Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Sebze Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

vegd.gif

1-BİBER MOZAYİK VİRUSU HASTALIĞI (Tobacco mosaic , Cucumber mosaic virus , Potato virus X )

Kimyasal savaşımı yoktur

2-BİBER KÖKBOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI ( Phytophthora capsici Leon )

Kimyasal savaşımı yoktur.

3 -BOSTANDA SOLGUNLuK ve KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI ( Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)

Kimyasal savaşımı yoktur.

4 - DOMATES , PATLICAN ve PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLlĞI HASTALIĞI (Alternaria solani Ell, and Mart.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Dozu ( Preparat)

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

100lt.suyA

Dekara

Propineb % 70

WP

300 g

Maneb % 80

WP

200 g

Mancozeb % 80

WP

200 g

Bakır oksiklorür % 50

WP

500 g

Metiram - Komplex % 80

DF

175 g

Anilazine % 75

WP

200 g

Bakırkomplex % 21 +
Chlorothalonil % 25 +
Bakır oksiklorit % 25

WP

300 g

Folpet % 50

WP

300 g

Iprodione % 50

WP

100 g

Bakır hidroksit % 77

WP

250 g

Bakır 193 g/1

SC

500 cc

Maneb % 20 +
Bakır oksiklorür % 37.5

WP

300 g

Mancozeb % 72

WP

250 g

Bakır oksit % 50

WP

500 g

 

5-DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI Phytopthora infestans Mont de Bary ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Dozu ( Preparat)
Formülasyonu 100lt suya Dekara
Propineb % 70 WP 200 g
Mancozeb % 80 WP 200 g -
Oxadixyl % 10 + Mancozeb % 56 WP - 200 g
Bakır oksiklorür % 50 WP 300 g -
Meıiram % 80 WP 150-200 g -
Captan % 50 WP 300 g -
Metiram -Komplex % 80 DF 150 -
Ziram % 80 WP 300 g -
Maneb % 80 WP 200 g -
Diclofluanid % 50 WP 150 g -
Folpet % 50 WP - 300g
Chlorathalonil % 25 + Bakır oksiklorit % 25 WP 250 g
Chlorathalonil % 75 WP 150 g -
Bakıroksit % 50 WP 300 g -

Bakırlı preparatlar, kurak iklim şartlarında domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk getirebileceği kanısı ile onerilmesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde Bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

6 - DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI ( Cladosporium fulvum Cke.) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)
100lt.suya
Propineb % 70 WP 300 g
Maneb % 80 WP 200 g
Captan % 50 WP 250 g

 

7-DOMATES BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pvJomato (Okabe) Young. Dye. Wilkie) NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100lt. Suya
Bakır oksiklolür % 50 WP 300 – 400 g
Bakır kompleks % 21 +
Mancozeb % 20
WP 300 g
Bakır hidroksit % 50 WP 250 g

NOT : % 0.4'lük dozlar tarla devresi, % 0.3'lük dozlar ise fide devresi uygulamaları içindir.

 

8 -DOMATES BAKTERİYEL KANSER ve SOLGÜNLUK HASTALIĞI (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (E.F.Smith) Jensen ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Domates solgunluğu ile ilaçlı mücadele tohum ilaçlaması olarak yürütülür. Ancak şu anda ülkemizde etkili ve güvenli bir tohum ilacı bulunrnamaktadır. Yeşil aksam ilaçlamalarında ise başarı oranı çok düşüktür. Bu nedenle kimyasal savaşım önerilmemektedir.

 

9 - DOMATES BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI

(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat ) 100lt.suya
Bakır oksiklorür % 50 WP 300 - 400 g
Bakır kompeks % 21 + Mancozeb % 20 WP 300 g

NOT: % 0.4'lük dozlar tarla devresi, % 0.3'lük dozlar ise fide devresi uygulamaları içindir.

 

10 - DOMATES ÇİFT ÇİZGİLİ VİRUS HASTALIĞI (Tomato mosaic virus + Potato virus x )

Kimyasal savaşımı yoktur.

 

11-DOMATES MOZAYİK VİRUSU HASTALIĞI (Tobacco mosaic virus ,Tomato mosaic virus)

Kimyasal savaşımı yoktur.

  12-ENGİNAR YAŞ ÇÜRÜKLÜK hastaliği (Erwinia carotovora subsp. carotovora Jones Holand )

Kimyasal savaşımı yoktur.

