Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Fungisitler 1 Bölüm

FUNGİSİTLER (FUNGICIDES) 1 Bölüm 

 

1. KORUYUCU FUNGİSİTLER ( PREVENTIVE FUNGICIDES)

1-1- BAKIRLILAR (COPPER COMPOUNDS) ( * )

1- BAKlRHİDROKSİT (COPPERHYDROXIDE)

Genel Adı                                         : Bakırhidroksit
Kimyasal Adı (IUPAC)                   : Copper hydroxide; copper (II) hydroxide; cupric hydroxide
Teknik Maddenin Fiziksel Hali     : Yeşilimsi mavi katı
Formülasyon Tipleri                       : WP, SC
Etki Şekli                                          : Kontakt etkili bir  fungisit
Üreticileri                                         : Crystal, Griffin
Akut Oral LD50                                                 :  489 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                                 : III (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği           : Bal arılarına zehirsiz,balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Meyveler, sebzeler, turunçgiller, üzüm, zeytin        ......................................10.0 ppm
Şerbetçiotu        ......................................15.0 ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

RUHSATLI İLACIN TİCARİ ADI (JMPR)
(Product name)        ETKİLİ MADDE (a.i.content)        FİRMASI (Company)        RUHSAT TARİHİ VE NO. (Registration number and date)

ŞEKLİ (Imported or Formulated)
Kocide 2000        % 35        Cansa        3629        26.05.1999        İthal (Imp.)
Champion WP           % 50        Lances Link        2787        06.01.1995        İthal (Imp.)
Hidrocop 77        % 50        Farmatek        3108        17.03.1997        İthal (Imp.)
Parasol WP        % 50        Agrikem        3146        16.04.1997        İthal (Imp.)
Kocide 101        % 50        Cansa        3329        23.01.1998        İthal (Imp.)
Oxidrato 50 WP        % 50        Tancan        3390        16.04.1998        İthal (Imp.)
Vitra 50 WP        % 50        Özkan        3812        15.08.2000        İthal (Imp.)
Polimet Hidroksit        % 50        Polimet        3869        15.12.2000        İthal (Imp.)
Cupsil 77 WP        % 50        Doğal        4020        20.11.2001        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri (% 50 aktif maddeli ilaçlar) : Narenciyede Alternaria yanıklık ; Bağda Mildiyö; Meyvede (Şeftali)  Yaprak kıvırcıklığı,Yaprak delen, Kayısıda Yaprak delen; Sebzede (Domates) Erken yaprak yanıklığı ve Bakteriyel  benek hastalığı; Zeytinde Halkalı leke
Karışabilirlik Durumu : Organik fosforlular ve düşük pH’lı ilaçlar dışındaki ilaçlarla karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm  ürünlerde 7 gün
Kullanım Yerleri ( %35 aktif maddeli  ilaçlar ) : Bağda Mildiyö
Karışabilirlik Durumu : Fosetyl-Al içeren fungisitlerle ortamın pH’sı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde  fitotoksisite meydana gelebilir. İlaçların karışabilirlik durumu bilinmiyorsa, ilaç aletin deposuna ilave edilmeden  önce  “Kavanoz testi’’ uygulanmalıdır. Karıştırmadan önce ilaçların etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgiler dikkatle  okunmalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün


Granül Formülasyonlar ( DG Formulations)
Cuprader DG        % 50        Cerexagri        3870        18.12.2000        İthal (Imp.)
 Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö; Domateste Erken yaprak yanıklığı, Bakteriyel benek hastalığı; Narenciyede  Alernaria  yanıklık; Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı ve Yaprak delen

 Karışabilirlik Durumu : Kükürtlü ilaçlar ile karışabilir. Organik fosforlular ve düşük pH’lı ilaçlar dışında diğer akarisit  ve  insektisitlerle de karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Şeftali hariç diğer ürünlerde 14 gün
(* ) Değerler metalik bakır cinsindendir.

