Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

 

sus_endustri.jpg

 

 

1-ASPİR YAPRAK LEKESİ HASTALIĞl (Alternaria carthami Chow.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)l00lt suya
Bakıroksit % 50 WP 300 g
Bakıroksiklorür % 50 WP 300 g
Maneb % 80 WP 200 g
Propineb % 70 WP 200 g

  2-AYÇİÇEĞİ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Plasmopara helianthi Novot)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 kg tohuma
Metalaxyl % 35 Toz 500 g
Metalaxyl 200 g/1 Sıvı 1 It
Propamocarb hydrochloride, 722 g/1 EC 500 ml

 

3-BEGONYADA KÜLLEME HASTALIĞI (Oidium begoniae Put)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 It suya

Dinocap 475 g/1 EC 30 - 40 ml
Kükürt % 80 WP 300 - 350 g
Quinomethionate % 25

WP

30 g

 

4-GÜL KÜLLEME HASTALIĞI (Sphaerotheca pannosa v'ar. rosae (Walt.) Lev.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100Itsuva
Dinocap475 g/1 EC 30-40 ml
Kükürt. % 80 WP 400 g
Quinomethionate - % 25 WP 30 g
Bupirimate 250 g/1 BC 160ml
Penconazole, 100 g/1 EC 25 ml
Hexaconazole 50 g/1 SC 50 ml
Pyrazophos 300 g/1 EC 50 ml

 

5-GÜLLERDE PAS HASTALIĞI (Phragmidium spp. )'NA KARŞI TAVSİYE EDİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100 lt suva
Bakır sülfat % 99.5+CaO Bulamaç 1 kg+500 g
Cyproconazole 50 g/1 EC 25 ml
Propineb % 70 WP 200 g

 

6-HAŞHAŞ KÖKBOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI ( Dendryphion papaveris ( Saw.)Sawada)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 It suva

Carboxin % 37.5 + Thiram % 37.5

WP

1 kg

 

7-HAŞHAŞ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora arborescens (Berk.) de By)

Haşhaş Mildiyösüne karşı ruhsatlı kimyasal bir preparat bulunmamaktaclır.

8-KARANFİL PASI HASTALIĞI (Uromyces caryophyllus (Schr.) Wint.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100 It suya

Captan % 50

WP

250 g

Cyproconazole 50 g/1

EC

60 ml

Maneb % 80

WP

200 g

Propineb % 70

WP

200 g

Oxycarboxin % 75

WP

75 g

 

9-SUSAM ve ANASONDA ÇÖKERTEN HASTALIĞI (Rhizoctonia solani Kühn.,Fusarium oxysporum Sch\ect.,F.equiseti ( Corda) Sacc., Alternaria tenuis Ne es)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) Dekara

PCNB (Quintozene), % 18

Toz

2.5 * - 5 kg **

* : Karık usulü ekimde
**:Serpme usulü ekimde

 

10-ŞERBETÇİ OTU MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Pseudoperonospora humuli Miy. and Tak. Wils.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100Itsuva

Tüm vetejasyon boyunca sakıncasız olarak kullanılabilecek ilaçlar:
Propineb, % 70 WP 150g
Mancozeb, % 80 WP 150g

Maneb, % 80

WP

150g

Kalıntısından ötürü yalnızca çiçek dönemine kadar kullanılabilecek ilaçlar:

Bakır oksiklorür % 50

WP

500 e

 

11-PAMUKLARDA FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞINA (Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium spp., Alternatia spp., Macrophomina spp., Verticillium spp. Aspergillus niger van Tieghem)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat)
100
kg havı alınmış
Pamuk tohumuna
Carboxin %37+ Thiram % 37.5 WP 500 g*
600 g**
Carboxin 205 g/1+ Thiram 205 g/1 FF 400 ml***
500 ml *
600 ml**
Chloroneb % 10 TOZ 2kg
Quintozene (PCNB) % 18 TOZ 2,5 kg
Quintozene (PCNB) % 75 WP 600 g
Quintozene % 10+Captan % 10 TOZ 700 g/dekara
Pencycuron % 20+Captan % 50 TOZ 500 g
Tolclotbs-Methyl % 10 TOZ 2kg

* Az havlı pamuk tohumu
**
Çok havlı pamuk tohumu
*** Delinte pamuk tohumu

12-PAMUK SOLGUNLUK HASTALIĞI (Verticillium dahliae Kleb.)