  13 - FASULYE ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Colletotrichum lindemuthianum (Saccardo and Magnus ) Scribner ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)
100 lt.suya
Bakır oksiklorür %50 WP 500 g
Maneb % 80 WP 200 g
Mancozeb % 80 WP 200 g
Propineb % 70 WP 200 g
Bakıroksit % 50 WP 500 g

 

14 -FASULYE PASI HASTALIĞI (Vromyces appendiculatus ( Pers) C.K. ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Dozu (Preparat)

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

100lt.suya

Dekara

Kükürt % 80

WP

300 g

Kükürt % 80,92,96,98,99

Toz

-

3kg

Propineb % 10

Toz

-

4kg

Maneb % 80

WP

200 g

-

Mancozeb % 80

WP

200 g

-

Propineb % 70

WP

200 gr

-

 

15 -FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Macrophomina phaseoli (Maub.) Ashby., Colletotrichum lindemut hianum ( Sacc. et Magn.) Briosi et Cav., ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100lt.suya
Thiram % 80 WP 300 g

 

16 -FASULYE ADI YAPRAK YANIKLIĞI HASTALIĞI (Xanthomonas campest ris pv. phaseoli (Smith) Dye )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100lt. Suya
Bakır oksiklorür % 50 WP 300 g

 

17 -FASULYE HALE YANIKLIĞI HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Burkholder) Young. Dye and Wilkie ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkilı Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu.(Preparat)100 lt suya
Bakır oksiklorür % 50 WP 300

 

18 -HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKE HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. lachry mans (Smith and Bryan) Young Dye Wilkie ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100lt.suya
Bakır oksiklorür % 50 WP 300 g
Bakır oksit % 50 WP 300 g
Maneb % 80 WP 200 g

 

19 -HIYAR MOZAYİK VİRUSUHASTALIĞI ( Cucumber mosaic virus )

Kimyasal savaşımı yoktur.

20-KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ HASTALIĞI (Pseudoperonospora cubensis Berkeley and Curtes )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Dozu (Preparat)

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

100lt.suya

Dekara

Metalaxyl%8+Mancozeb%64

WP

250 g

Mancozeb % 80

WP

200 g

-

Propineb % 70

WP

200 g

-

Maneb % 80

WP

170 g

-

Chlorothalonil % 75

WP

-

200 g

Mancozeb %46.5+
Cymoxanyl %4

WP

300

Mancozeb % 45 +
Cymoxanyl % 5

WP

300 g

Propineb % 70 +
Cymoxanyl % 6

WP

200 g

Propineb % 56+
Oxadixyl% 10

WP

200 g

200 g

Propamocarb +
hydrochloride 722 g/1

EC

250 ml

Fosetyl - Al % 80

WP

200 g

-

Dichlofluanid % 35 +
Oxadixyl% 10

WP

200 g

200 g

Chlorathalonil 450 +
Carbendazim 100g/1

SC

200 ml

Cymoxanyl % 50

WP

50 g

Folpet % 50

WP

350 g

Oxadixyl % 8+
Cymoxanyl % 3.2 +
Mancozeb % 56

WP

250 g

Propineb % 56 +
Cymoxanyl % 3.2+
Oxadixyl % 8

WP

250 g

VİSCLOR 500 G/L

EC

250 ml

 

21-KABAKGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI (Erysiphe cichoracearum D.C.) (Sphaerotheca fuligine a (Schlech.) Polacci ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat)

100lt.suya

Dekara

Kükürt % 80 - 98

Toz

3kg

Kükürt % 80

WP

400 g

Quinomethionate % 25

WP

50 g

*Benomyl % 50

WP

40 g

*Thiophanat methyl % 70

WP

40 g

Ethirimol, 280 g/1

EC

50 ml

*Carbendazim % 50

WP

50 g

Dinocap, 475 g/1

EC

50 ml

Pyrazophos 300 g/1

EC

40 ml

*Fenarimol, 120 g/1

EC

10ml

Triadimenol 250 g/1

EC

50 ml

*Triadimefon % 5

WP

75 g

Tridemorph 750 g/1

EC

15 ml

Tridemorph 225 g/1 +
Nuarimol 360 g/1

EC

60 – 75 ml

Hexaconazole 50 g/1

SC

40 ml

Fenbuconazole 50 g/1

EC

100ml

Tritbrine 190g/l

EC

100ml

Bupirimate 250 g/1

EC

40 ml

Triadimenol 50 g/1

EW

100ml

Nuarimol, 90 g/1

EC

10 ml

Triadimenol % 15+
Qinomethionate % 15

WP

50 g

Myclobutanil 125 g/1

EC

30 ml

 

* Ege ve Akdeniz Bölgesinde tavsiye edılmemelidir.