Sıvı  Formülasyonlar  (SC Formulations)
Champ Formula 2 Flowable        361.1 g/l        Lances Link        3397        07.05.1998        İthal (Imp.)
Kullanım Yerleri : Zeytinde Halkalı leke; Bağda Mildiyö; Kayısıda Yaprak delen.
Karışabilirlik Durumu : Carbaryl terkipli ilaçlar hariç diğer bir çok ilaçla karıştırılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Zeytinde 2, diğer ürünlerde 7 gün.
Kuru Akışkan  Formülasyonlar (DF Formulations)
Kocide DF        % 40        Artı Tarım        3406        14.05.1998        İthal (Imp.)
 Kullanım Yerleri : Turunçgillerde Alternaria Yanıklık; Bağda Mildiyö ve Patateste Erken yaprak yanıklığı
Karışabilirlik Durumu : Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksisitesi tesbit edilmeden diğer  formülasyonlarla  birlikte kullanılmamalıdır. Diazinon, Methidathion ve Quinmethionate terkipli ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Ancak  gerekirse pek çok insektisit  ile karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün

2- BAKIR HİDROKSİT + FOLPET

Islanabilir Toz Formülasyonlar ( WP  formulations)
Bordeaux 23-35        % 35 + 23            Agrikem        3857        02.11.2000        İthal (Imp.)
Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö
Karışabilirlik Durumu : Cypermethrin, Lambda-cyhalothrin, Chlorpyrifos, Deltamethrin, Propargite,  Bromopropylate,  Fenpyroximate, fenbutatin oxid içeren insektisit ve akarisitlerle ve    Hexaconazole, Myclobutanil, Penconazole,  Captan, Mancozeb, Maneb, Cymoxanil, İprodion, Procymidone terkipli  fungisitlerle karışır. Thiram ve Fosetyl-al  içeren ilaçlarla karışmaz.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

3- BAKIR KARBONAT  (COPPER CARBONATE)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
Cupromag        % 50        Midiltipi        319        22.04.1964        İmal (Form.)
Kullanım Yerleri : Patateste  Mildiyö, Bağda Külleme, Şeftali clockku , Sebzeler ve Süs bitkilerinde mantari  hastalıklar

4- BAKIROKSİT (COPPER OXIDE)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Nordox 50 WP        % 50        Midiltipi        3666        12.09.1999        İthal (Imp.)
Polimet Bakır        % 50        Polimet        3669        14.09.1999        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Elmada Karaleke; Armutta Karaleke ve Memeli pas; Kayısı ve Şeftalide Yaprak delen; Şeftalide  Yaprak kıvırcıklığı; Erikte Cep hastalığı; Antep fıstığında Karazenk; Zeytinde Halkalı leke; Bağda Mildiyö, Antraknoz;  Domateste Mildiyö; Fasulyede Antaraknoz; Domates, Patates ve Patlıcanda Erken yaprak yanıklığı; Patateste  Mildiyö;  Hıyarda Köşeli yaprak lekesi; Lahanada Mildiyö; Tütünde (Fidelik) Çökerten; Aspirde Yaprak lekesi Karışabilirlik Durumu. : Kireç, Thiram ve çok alkali ilaçlar hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Aspir hariç tüm ürünlerde 14 gün

5- BAKIR OKSÍKLORÜR (COPPER OXYCHLORIDE)

Genel Adı                                        : Bakıroksiklorür
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : dicopper chloride trihydroxide (approximate composition)
Teknik Maddenin Fiziksel Hali    : Mavimsi yeşil - yeşil toz
Formülasyon Tipleri                      : WP, SC
Etki Şekli                                         :  Koruyucu etkili fungisit
Üreticileri                                        : Aimco, Caffaro, Crystal, Syngenta, Rallis
Akut Oral LD50                                               : 700-800 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                              : III (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği        :  Arılara zehirsiz, balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Meyveler, sebzeler, turunçgiller, üzüm, zeytin............................................................................................10.0 ppm
Şerbetçiotu        ......................................15.0 ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
Haft Vitigran Blau        % 35        Aventis        784        21.02.1972        İthal (Imp.)
Vitigran Concentrat        % 50        Aventis        121        22.07.1961        İthal (Imp.)
Koruma Bakır WP         % 50         Koruma        240        04.07.1963        İmal (Form.)
Cupravit ob 21        % 50         Bayer        370         09.11.1964          İthal (Imp.)
Hektaş Bakır         % 50         Hektaş        446        10.01.1966          İmal (Form.)
Cupravit ob 21        % 50         Bayer        529         04.05.1967         İmal (Form.)
Cobox         % 50        Basf        712         09.10.1970           İthal (Form.)
Mavi Bakır 50        % 50        Syngenta        765        12.11.1971        İmal (Form.)
Curenox 50 WP        % 50         Özkan         1868        18.03.1980        İthal (Imp.)
Virifix Midiltipi Bakır        % 50        Midiltipi        1423        30.07.1981        İthal (Imp.)
Kimyagerler Bakır        % 50        Kimyagerler        1739        31.12.1984        İthal (Imp.)
Agro-Bakır 50 WP        % 50         Agro-San        1791        18.09.1985        İmal (Form.)
İlteriş Bakır 50 WP        % 50        İlteriş        1941        15.09.1986        İthal (Imp.)
Bakavit 50 WP         % 50         Takimsan         1964         23.12.1986        İmal (Form.)
Vitigran Conc.Bakır        % 50        Aventis        2257        02.01.1989        İmal (Form.)
Lancop 50 WP          % 50        Lances Link        2574         05.11.1992                    İthal (Imp.)
Kuppa 50 WP        % 50         Cansa        2673         30.11.1993                          İthal (Imp.)
Ramenox 50 WP        % 50        Gürkim        2850        18.10.1995        İthal (Imp.)
Festline Bakır 50 WP         % 50         Doğal        2893        26.02.1996        İthal (Imp.)
Cuprocaffaro        % 50         Tancan         2903         07.03.1996                    İthal (Imp)
Massbakır 50 WP        % 50        Mass        2999        05.09.1996        İmal (Form.)
İmpa Bakır 50 WP        % 50        İmpa        3049        02.12.1996        İmal (Form.)
Bravo Bakır 50 WP        % 50        Farmatek        3144        16.04.1997        İthal (Imp.)
Cansa Bakır 50 WP        % 50        Cansa        3199        25.06.1997        İmal (Form.) F.
Safa Bakır 50 WP        % 50        Safa        3417        22.05.1998        İmal (Form.) F.
Oxi-cup 50 WG         % 50        Lances Link        3727        25.02.2000        İthal (Imp.)
Hüsnü Yetkin Mavi Bakır         % 50        Kimyagerler        3871        18.12.2000        İmal (Form.) Churchill Bakır 50 WP        % 50        Tezcan        3964        03.07.2001        İthal (Imp.) Global Bakır 50 WP        % 50        Agro Altın        4001        08.10.2001        İmal (Form.) F.