Pamuk Solgunluk hastalığının ilaçlı mücadele yöntemi bulunmamaktadır.

13-PAMUKTA KÖŞELİ YAPRAK LEKE HASTALIĞI (Xanthomonas campestris pv. malvacearum E.F.Smith "Dowson")'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

htkılı Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100 kg tohuma

Mancozeb % 60 WP 150 g
Bronopol, % 12 TOZ 600 g
TCMTB, 745 g/l

EC

225 ml

 

14-TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN HASTALIĞI (Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium spp., Pythiuın spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formü lasyonu

Dozu (Preparat) 100Itsuva

Uygulama Zamanı

Bakır sülfat % 98

Kristal

600 g

Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra

Bakıroksiklorür (Enaz % 50bakır)

WP

400 g

fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde

Llakıroksit % 50 bakır

WP

400 g

"

Bakır karbonat % 50 bakır

WP

400 g

"

Captan % 50

WP

200 g

"

Pencycuran % 20 +Captan % 50

WS

75g veya 2.5-3 g/m2

"

Propamocarb hydrochloride 722 g/1

EC

7.5 ml/m2

"

Thiram % 80

WP

200 g veya 2,5-3g/m2

"

 

15-TÜTÜNLERDE ÇIFIT ALACASI HASTALIĞINA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Hastalık, fızyolojik bir bozukluk olduğu için ancak kültürel tedbirlerin yerine getirilmesi ile önlenebilir

16-TÜTÜN KÜLLEMESI HASTALIĞI (Erysiphe cichoracearum D.C.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Ticari Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat) 100lt.suva
Calixin Tridemorph 750 g/1 EC 40 ml
Morestan Quinomethionate, % 25 WP 25 g
Morestan SC 500 Quinomethionate 500 g/1 SC 12.5ml

 

17-TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (MAVİ KÜF) HASTALIĞI (Peronospora tabacina Adam)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Ticari Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100lt.suya
Antracol (Bayer, 5078b) Propineb % 70 WP 100 g
Dithane M 22 Maneb % 80 WP 90 g
Dithane M 45 Special Mancozeb % 80 WP 90 g
Hektaneb Maneb % 80 WP 90 g
Msınoran Maneb % 80 WP 90 g
Manzate Fungicide Maneb % 80 WP 90 g
Polyram DF Metiram kompleks % 80 WP 100 g
Polyram M Maneb % 80 WP 90 g
Polyram Combi Metiram % 80 WP 90 g
Trimangol 80 Maneb % 80 WP 90 g

 

18-TÜTÜNDE VAHŞİ ATEŞ HASTALIĞI (Pseııdonuınafi syringae pv tabaci Wolf. and Foster) Young. Dye and Wilkie)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formüla.syonu Dozu ( Preparat) 100 It.suya
*Formaldehit, % 40 Sıvı 21t
CuSo4, % 99.5 + CaO Bulamaç 1 kg+1 kg **
Bakıroksiklorür, %50 WP 400 g

*Tohum ilaçlaması
** Sönmüş kireç

 

19-YER FISTIKLARINDA CERCOSPORA YAPRAK LEKE HASTALIĞI (Mycosphaerella arachidicola Jenk (Cercospora arachidis Henn) Mycusphaerella berkeleyi Jenk ( Cercospora personata (B.et C.) E11.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLARDozu ( Preparat)
Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu 100It.suva Dekara
Bakır sülfat + CaO % 1'lik Bulamaç 1 kg + 500 g
Bakıı- oksikloı-ür % 50 WP 400 g
Maneb % 80 WP 250 g
Mancozeb % 80 WP 200 g
Kükürt % 98 Toz 2250 g

 

20-YER FISTIKLARINDA KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Aspergillus niger Van Tieghem)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu ( Preparat)
100 kg Tohuma
Chlorothalonil, % 75 WP 500 g
PCNB (Quintozene), % 18 TOZ 500 g
Carboxin. 37.5 +Thiram .% 37.5 WP 500 g
Mancozeb % 60 Toz 500 g
Mancozeb % 80 WP 500 g