Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Meyve Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

 

fruitdis.gif

 

1-ARMUT KARA LEKESİ (Venturia pirina Aderh.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdi ve Orani Formülasyonu Dozu (Preparat)100lt.suya
Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 2kg+1 kg 1 kg+500g
Bakır oksiklorür %50 W.P. 400 g;800 g
Bakır oksit %50 W.P. 400 g;800 g
Benomyl %50 W.P. 60 g
Thiophanate - methyl %70 W.P. 60 g
Carbendazim %50 W.P. 30 g
Fenarimol 120 g/1 E.C. 30 ml
Maneb %80 W.P. 300 g
Captan %50 W.P. 150 g
Thiram %80 W.P. 150 g
Dodine %65 W.P. 100 g
Propineb %70 W.P. 250 g
Chlortalonil %75 W.P. 200 g
Dichlofluanid %50 W.P. 200 g
Difenoconazole E.C. 10 ml
Mancozeb % 60 + Penconazole % 2.5 100 g W.P. 100 g

 

2-ARMULARDA MEMELİ PAS HASTALIĞI (Gymnosporangium fuscum D.C.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt. Suya
Bakır sülfat %98 + Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 500 - 1 kg
Bakır oksit klorür %50 W.P. 400 g
Bakır oksit %50 W.P. 400 g

 

3-YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI [Envinia amylovora (Burrill) Winslow et al]'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparaı) 100 lt.suya
Bakır sülfat % 98 + Sönmemiş kireç Bulamaç* 2 kg + 1 kg
Bakır oksiklorür + Maneb% 37.5 + % 20 W.P. 400 g
Fosetyl Al W.P. 400 g

* NOT: Bordo bulamacı ağaçların durgun olduğu dönemde uygulanır.

4-AYVA AĞAÇLARINDA MUMYA (MONİLYA) HASTALIĞI (Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt. Suya
Carbendazim %50 W.P. 75 g
Thiophanate - methyl, %70 W.P. 60 g
Procymidone %50 W.P. 200 g
Dodine 500 g/1 P.S. 100ml

 

5-CEVİZ ANTRAKNROZU HASTALIĞI [Gnomonia leptostyla (Fr.) [Ces. et de Not.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt. suya
Maneb %80 W.P. 300 g

 

6-ÇİLEKLERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea Pers.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Bu konuda önerilebilecek bir fungisit bulunmamaktadır.

7- ELMA AĞAÇLARINDA ÇİNKO NOKSANLIĞI NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt. suya

12 element çinko

içeren metexyphenol

Propon polimeri

SP

5 kg (Dormant dönemde)

1 kg + 0.5 kg sönmemis kireç

(Yapraklı dönemde)

Çinko sülfat %97 Kristal

5 kg (Dormant dönemde),

1 kg + 0.5 kg sönmemiş

kireç (Yapraklı dönemde)

 

8-ELMA AĞAÇLARINDA DEMİR NOKSANLIĞINA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Ağaç Başına
Toprak İlaçlamalarında :
% 6 metalik demir(Chelate) W,P. 50g-300g
% 5 metalik demir(Chelate) W.P. 50 g - 300 g
FeS0490-95Karaboya Kristal 1 kg - 3 kg

Değişik ilaç ve değişik uygulama şekillerine ve konukçuya göre kullanılacak ilaç dozları farklıllık gösterir.

Etkıli MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100 lt. suya
Yaprak ilaçlamaları:
Meyve Ağacı % 5 metalik demir % 6metalik demir
Elma %0.3 %0.1
Armut %0.2 %0.1
Şeftali %0.1 % 0.05
Kiraz %0.15 % 0.08
Erik %0.15 % 0.08
Ayva % 0.25 %0.1

Toprak ilaçlamalarında:

Ağaç yaşı ve gelişmesi gözönüne alınarak, 2-6 yaşlı ağaçlar için 50 - 100 g, 6 - 10 yaşlı ağaçlar için 100 - 200 g, 10 - 15 yaşlı ağaçlar için 200 - 300 g % 6 metalik demir prepa-ratı kullanılmaktadır.