Kullanım Yerleri : Meyve (Elma ve armutta)  Karaleke, Kayısıda Yaprak delen, Erikte  Cep hastalığı, Şeftalide  Yaprak  kıvırcıklığı, Armutta Memeli pası, Şeftalide Yaprak delen; Sebze Fidelerinde Çökerten; Domateste Bakteriyel benek  hastalığı; Domates mildiyösü, Erken yaprak yanıklığı; Patates mildiyösü; Hıyarda Köşeli yaprak lekesi, Fasulyede   Adi  yaprak ve Hale yanık hastalığı; Fasulyede Antraknoz; Tütün fideliklerinde Çökerten; Yerfıstığında Yaprak leke  hastalığı; Bağda Mildiyö ve Antraknoz; Zeytinde Halkalı leke; Turunçgillerde Uçkurutan; Antep fıstığında Karazenk;  Aspirde Aspir yaprak lekesi; Şerbetçiotunda Mildiyö

Karışabilirlik Durumu.: Cymoxanil, Methiram, Folpet terkipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvelerate,  Malathion,  Parathion methyl, Phosmet, Diazinon, Carbamat terkipli  fungisitler, Dodine, Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Meyvede 14-21; Sebzede 14; Bağda 21 gün
 Sıvı Formülasyonlar  (SC Formulations)
Cuproflow Caffaro        357,5 g/l        Tancan        3234        30.07.1997        İthal (Imp.)
Curenox Flow        357,5 g/l        Özkan        3929        09.04.2001        İthal (Imp.)
ZZ Cuprocol        700 g/l        Syngenta        3602        18.03.1999        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri ( 357,5 g/l Aktif maddeli ilaçlar ) : Domateste Erken yaprak yanıklığı; Bağda Mildiyö; Şeftalide  Yaprak  kıvırcıklığı; Elmada Karaleke Karışabilirlik Durumu: Hiçbir ilaçla karıştırılmaz.Tek başına kullanılmalıdır.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün

6- BAKIR KALSİUM OKSİKLORÜR

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
Polvere Caffaro        % 16        Tancan        3287        21.11.1997        İthal (Imp.)
 Kullanım Yerleri : Domateste Erken Yaprak yanıklığı, Bağda Mildiyö; Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı; Elmada Karaleke
Karışabilirlik Durumu : Diğer ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün

7- BAKIR OKSİSÜLFAT (COPPER OXYSULPHATE)

Akıcı Konsantre Toz Formülasyonlar (SC Soluble concantrate)
Idrorame SC        193 g/l        Gürkim        2847        29.09.1995        İthal (Form.)

Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö; Domateste Erken yaprak yanıklığı
Karışabilirlik Durumu : Nötr reaksiyonu olan her türlü  ilaç karışabilmektedir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
 Basic Copper Sulphate WP        % 52.5        Agrochem        3613        22.04.1999        İthal (Form.)