Sera ilaçlamalarında toz kükürt genellikle yakma yaptığından bunun yerine diğer ilaçlar kullanılmalıdır. Su bulmanın sorun olduğu yerlerde, tarla ilaçlamalarında toz kükürt'e 1/3 oranında talk pudrası veya odun külü karıştırılarak atılmalıdır.

22 - KAVUN -KARPUZDA ANTRAKNOZ HASTALIĞI (Colletotrichum lagenarium (Pass) Ell. et Hals ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN iLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat)
100 It. Suya 100 kg tohuma
Thiram % 80 WP 300 g
Mancozeb % 60 WP - 200 g
Mancozeb % 80 WP 200 g -
Maneb % 80 WP 200 g -
Propineb % 70 WP 200 g -

 

23 -KARNABAHAR BAKTERİYEL YAPRAK LEKE HASTALIĞI ( Pseudo monas syringae pv. maculicola (Mc Culloch) Young. Dye and Wilkie )'

Kimyasal savaşımı yoktur.

24 - LAHANA SİYAH DAMAR ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Xanthomonas campestris pv. campestris ( Pam ) Dye )' N A KARŞI TAVSİYE EDİLEN tLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

25 -LAHANA KÖK- UR HASTALIĞI (Plasmodiophora brassicae Wor.)' NA KARŞI TAVSİYE EDİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat)
100 lt.suya Dekara
CaO Toz 2t
Metham-Sodium 500 g/1 EC - 75 litre
Formaldehit, 400 g/1 EC 2 litre
Benomyl % 50 WP 728 g

 

26 -LAHANA MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora brassicae Gaeum ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100lt.suYa
Bakır sülfat % 98+
önmemiş kireç(Bordo bulamacı)
Bulamaç 1kg+
500 g
Propineb % 70
Bakır oksit % 50
WP
WP
200 g
300 g

 

27 - MARUL MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Bremia lactucae Repel) 'NA KARŞI ÖNERİLEN iLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100 lt. SuYa
Propineb % 70
Captan % 50
WP
WP
200 g
300 g

 

28 - MERCİMEK kökboğazI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Phoma medi caginis var pinodella = Ascochyta pinodella ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat)
100 kg tohuma
Benomyl % 50 Carbendazim % 50 WP
WP
300 g
300 g

 

29 -MERCİMEK MiLDiIYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora lentis Guan) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formulasyonu Dozu ( Preparat) 100kgtohuma
Metalaxyl % 35
Oxadixyl% 50
Phosethyl - Al, % 50 + Captan, %16.6 + Carbendazim, %13.3
WP
WP
WP
300
300
300

 

30 - NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI ( Ascochyta rabiei (Pass.) Labr ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN iLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat
Dekara 100lt.suya 100kgtohum
Thiram % 80 WP
300 g
Mancozeb % 80 WP - 200 g 200 g
Maneb % 80 WP - 200 g 200 ;•
Thiram % 80 WP - 200 g
Propineb % 70 WP - 200 g
Propineb % 10 Toz 4kg
Kükiirt % 80,92,96,98 Toz 3kg
Kükürt % 80 WP - 300 g
Chlorothalonil % 75 WP - 200 g

Toz kükürt yerine W.P'li kükürtler tercih edilmelidir.

 

31 -PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI (Leveillula taurica (Lev.) Arn )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu( Preparat)
100lt.suya Dekara
Dinocap 370 g/1
Kükürt % 92,96 98,99
Kükürt % 80
EC
Toz

WP
50 ml
400 g


3kg

Toz kükürt kullanma zorunluğunda l/ 3 oranında talk veya odun külü karıştırılmalıdır.

32 -PATATES MİLDiYÖSÜ HASTALIĞI (Phytophthora infestans Mont de Bary ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( PreParat
Dekar 100lt.suya
Bakır sulfat % 99.5 +
Sönmemiş kireç
Bulamaç 1000+
500 g
Bakır oksit % 50 WP - 400 g
Bakır oksiklorür % 50 WP - 300 g
Metiram komplex % 80 WP - 200 g
Propamocarp hydrochloride722g/l EC 250 ml -
Metalaxyl% 64+Mancozeb% 8 WP 250 g -
Maneb % 80 WP - 300 g
Propineb% 10 Toz 4kg -
Captan% 10 Toz 3kg -
Propineb % 70 WP - 200 g
Captan % 50 WP - 350 g
Mancozeb % 20+
Metalik Bakır % 21
WP 250 gr
Mancozeb %56 +
0xadixyl %8 +
Cymoxanyl %3.2
WP 250 g