Karaboya ise, yine ağacın yaşı ve gelişimi gözönünde bulundurularak ağaç başına 1 -3 kg olarak kullanılmalıdır.

9-ELMA KARA LEKESİ [Veııturia inaegmalis (Cke-)Wint] NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve oranı Formülasyonııu Dozu (Preparat)100 lt suya
Bakır sülfat %98+Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 2kg+l kg , 1 kg+500 g
Bakır oksiklorür %50 W.P. 400 g ; 800 g
Bakır oksit %50 W.P. 400 g ; 800 g
Benomyl %50 W.P. 60 g
Thiophanate - methyl %70 W.P. 60 g
Carbendazim %50 W.P. 30 g
Mancozeb %60+ Penconozole %2.5 W.P. 100 g
Nitrothalisoprophyl % 12.5+ Metiram %60 W.P. 250 g (çiçekten önce)
Nitrothalisoprophyl % 12.5+ Metiram %60 W.P 200 g (çiçekten sonra
Fenarimol 120g/l E.C. 30 ml
Flusilazol 400 g/1 E.C. 5 ml
Myclobutanil 12.5g/l E.C. 40 ml
Hexaconazole 50 g/1 S.C. 40 ml
Maneb %80 W.P. 300 g
Captan%50 W.P. 150g
Thiram%80 W.P. 150g
Metiram - Komplex %80 W.P. 200 g
Dodine%65 W.P. 100g
Bitertanol %25 W.P. 50 g
Mancozeb %80 W.P. 250 g
Propineb %70 W.P. 200 g
Dichlofluanid %50 W.P. 200 g
Nuarimol % 1 + Mancozeb % 60 W,P. 150 g
Chlorothanonil + Carbendazim450g/l+100g/l E.C. 240 ml
Cyproconazole 50 g/1 E.C. 25 ml
Dithianon 750 g/1 S.C. 50 ml
Penbuconazole 50 g/1 E.C. 40 ml
Nuarimol 90 g/1 E.C. 30 ml
Difenoconazole 250 g/1 E.C. 10 ml
Cyproconazole + Captan % 1+%75. W.P 150 g
Myclobutanil 1.75 + Mancozeb 60 ss 200 g
Folpet % 50 W.P. 300 g
Dithianon % 75 W.P. 100g
Dodine 500 g/1 F.W 80 ml
Bromuconazole 100g/1 S.C 30 rnl
Fluazinam 500 g/1 S.C 30 rnl
VISCLOR 500 g/1 EC 200 cc

 

10-ELMA KÜLLEMESİ HASTALIĞI (Podosphaera leucotricha Ell. et Ev. Salm.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt. suya
Benomyl %50 W.P. 60 g
Dinocap 370 g/1 E.C. 60 ml
Fenarimol 120 g/1 E.C. 30 ml
Kükiırt %73 W.P. 400 g
Kükürt %80 W.P. 400 g
Nitrotalisopropyl + Kükürt%16.7+%53.3 W.P Çiçekten önce 200 g
Nitrotalisopropyl + Kükürt%16.7+%53.3 W.P. Çiçekten sonra 150 g
Pyrazophos 300 g/1 E.C. 50 ml
Quinomethionate %25 W.P. 50 g
Thiophanate - methyl, %70 W.P. 60 g
Triadimefon %5 W.P. 50 g
Tritbrine 190g/l E.C. 125 ml
Flusilazol 400 g/1 E.C. 5ml
Myclobutanil 125g/l E.C. 40 ml
Nitrotalisopropyl + Metiram % 12.5+%60 W.P. 200 g

 

11-ELMALARDA MEMELİ PAS HASTALIĞI (Gymnosporangium spp.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt. suya
Mancozeb %80 W.P. 250 g
Metiram %80 W.P. 250 g

 

12-ERİKLERDE CEP HASTALlĞI [Taphrina pruni (Fruck.) Tul.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt.suya
Bakır sülfat %98 +Sönrnemiş kireç Bordo bulamac 2 kg - 1 kg
Bakır oksiklorür %50 W.P. 800 g
Bakır oksit %50 W.P. 800 g
Captan %50 W.P. 300 g
Thiram %80 W.P. 300 g

 

Bordo bulamacı ve bakırlı fungisidler yalnız 1. ilaçlamada kullanılmaktadır.