Kullanım Yerleri : Domateste Erken yaprak yanıklığı ve Bakteriyel benek hastalığı

Karışabilirlik Durumu : Birçok insektisitle karışabilir. Ancak herhangi bir ilaçla karıştırılacağı zaman mutlaka bir ön  karışım denemesi yapılmalıdır. Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : 14 gün  

8- BAKIR OKSİKLORÜR + MANEB (COPPER OXYCHLORUR + MANEB)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
 Herkül        % 37,5+20          Hektaş        2657        12.07.1993        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Armutta Ateş yanıklığı; Domateste Erken Yaprak yanıklığı.
Karışabilirlik Durumu :  Yüksek asit  ve alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Armutta 21, Domateste 7 gün.

9- BAKIR SÜLFAT (COPPER SULPHATE)

Genel Adı                                        : Bakır sülfat
Kimyasal Adı  (IUPAC)                :  Copper sulfate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali    : Mavi kristal
Formülasyon Tipleri                      : WP, Kristal toz
Etki Şekli                                         :  Koruyucu etkili algisid ve fungisit
Üreticileri                                        : Griffin; Ingeniera, InDPrial, Phelps-Dodge; Source Technology Biologicals
Akut Oral LD50                                               : 500 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                               :  II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Meyveler, sebzeler, turunçgiller, üzüm, zeytin        ......................................10.0 ppm
Şerbetçiotu..        ......................................15.0 ppm

Kristal Toz Formülasyonlar (Crystal DP  formulations)

Cupra-pol          % 25          İzmir Kimya        2483        08.11.1991        İthal (Imp.) Atılgan Göztaşı        % 25         Atılgan Kimya        2507        07.01.1992        İmal (Form.) Koruma Göztaşı         % 25         Koruma        2535        18.03.1992         İmal (Form.) Supercup 99        % 25        Tezcan Tarım        2591         07.01.1993         İthal (Imp.) Capsul SL        % 25        N.Karakule        2623        29.03.1993        İthal (Imp.) Telka Rabak Göztaşı        % 25        Poligon        2630        27.04.1993        İmal (Form.) Lances Link Göztaşı          % 25        Lances Link        2808        13.04.1995        İthal (Imp.) Polimet Göztaşı        % 25        Polimet        2826        27.06.1995        İmal (Form.) Copper Sulphate Valles N-500          % 25        Özkan        2951         31.05.1996         İthal (Imp.) Hektaş Göztaşı        % 25        Hektaş        3054        13.12.1996        İthal (Imp.) Deksan Göztaşı        % 25        Deksan        3244        22.08.1997        İthal (Imp.) Nova Göztaşı        % 25        Nova        3281        27.10.1997        İthal (Imp.) Doğa Göztaşı        % 25        Doğa Madencilik        3378        31.03.1998        İthal (Imp.) Sel-San Göztaşı        % 25        Sel-san        3385        15.04.1998        İthal (Imp.) Safa Göztaşı        % 25        Safa        3445        10.07.1998        İmal (Form.) F. Özdil Göztaşı        % 25        Özdil        3514        14.10.1998        İmal (Form.) Novatürk Göztaşı        % 25        Jest Makine        3519        22.10.1998        İmal (Form.) Süper Göztaşı        % 25        Klor Alkali        3886        22.12.2000        İthal (Imp.) Macclesfield  Göztaşı        % 25        Agrikem        3020        11.10.1996        İthal (Imp.) Ak Göztaşı        % 25        Köseoğlu        2614        08.03.1993        İthal (Imp.) Polimex        % 25        Köseoğlu        2894        26.02.1993        İthal (Imp.) Cupro-D        % 25        Dut Tekstil        3601        18.03.1999        İthal (Imp.) Kimyagerler Göztaşı        % 25        Kimyagerler        3641        22.06.1999        İthal (Imp.) Takimsan Göztaşı        % 25        Takimsan        3671        30.03.1999        İthal (Imp.) Hak Göztaşı        % 25        Hak Kimya        3755        02.05.2000        İmal (Form.)
Kullanım Yerleri : Yenidünyada Kara leke; Antep fıstığında Karazenk; bademde Dal kanseri; Fındıkta Bakteriyel  yanıklık; Turunçgilde Kahverengi çürüklük, Dal yanıklığı; Zeytinde Halkalı leke, Dal kanseri; Bağda Bağ  antraknozu,  Mildiyö ve Ölü kol; Lahanada Mildiyö; Tütünde Çökerten.

Karışabilirlik Durumu : İnsektisit, fungisit ve akarisitlerle karıştırılamaz. 

