Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Hububat Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

hububat.jpg

1-ARPA YARI AÇIK (Ustilago nigra Tapke)VE KAPALI RASTIK (Ustilago hordei "Pers." Lagerh.) HASTALIKLARINA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu(Preparat)100kg tohuma
**Carboxin W.P. 150g
*Triadimenol 7.5 D.S 150g
Mancozeb 60 D.S 200 g
*Flutriafol 2.5 D.S 150g
Tebııconazole D.S 150g
Carboxin 205+ Thiram 205 F. F 300 ml

(*) Arpa yarı açık ve kapalı; (**) Arpa yan açık, Diğerleri kapalı rastığa karşı

2- BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Sarı pas (Pucciııia striiforınis West.) Kahverengi pas (P. recondlta tritici Rob. t-t Desm.) Kara pas (P. graminis tritic'ı Eriks. ct. Henn.)'NA KARŞI I ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) Dekara
Oxycarboxin 75 W.P 300 g
Mancozeb 80 W.P 350 g
Maneb 80 W.P 350 g
Flutriafole E.C 100ml
Tebuconazole. 250 E.C. 75 ml

 

3. BUĞDAY RASTIK HASTALIĞI (Ustilago nuda trüici Schaffn.) ARPA AÇIK RASTIK HASTALIĞI (Ustilago nuda hordei Schaffn.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı Ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100kg tohuma
** Flutriafol 2.5 D.S 200 g
** Carboxin 75 W.P 150 g
* Triadimenol 7.5 D.S 150 g
* Tebuconazole 2 D.S 150 g

(*) Buğday ve Arpa Açık Rastık Hastalığına Karşı (**) Buğday Rastığına Karşı.

4-BUĞDAY SÜRME HASTALIĞI (Tilletia foetida "Wallr" Liro; Tllletia caries "D.C." Tul.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı Ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100kgtohuma
Mancozeb 60 D.S 150 g
Maneb 80 W.P 150 g
Quintozene (PCNB) 18 D.S 200 g
Carboxin 75 W.P 150 g
Carboxin 37.5+Thiram 37.5 W.P 150 g
Carbendazim 50 W.P 150 g
Bitertanol 10 D.S 150 g
Triadimenol 7.5 D.S 150 g
Tolclofos - Methyl 50 W.P 150 g
Flutriafol 2.5 D.S 150 g
Thiabendazole 60 W.P 150 g
Tebuconazole 2 D.S 150 g
Tebuconazole 2 W.S 150 g
Carboxin 205+ Thiram 205 F.F 300 ml
Fenpiclonil 2.5 D.S 150 g

 

5- BUĞDAY MOZAİK VİRÜSÜ (Wheat mosaic virüs)'NE KARŞI I ÖNERİLEN İLAÇLAR
Kimyasal Savaşımı yoktur

6-ÇELTİK YANIKLIK HASTALlĞl (Pyricularia oryzae Cav.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)Dekara
Benomyl 50 W.P 60 g
Carbendazim 50 W.P 150 g

7-MISIR RASTIĞI (Ustilago maydis (DC) Corda)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR
Hastalığın yeşil aksam ilaçlı savaşımı ile ilgili olarak gerek dış ülkelerde gerekse yurdumuzda yapılan denemelerde pratiğe verilebilecek etkinlikte ilaç bulunamamıştır.

8-MISIR TOHUM,KÖK, KÖKBOĞAZI VE SAP ÇÜRÜKLÜĞÜ Pythium spp., Fusarium moniliforme Sheld., Diplodia maydis (Berk.) Sacc., Macrophomina phaseoüna "Tassi"Goid.)'NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR
Söz konusu hastalıklara karşı teknik talimatta belirtilen ilaçların kullanıldığı literatürde kaydedilmekle birlikte ülkemizde bu konuda henüz ruhsatlı bir ilaç bulunmamaktadır.

9-TAHIL KÜLLEMESİ (Erysiphe graıninis "D.C." Wint.)'NE KARŞI I ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) Dekara
Pyrazophos 300 g/l E.C lOöml
Triadimefon 250 g/l E.C 50 ml
Triadimetbn 25 W.P 50 ml
Triadimenol 250 g/l E.C 50 m]
Tebuconazole 250 g/l E.C 75 ml
Prochloraz 450 g/l E.C löOml
Prochloraz+Carbendazim(300+80g/l) E.C 150ml
Tebuconazole, 250 g/l E.C 75 ml
Tridemorph. 750 g/l E.C 75 ml

 

10. BUĞDAY VE ARPA KÖKBOĞAZI YANIKLIĞI (Pscudocercosporella herpotriclıoides (Fron.) Deigh., Rhizoctonia cercalis Kulın. Fusarium culmorunı Sacc.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) Dekara
Prochloraz 450 g/l E.C 100ml
Prochloraz+Carbendazim (300+80g/lt) E.C 150ml

 

11. ARPA YAPRAK ÇİZGİ HASTALIĞI (Pyrenoplıora graminea ito and Kutib.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100 kt; tohuma
Tebuconazole, 2 D.S 150 g