 

33 -PATATES UYUZU HASTALIĞI (Streptomyces scabies ) (Thaxt )Walk, et Henrici ) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formulasyonu Dozu (Preparat) 100kg tohuma
Maneb % 80 WP 1.6kg

 

34 -PATATES BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK HASTALlĞI (Erwinia carotovora subsp. carotovora ( Jenes ) Bergey et al., E. carotovora subsp., atroseptica ( Van Hall) Dye , E. chrysanthemi Burkholder et al.,)

Kimyasal savaşımı yoktur.

35-PATATES ÇİZGİ VİRUSU HASTALIĞI ( Potato virus Y )

Kimyasal savaşımı yoktur.

36 -PATATES YAPRAK KIVRILMA VİRUSU HASTALIĞI ( Potato leafroll virus )

Kimyasal savaşımı yoktur.

37 -SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)De Bary) 'NA KARŞI ÖNERİLEN iLAÇLAR

Dozu (Preparat)

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

100 lt. suya

Dekara

PCNB% 18

Toz

10 kg

Benomyl % 50

WP

60 g

Iprodione % 50

WP

75 g

Procymidone % 50

WP

75 g

 

38 -SEBZE FİDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (ÇÖKERTEN) HASTALIĞI (Pythium spp., Rhizoctonia spp, Fusarium spp. Alternaria spp, Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) 'NA KARŞIT ÖNERİLEN İLAÇLAR

Ilaçlama Şekli Etkili Madde Adı ve Oranı Formulasyonu Dozu (Preparat)
100lt.suya M2'ye 100kgTohuma
Toprak İlaçlaması PCNB%18 Toz 35 g
PCNB% 10+ Captan % 10 Toz 40 g
Formaldehit 400 g/1 EC 4 litre 150 ml, Kepeğe Emdirilecek
Methylbromide%98 Sıvılaştırılmış gaz 60 g
Tohum İlaçlaması Mancozeb % 80 WP 200
Maneb % 80 WP 200
Thiram % 80 WP 200
*Fidelik İlaçlaması Bakır oksiklorür % 50 WP 300-500 g
Göztaşı+kireç Bulamaç 500 g
Hymexazol 360 g/1 EC 300 ml 3 litre ilaçlı su
Propineb % 70 WP 200-250 g
Captan % 50 WP 200 - 250 g
Maneb % 80 WP 200 - 250 g
Tolclofos methyl % 50 WP 100 g 1g

*Fidelik ilaçlamalannda verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

39 -SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytls cinerea Pers) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100lt.suya
Iprodione, % 50
Procymidone, % 50
Captan % 50
WP
WP
WP
75 g
75 g
250 g

 

40 -SEBZELERDE SEPTORIA LEKE HASTALlĞI (Septoria apiicola Speg., Septoria lycopersici Speg.) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat ) 100Lt.suYa
Ziram % 80
Bakır sült'at % 98 + Sönmemiş kireç
Fentin Hydroxide % 20
WP
Bulamaç
WP
400 g
1500+750g
150gr/da

 

41-SOĞAN MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora destructor Berc) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Dozu ( Preparat)

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

100lt.suya

Dekara

Propinep % 70

WP

200 g

Maneb % 80

WP

200 g

Mancozebe % 80

WP

200 g

Kükürt % 80-98

Toz

3kg

Kükürt % 80

WP

300 g

Captan % 50

WP

300 g

Dodine % 65

WP

100 g

 

42 - SOĞAN SÜRMESİ HASTALIĞI (Urocystis cepulae First.) 'NA KARŞI ÖHERİLEN iLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formulasyonu Dozu PrepaRat
100kg tohuma M2'ye
Dazomet (DNTT) % 85 Toz 40g
Formaldehit % 40 EC 21 g
Thiram % 80 WP 5kg

 

 

43 - SOĞAN VE PATATESLERDE HASAT SONRASI DEPOLAMALAR SI RASINDA MEYDANA GELEN FİLİZLENMELERİ ÖNLEMEK ÜZERE TAVSİYE EDİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) Dekara
Maleic Hydrazide, 200 g/l EM 1500-2000 ml(soğan)

 

44 -SOLANACEAE FAMILYASI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STOLBUR HASTALIĞI

Kimyasal savaşımı yoktur.