10- BAKIR KALSİUM SÜLFAT (COPPER CALSIUM SULPHATE)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Bordeaux Caffaro        % 20        Tancan        3215        11.07.1997        İthal (Imp.) Polimet Bordo        % 20        Polimet        3868        15.12.2000        İthal (Imp.) Bordo Mix Valles        % 20        Özkan        3529        28.10.1998        İthal (Imp.) Saldeco %20 WP        % 20        Doğal        3800        20.07.2000        İthal (Imp.) Bordeux Plus        % 20        Agrikem        3400        13.05.1998        İthal (Imp.) Agtrol Bordeaux WP         % 20        Lances Link        3938        07.05.2001        İthal (Imp.) Blue Bordo Disperss        % 20        Cerexagri        3569        15.01.1999        İthal (Imp.) Manica Bordeaux Mixture        % 20        Lances Link        3619        06.05.1999        İthal (Imp.) Deva Bordo        % 20        Deva Agro        4048        14.12.2001        İthal (Imp.)
Kullanım Yerleri : Bağ Mildiyösü ve Domates Mildiyösü; Zeytinde Halkalı leke.

Karışabilirlik Durumu : Birçok insektisit ve  fungisitle  karıştırılarak kullanılabilir. Çok kuvvetli asit ve alkali  karakterli  ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21  gün.

11- BAKIR TUZLARI + MANCOZEB (COPPER SALTS + MANCOZEB)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
 ri-Miltox Forte         % 21+20         Syngenta        2411        11.01.1991        İthal (Imp.) Tri-Kuprezeb-Forte-S        % 21+20        Midiltipi        2672        25.11.1993        İmal (Form.) Man-Rame        % 21+20        Gürkim        2818        23.05.1995        İthal (Imp.) Trival Forte         % 21+20          Cansa        3009         27.09.1996        İthal (Imp.) Kor-Milox        % 21+20         Koruma        3204        27.06.1997        İmal (Form.) Ramezin        % 21+20          Tancan        3282        05.11.1997        İthal (Form.) Mass Tri Forte        % 21+20         Mass        3296        29.12.1997        İmal (Form.) Tricoper Forte        % 21+20         Safa        3620        05.05.1999        İmal (Form.)
Kullanım Yerleri : Bağ ve Domateste  Mildiyö; Domateste Bakteriyel Kara leke, Erken yaprak yanıklığı; Hıyarda  Yalancı mildiyö. Karışabilirlik Durumu : Alkali ilaçlar ve cıva içeren ilaçlarla tavsiye edilmez. Triazoller ile karışmaz. Kükürt,  Quinalphos  ve Formothion terkipli ilaçlarla karışabilir.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Bağda 21; Domates ve Hıyarda 7 gün. 

12- BAKIR TUZLARI (COPPER SALTS)+MANCOZEB+KÜKÜRT (SULPHUR)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Kuprosolor WP        % 15+6+ 50        Midiltipi        2693        25.01.1994        İmal (Form.) Kullanım Yerleri : Bağda Külleme Karışabilirlik Durumu : Kuvvetli alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : 21 gün
 Mikrogranül Formülasyonlar(MG Formulations) Cuprofix 30 Disperss        % 12 + 30         Cerexagri        3568        15.01.1999        İthal (Form.)
Kullanım Yerleri : Bağ ve Domateste Mildiyö
Karışabilirlik Durumu : Bilinen bir çok ilaçla karışabilir..
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Bağda 21, Domateste 7 gün

13- BAKIR SÜLFAT + MANEB

Bordeaux-M        % 13 + 30        Agrikem        3892        22.12.2000        İthal (Form.)  Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö; Domateste Erken yaprak yanıklığı ve Patateste Patates mildiyö.

Karışabilirlik Durumu : Cypermethrin, Lambda-cyhalothrin, Chlorpyrifos, Deltamethrin, Propargite,  Bromopropylate,  Fenpyroximate, fenbutatin oxid içeren insektisit ve akarisitlerle ve Hexaconazole, Myclobutanil, Penconazole,  Captan,  Mancozeb, Maneb, Cymoxanil, İprodion, Procymidone terkipli  fungisitlerle karışır. Thiram ve Fosetyl-al içeren  ilaçlarla karışmaz.

 Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün.

14- BAKIR TUZLARI + MANCOZEB+KÜKÜRT (COPPER SALS + MANCOZEB+SULPHUR)

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
Kuprasolar WP        % 15+6+ 50        Midiltipi        2693        25.01.1994        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Bağda Külleme

Karışabilirlik Durumu : Kuvvetli alkali ilaçlarla karıştırılmaz.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün.

