIKLARDA BAKTERİYEL YANIKLIK HASTALIGI (Xanthomonas campestris pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross, Borss 1940) Dye 1978 b.) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100Itsuva
Bakır sülfat. % 98 + Bulamaç 1 kg
Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı) Bulamaç 500 g

% 0,3 oranında karaboya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir.

4-TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ HASTALIĞI Yeşil küf çürüklüğü ( Penicillium digitatum Sacc.) Mavi küfçürüklüğü (Penicillium italicum Web.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100ltsuya
Benomyl, % 50 WP 60 g (Hasattan 10 gün önce)
Benomyl, % 50 WP 150 g (Hasattan sonra) 50 g
Carbendazim, % 50 WP (Hasattan sonra ) 150 g
Thiabendazole, % 60 WP (Hasattan sonra)

 

5-TURÜNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMA hastaliği (Phytopthora citrophthora Sm. and Sm. Leo)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt suya
Bakır sülfat,% 98 +Sönmemiş kireç(Bordo Bulamacı) Bulamaç 2 kg Gövde ve kalın1 kg Dal enfeksiyonları
Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo Bulamacı) Bulamaç 1 kg Meyve enfeksiyonlar.500 g
Captan ,% 50 WP 300 g Meyve enteksiyonları
Potasyum permanganat, % 100 Çözelti 3kg
Fosethyl-AI, % 80 WP 200 g

 

6-TURUNÇGİLLERDE UÇKURUTAN HASTALIĞI (Phoma tracheiphila (Petri) Kane et Ghink.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkill MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt suya
Bakır cksiklorür, % 50 WP 400 g
Beriüinyl, 50 WP 60 g (Yaprak)

 

7-TURUNÇGİLDALYANIKLIĞI HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkilı Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 It suya
SBakır sülfat, % 98 + önmemiş kireç(Bordo bulamacı) Bulamaç 1 kg 500 g
Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı) Bulamaç 1.5kg750 g
Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı) Bulamaç 2kg1 kg

 

8- TURUNÇGİLLERDE CÜCELEŞME VİROİD HASTALIĞI (Exocortis )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

9- TURUNÇGİLLERDE GÖÇÜREN VİRUS HASTALIGI (Tristeza: Quick decline)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

10- TURUNÇGİLLERDE GÖZFNEK VIROİD hastaliği (Xyloporosis - Cachexia)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasa] savaşımı yoktur.

11- TURUNÇGILLERDE KAVLAMA GRUBU VİRUS HASTALIĞI (Psorosis)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

12- LİMON TIKANIKLIK HASTALIĞI (Lemon Sieve - tube necrosis)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

13- TURUNÇGIL PALAMUTLAŞMA (YEDİ VERENLIK) HASTALIĞI (Stubborn)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal Mücadelesi Yoktur.

14- SATSUMA CÜCELİK VİRUS HASTALIĞI (Satsuma dwarf)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

15- TURUNÇGİLLERDE TAŞLAŞMA VİRUS HASTALIĞI (Impietratura)' NA KARŞI KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

16-TURUNÇGİLLERDE ÇİNKO NOKSANLIĞI' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Uygulamalaı' yaprak ve toprak analixlerine göre yapılır. Pülveri/.c yuluyla çıııki) sültat ııygulanacak ise, % 0.5 dozundaki eriyiğine yapraklarda herhangi bir yakma yapmaması için çin-ko iTuktarının yarısı kadar sönmemiş kireç ( 100 It suya 500 g çinko sült'at + 250 g sönmemiş kireç) karıştırılmalıdır.

17-TURUNÇGİLLERDE DEMİR NOKSANLIĞI' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

% 12 element demir içeren methoxyphenol propone polimeri veya % 6 metalik demir içeren demir şelat kullanılmaktadır. Her iki preparatın ağaç başına ııygulama do/.ıı 150 g - 300 g'dır.
Ağaç çapına göre;

Çapı 5 cm olan her ağaca 150 g
Çapı 6-10 cm olan her ağaca 200 g
Çapı 11-15 cm olan her ağaca 300 g
Çapı 15 cm'den fazla olan her ağaca 500 g
Ağaç boyuna göre;
Yüksekliği 1 m. Olan her ağaca 25 - 100 g
Yüksekliği 1 - 2 m. Olan her ağaca 150-200g
Yüksekliği 2 - 3 m. Olan her ağaca 250 - 300 g
Yüksekliği 3 m'den fazla olan her ağaca 300 - 500 g

Demirli preparat uygulanmalıdır

18-ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE HASTALIĞI (Spilocaea oleagina (Cast.) Hughes =Cycloconium oleaginum Cast.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 It suya
Bakır sülfat, % 98 + Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı) Bulamaç 1 kg +700gr (1. İlaçlama)
Bakır sülfat,% 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı) Bulamaç 1 kg+ 500 g(2. İlaçlama)
Bakır oksiklorür, % 50 WP 400 g
Bakır oksit, % 50 WP 400 g

 

19-ZEYTİN DAL KANSERİ HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. savastanoi (Smith. Stevens)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formilasyon Dozu (Preparat) 100It.sUYA
Bakırsıilfat,%98+Sönmemiş kireç(Bordobulaınacı) Bulamaç 2 kg +1 kg( 1 .,2. ve 4 ilaçlaına)
Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç (Bordo bulamacı) Bulamaç 1 kg +500 g( 3.ilaçlama)

 

20-ZEYTİN AĞAÇLARENDA BOR NOKSANLIĞI 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt suya
Boraks, % 36.5 ince granül 250 g (Genç ağaçlara)
Boraks, % 11,3 veya toz 500 g (Yaşlı ağaçlara)