13-KAYISI AĞAÇLARINDA SÜRGÜN VE DAL YANIKLIĞI HASTALlĞI (Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt. suya
Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş kireç (CaO) Bordo bulamac 1. ilaçlama: 3 kg + 1.5 kg
Bakır Sülfat %98 +Sönmemiş kireç (CaO) Bordo bulamacı 2. ilaçlama: 1 kg + 500 g

 

14-KAYISILARDA YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI (Coryneum beijerinckü Oud.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt. suya
Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 2 kg + 1 kg (Dormant dönem)
Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 1 kg + 500 g (Normal dönem)
Bakıroksit%50 W.P. 800 g (Dormant dönem)
Bakıroksit%50 W.P. 400 g (Normal dönem)
Bakır oksiklorür %50 W.P. 800 g (Dormant dönem)
Bakır oksiklorür %50 W.P. 400 g (Normal dönem)
Captan %50 W.P. 300 g

1. Ilaçlamada, % 2'lik Bordo bulamacı veya hazır bakırlı fungisidlerden birisi % 0.8 dozunda,
2. llaçlamada, % l'lik Bordo bulamacı veya hazır bakırlı fungisidlerden birisi % 0.4 dozunda,
3. Ilaçlamada, organik fungisidlerden birisi kullanılmalıdır.

15-KİRAZ DAL YANIKLlĞI HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Wormald.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt. Suva
Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (CaO) Bordo bulamacı 1. ilaçlama: 1 kg + 500 g
Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (CaO) Bordo bulamacı 2. İlaçlama: 600 + 300 g

 

16-KİRAZ HALKALI LEKE VİRUS HASTALIĞI (Tatterleaf)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı mevcut değildir.

17-KİRAZ YAPRAK KIVRILMA VİRUS HASTALIĞI ( Cherry leafroll virus)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı mevcut değildir.

18-KÖK KANSERİ HASTALIĞI [Agrobacterium tumefaciens (E. F. Smith and Towsend) Cann.] ' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100lt.suya
Bakır sülfat %99.5 Kristal 5kg

 

19-PFEFFİNGER VİRUS HASTALIĞI (Rasp leaf)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

20-MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI [Armillaria mellea (Vall.) Qvel.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

a) Hastalık yeni başlamış ise, hasta kökler kesilip hasta kısımlar kazındıktan sonra bu yerlere % 5 lik Bordo bulamacı, % 2 lik Göztaşı veya % 5 lik Karaboya ilaçlarından biri fırça ıle sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu veya 750 g ardıç katranı + 250 g Göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.

b) Kökler tamamen hasta ise, ince köklere kadar sökülerek kendi çukurunda yakılır, ye-rıne sönmemiş kireç dökülerek kapatılır.

c) Hasta bahçedeki sağlamlan korumak için sonbaharda veya ilkbahara girerken ağaçla-''ın taç izdüşümleri % 5 lik Karaboya, % 2 lik Göztaşı m2'ye 10 litre ilaçlı su ile sulanmalıdır.

21-MEYVE AĞAÇLARINDA ROSELLİNIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Rosellinia necatruc Prill)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

ilaçlama tekniği içinde verilmiştir.

22-SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formütasyonu Dozu (Preparat) 100lt. Suva
Bakır sülfat %98+.Sönmemis kireç(CaO) Bordo bulamac 1 İlaçlama: 3 kg + 1.5 kg 2.
Bakır sülfat %98 +Sönmemis kireç(CaO) Bordo bulamacı 2 İlaçlama: 1 kg + 500 g s

 

23-SERT ÇEKİRDEKLI MEYVE AĞAÇLARINDA SHARKA VİRUS HASTALIĞI (Plum pox)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur. Vektörlerle savaşımı teknik talimat kısmındadır.