15- YAĞ VE ROSİN ASİTLERİNİN BAKIR TUZLARI

(COPPER SALS OF FATTY AND ROSIN ACIDS)

Sıvı formülasyonlar (EC formulations)
Tenn-Cop 5 E           51,4 g/l          Lances Link         2875        27.12.1995        İthal (Imp.) Organo-Cop 5 EC        51,4 g/l        Tarem        3556        29.12.1998        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Bağda  Mildiyö;  Domateste Erken yaprak yanıklığı ve Bakteriyel Benek Hastalığı; Zeytinde  Halkalı  leke. Karışabilirlik Durumu : Carbaryl terkipli ilaçlar hariç, diğer birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Bağ ve Domateste 7 gün.

 

 

1-2- DICARBOXIMIDLER-PHTALIMIDLER (DICARBOXIMIDES-PHTALIMIDES)

1-CAPTAN

Genel Adı                                            : Captan
Kimyasal Adı (IUPAC)                     : N-(trichloromethylhio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
Teknik Maddenin Fiziksel Hali        : Renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                          : DS, WP, Sıvı formülasyonlar
Etki Şekli                                             : Kontakt etkili bir fungisittir.
Üreticileri                                            : Crystal, Drexel, Mahkteshim-Agan, Rallis, Tomen
Akut Oral LD50                                                     :  9000 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                                   : III (WHO)
ADI                                                      :  0.1 mg/kg
Arılara/Balıklara Zehirliliği              :  Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Turunçgiller        ......................................5.0 ppm Armut,elma,kuru üzüm, domates, biber, patates........        ......................................3.0 ppm
Şeftali, kiraz, vişne, erik, kayısı, yeni dünya, üzüm        ......................................2.0 ppm
Marul, soğan, pamuk tohumu        ......................................1.0 ppm

Toz Formülasyonlar (DP formulations)

Koruma Orthocide 10 DP          % 10         Koruma         758        09.08.1971        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri :  Patates mildiyösü
Karışabilirlik Durumu : Endosulfan, Monocrotophos, Dicofol, Tetradifon, Cypermethrin terkipli ilaçlarla karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün
 
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Orthocide 50 Wettable        % 50        Koruma        346        17.09.1964             İthal (Imp.) Captan'H         % 50         Hektaş          696        14.07.1970                                    İmal (Form) Koruma Captan 50 WP        % 50        Koruma         1024         01.04.1976        İmal (Form) Santhane        % 50        Tarkim        1282        11.04.1979        İthal (Imp.) Captan M-50        % 50        Midiltipi        1696        13.08.1984        İmal (Form.) Merpan 50 WP         % 50         Agrokim        1770         05.06.1985                     İthal (Imp.) Agro-Captan 50 WP         % 50         Agro-San         1817        18.09.1985         İmal (Form.) Kimyagerler Captan        % 50        Kimyagerler        2132        16.02.1988        İmal (Form.) Captan ® 50 WP Stauffer        % 50         Syngenta        2285        20.02.1989        İthal (Imp.) Captan 50 WP Stauffer        % 50         Syngenta        2381        17.04.1990                 İmal (Form.) F. Flo-Captan 50 WP         % 50         Flogaz         2665        28.09.1995                İthal (Imp.) MRK Captan 50 WP        % 50         Cansa        2699        25.01.1994                İthal (Imp.) Valcaptan 50 WP         % 50         Özkan         3038        11.11.1996                 İmal (Form.) Rhoncaptan 50 WP         % 50        Aventis        3137        03.04.1997        İmal (Form.) F. Masscaptan        % 50        Mass         3140        14.04.1997        İmal (Form.) Norat 50 WP        % 50        Doğal        3154        30.04.1997        İthal (Imp.) Can-Captan 50 WP        % 50        Cansa        3200        25.06.1997        İmal (Form.) F. Saver Captan        % 50        Saver        3323        21.01.1998        İmal (Form.) F. Safa Captan 50 WP         % 50        Safa        3345        19.02.1998        İmal (Form.) F. Valcaptan Flow        % 50        Özkan        3833        21.09.2000        İthal (Imp.) İlteriş Captan 50 WP        % 50        İlteriş        2931        09.05.1996        İmal (Form.) Montana Captan 50 WP        % 50        Agro Altın        3549        16.12.1998        İmal (Form.)
Kullanım Yerleri : Meyvede (Elma ve Armut); Karaleke hastalığı, Erik cep hastalığı, Şeftalide ve Kayısıda Monilya;  Yaprak delen, Yeni dünyada Karaleke, Kiraz ve Vişnede Monilya; Turunçgillerde Kahverengi çürüklük; Bağda  Mildiyö  ve  Ölü kol; Sebzede Domates mildiyösü, Domateste yaprak küfü, Marul mildiyösü, Soğan mildiyösü, Patetes  mildiyösü, Fidelerde çökerten ve  Kurşuni küf; Karanfilde Karanfil pası; Tütün fidelerinde  Çökerten Karışabilirlik Durumu : Endosulfan, Monocrotophos, Dicofol, Tetradifon, Cypermethrin terkipli ilaçlarla  karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Meyve ve Bağda 3 ; Turunçgiller ve Sebzede 7 gün.

Sıvı Formülasyonlar (Liquid formulations)
Super Captan’H  50 F        500 g/l           Hektaş        2809        13.04.1995        İtha (Imp.)
Captagil Flow        500 g/l        Tancan        3155        30.04.1997        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö ; Domateste Erken yaprak yanıklığı; Elmada  Karaleke.
Karışabilirlik Durumu : Benomyl, Maneb, Penconazole, Carbaryl, Metalaxyl terkipli ilaçlarla karışabilir. Alkali  ilaçlarla  karıştırılmamalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Bağ ve Elmada 3, Domateste 7 gün.

2-FOLPET

Genel Adı                                         : Folpet
Kimyasal Adı (IUPAC)                   :  N-(trichloromethylhio) phthalimide; N-   (trichloromethanesulfenyl) =
phthalimide
Teknik Maddenin Fiziksel Hali     : Renksiz kristaller (teknik. Sarı toz)
Formülasyon Tipleri                       : WP, WG, SC
Etki Şekli                                          : Kontakt etkili bir fungisittir.
Üreticileri                                         : Makteshim -Agan
Akut Oral LD50                                                 :  9000 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                                : III (WHO)
ADI                                                   : 0.1 mg/kg
Arılara/Balıklara Zehirliliği           : Arılara zehirsiz, balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Elma, üzüm, domates        ..........................2.0 ppm
Şeftali, patlıcan, kabak        ..........................1.0 ppm
Patates        ..........................0.02 ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Koruma Falan 50 WP           % 50        Koruma         2022        29.06.1987        İmal (Form.)
Folpan 50 WP            % 50         Flogaz           2654        07.07.1993        İthal (Imp.)
Speel 50 WP        % 50         Agrikem        3284        07.11.1997        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Elmada Karaleke; Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı ve Yaprak delen; Bağda Mildiyö; Domateste
Mildiyö
ve Erken yaprak yanıklığı; Hıyarda Yalancı midiyö
Karışabilirlik Durumu.: Yağlar ve Dinitro bileşikleri hariç diğer insektisit ve fungisitlerle ön karışım testi yapıldıktan
sonra karıştırılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün.

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (Water dispersible granules)

Folpan 80 WDG              % 80         Flogaz           3179         06.06.1997        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Bağda Ölü kol.
Karışabilirlik Durumu : Yağlar ve Dinitro bileşikleri hariç diğer insektisit ve fungisitlerle ön karışım testi yapıldıktan
sonra karıştırılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün.

Akıcı Konsantre Formülasyonlar (SC Formulations)

Folpan 50 Flowable        500 g/l        Flogaz        3182        11.06.1997        İthal (Imp.)
Kullanım Yerleri : Bağda Ölü kol.
Karışabilirlik Durumu.: Yağlar ve Dinitro bileşikleri hariç diğer insektisit ve fungisitlerle ön karışım testi yapıldıktan
sonra karıştırılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün.

3- FOLPET + OFURACE

Akıcı Konsantre Formülasyonlar (SC formulations)

Vamin        450 + 60 g/l        Aventis        3272        30.09.1997        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Patates ve Domateste Mildiyö
Karışabilirlik Durumu : Deltamethrin ve Endosülfan  terkipli insektisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Yine de ön
bir
deneme yapılmasında  fayda vardır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Patateste 28, Domateste 7 gün.