24-SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA MONİLYA ( MUMYA ) (Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl.)HASTALIĞINA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt.suya
Benomyl %50 W.P. 60 g
Carbendazim %50 W.P. 75 g
Thiophanate – methyl %70 W.P. 60 g
Captan % 50 W.P. 300 g
*Procymidone %50 W.P. 200 g
*Iprodıone %50 W.P. 150 g
*Hexacanozole %50 S.C. 50 ml
*Bitertanol %25 W.P. 50 g
*Bitertanol 300 g/1 E.C. 100 ml
*Dodine%65 W.P. 100 g
*Dodine500g/l F.W 80 ml
*Thiabendozole % 60 W.P 100 gr
**Thiram %80 W.P. 150g-200g-300g


* Kiraz, vişne ve şeftalide önerilmemektedir.
** Kiraz'da 150 gr. kayısı'da 200 gr, şeftali'de 300 gr olarak önerilmektedir.

25-ŞEFTALİ KÜLLEMESİ HASTALIĞI [Sphaerotheca pannosa (wall.) Lev. var.persicae Wor.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100lt.suya
Benomyl %50 W.P. 60 g
Dinocap 370 g/1 E.C. 50 ml
Kükürt %73 W.P. 500 g
Kükün %80 W.P. 400 g
Nitrothal - isopropyl % 16.7 +
Kükürt %53.3 W.P. 150 g
Pyrazophos 300 g/1 E.C. 50 ml
Triadimefon %5 W.P. 50 g
Triforine 190g/l E.C. 125ml
Bupiramate % 25 E.C 40 ml

 

26-ŞEFTALI YAPRAK KIVIRCIKLIĞI HASTALIĞI [Taphrina deformans (Berk) Tull.] ' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt. Suya
Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 2 kg + 1 kg
Bakır oksit %5CD W.P. 800 g
Bakır oksiklorüıır %50 W.P. 800 g
Folpet % 50 W.P. 300 g
Dodine 500 g/1 F.W. 175ml
Cyproconazole • + Captan% 1 + % 75 W.P 125 g

 

27-ŞEFTALİDE YAPRAK DELEN HASTALIĞI (Coryneum beljerinckii Oud.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 lt.suya
Bakır sülfat %908 +Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 3kg-1.5kgg(l. İlaçlama)
Bakır sülfat %908 +Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 1 kg – 500 g (2. ilaçlama)
Bakır oksiklorüür %50 W.P. 800 g -1. ilaçlama
Bakır oksiklorıiür %50 W.P. • 400 g -2. ilaçlama
Bakır oksit %5»i 0 W.P. 800 g -1. ilaçlama
Bakıroksit%5»>0 W.P. 400 g - 2 ilaçlama
Captan %50 W.P. 300 g
Thiram %80 W.P. 300 g
Ziram %80 W.P. 300 g
Maneb %80 W.P. 300 g
Folpet % 50 W.P 300 g - 1. ve 2. ilaçlama
Folpet % 50 W.P 200 g - 3. ilaçlama

 

28- VİŞNE NEKROTİK HALKA LEKE VİRUS HASTALIĞI ( Stecklenberger hastalığı - Prunus necrotic ringspot virus )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

29-YENİ DÜNYA KARALEKESİ HASTALIĞI (Venturia inaequalis var. eriobotryae Scal.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100lt.suya
Bakırsülfat%98-+Sönmemiş kireç Bordo Bulamacı 1.5kg+750g
Captan %50 W.P. 300 g
Dodine %65 W.P. 100 g
Thiophanate - methyl %70 W.P. 60 g
Carbendazim %50 W.P. 60 g

% 1.5 luk Bordo Bulamacı 1. ilaçlamada kullanılır.