4- IPRODIONE

Genel Adı                                         : Iprodione
Kimyasal Adı (IUPAC)                   : 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-=1-carboxamide
Teknik Maddenin Fiziksel Hali     : Beyaz, kokusuz, higroskopik olmakayan kristaller veya tozlar.
Formülasyon Tipleri                       : WP
Etki Şekli                                          : Kontakt etkili bir fungisittir.
Üreticileri                                         : Aventis, Sinon
Akut Oral LD50                                                 :  >2000 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                                :  III (WHO)
ADI                                                   : 0.06 mg/kg
Arılara/Balıklara Zehirliliği           : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Üzüm        ......................................2.0 ppm
Domates, Hıyar,Patlıcan,Kayısı        ......................................1.0 ppm
Patates...........................................................................................................................................................0.2
ppm
Et,Süt,Yumurta.............................................................................................................................................0.05
ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Rovral 50 WP           % 50          Aventis         2091         30.12.1987        İthal (Imp.)
İdone 50 WP        % 50        Doğal        3427        09.06.1998        İthal (Imp.)
Mass Rodin        % 50        Mass        3507        05.10.1998        İmal (Form.)
Neon 50 WP        % 50        Agrikem        3578        03.02.1999        İthal (Imp.)
Neptune 50 WP        % 50        Tezcan        3630        27.05.1999        İthal (Imp.)
Bovradin 50 WP        % 50        Boyut        3820        29.08.2000        İthal (Imp.)
Vaproner 50 WP        % 50        Güragro        4021        20.11.2001        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Sebzede (Domates) Kurşuni küf, Erken yaprak yanıklığı, Hıyarda beyaz çürüklük ; Bağda
Kurşuni
küf ; Kayısıda Çiçek monilyası.
Karışabilirlik Durumu : Yüksek derecede alkali ve asidik karakterdeki ilaçlar hariç diğer insektisit ve fungisitlerle
karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Sebzede 7, Bağ ve Kayısıda 15 gün.

5- PROCYMIDONE

Genel Adı                                          : Procymidone
Kimyasal Adı (IUPAC)                   : N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicaroximide
Teknik Maddenin Fiziksel Hali      : Renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                        : WP
Etki Şekli                                           : Kontakt etkili bir fungisittir.
Üreticileri                                          : Sumitomo
Akut Oral LD50                                                  :  6800 - 7700 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                                 :  III (WHO)
ADI                                                    :  0.1 mg/kg
Arılara/Balıklara Zehirliliği           : Arılara zehirsiz,balıklara zehirlidir..
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Kayısı, üzüm        ......................................1.0 ppm
Domates, hıyar, marul, biber, patlıcan        ......................................0.5 ppm
Soğan        ......................................0.2 ppm
Ayva        ......................................0.05 ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Koruma Promidon 50 WP         % 50         Koruma          1990         06.04.1987        İmal (Form.)
Sumisclex 50 WP         % 50         Sumitomo            2489         29.11.1991        İthal (Imp.)
Toranaga 50 WP        % 50        Farmatek        3109        17.03.1997        İthal (Imp.)
Hockey 50 WP        % 50        Doğal        3320        30.12.1997        İthal (Imp.)
Massmidon        % 50        Mass        3482        02.09.1998        İmal (Form.)
Prosclex 50 WP        % 50        Safa        3581        03.02.1999        İmal (Form.)
Stelex        % 50        Midiltipi        3612        22.04.1999        İmal (Form.)
Progress 50 WP        % 50        Agro-San        3722        15.02.2000        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Bağda ve Domateste  Kurşuni Küf ; Hıyarda Beyaz çürüklük ; Kayısıda Çiçek monilyası ;
Ayvada
Monilya.
Karışabilirlik Durumu :  Alkali karakterdeki ilaçlar hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Bağda 21, diğer ürünlerde 15 gün.

Sıvı Formülasyonlar ( SC formulations)

Sumisclex 50 SC        500 g/l        Sumitomo        3803        01.08.2000        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Bağda ve Domateste Kurşuni Küf.
Karışabilirlik Durumu : Alkali reaksiyon gösterenlerin dışında bütün insektisit, akarisit ve fungisitlerle
karıştırılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Bağda 21, Domateste 15 gün.

6- VINCLOZOLIN

Genel Adı                                           :  Vinclozolin
Kimyasal Adı (IUPAC)                    : (RS)-3-(3,5-dichlorophenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-=2,4-dione
Teknik Maddenin Fiziksel Hali       : Hafif aromatik kokulu renksiz kristalletr
Formülasyon Tipleri                         : WP, Tütsü formülasyonlar
Etki Şekli                                           : Kontakt etkili bir fungisittir.
Üreticileri                                          : BASF
Akut Oral LD50                                                  : >15000 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                                 : III (WHO)
ADI                                                    :  0.01 mg/kg
Arılara/Balıklara Zehirliliği           :  Arılara zehirsiz, balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü Limitleri (MRL):
Kiraz, vişne, kayısı, üzüm        .......................................1.0 ppm
Ayva,  sebzeler        .......................................0.5 ppm
Et, Süt...........................................................................................................................................................0.05
ppm

 

 

 

 

2. Bölüme Geçmek İçin Tıklayınız !

Benzer Konular