Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Bağ Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

 

grape-diseases.jpg

 

 

1. ASMA YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (Leafroll)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Direkt bir kimyasal savaşımı yoktur.

2-ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMASI ( Stem pitting - Legno Riccio )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Direkt bir kimyasal savaşımı yoktur.

3-BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI [Elsinoe ampelina (de Bary) Shear]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı Formülasyonu Dozu(Preparat) 100lt suya
Kış Mücadelesi:
Demir Sülfat (FeS04) + Sülfirik asit (H2SC>4) Bulamaç 35 kg + l It
Bakır Sülfat (Cu2S04) 98 +(Bordo bulamacı) Bulamaç 3kg+1.5kg
Kireç ('Sönmemiş) (CaO)
KireçfCaO)+Kükürt(S) (Kalifomiya bulamacı) Bulamaç 600 g + 300 g
Yaz Mücadelesi:
Bakır Sülfat %98 +) Bulamaç 500 + 250 g*
Kireç (Sönmemiş 1 kg + 500 g**
1.5kg+750g***
Bakıroksiklorür W.P 300g*+500g****
Bakır oksit W.P. 300g*+500g****

* Birinci ilaçlamada
** ikinci ilaçlamada
*** Uçüncü ilaçlamada
**** Diğer ilaçlamalarda

4-BAĞ KÜLLEMESİ HASTALlĞI [Uncinula necator (Schw.) Burr.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)
Dekara 100lt suya
*Kükürt %98 Toz (2,6, 8)**
Kükürt %92 Toz ( " )
Kükürt %80 Toz ( " )
Kükürt %92 W.P. 400 g
Kükürt %80 W.P. 400 g
Kükürt %73 W.P. 500 g
Triadimetbn %5 W.P. 100 g
Carbendazim %50 W.P. 60 g
Cyprocona/ole 50 g/1 E.C. 20 ml
Cyproconazole% 0.8 + Kükürt % 80 W.P. 100 g
Diniconazole 50 g/1 E.C. 30 ml
Tebuconazole 250 g/1 E.C. 40 ml
Quinomethionate 500 g/1 S.C. 25 ml
Kükürt+Metalik Bakır+Mancozeb % 50+15+6 W.P 800 ml
Bupirimate 250 g/1 E.C. 40 ml
Fenarimol 120 g/1 E.C. 15 ml
Pencanazole 100 g/1 E.C. 25 ml
Triadimenol 50 g/1 EW 100ml
Hexaconazole 50 g/1 S.C. 30 ml
Myclobutanil 125 g/1 E.C. 15/nl
Myclobutanil 75 gr + Dinocap 325 gr E.C. 30 ml
Flusilazol 400 g/1 E.C. 3ml
Nuarimol 90 g/1 E.C. LOml
Triflumizole %30 W.P. 30 g
Tridemorph 225 g/1 + Nuarimol 36 g/1 E.C. 60 ml
Dinocap 475 g/1 E.C. 40 ml.
Fenbucanazole50 g/1 E.C. 40 ml
Bromuconazole 100 g/1 SC 30 ml
Pyrazophos 300 gr/1 EC 50 ml

*: 1/5 oranında sönmüş kireç tozu vb. katılmalı. **: Birinci Ilaçlama 2 kg tkinci tlaçlama 6 kg Üçüncü İlaçlama 8 kg

5-BAĞ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI Plasmopara viticola (Berk. et Curt) Berl et de Toni]' NA KARŞI TAVSlYE EDİLEN ILAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)Dekara 100 It suya
Bakır oksiklorür %50 W.P. 300*-500g**
Bakır Oksiklorür % 58.8 W.P. 500 g
Bakıroksit%50 W.P. 500 g
Bakır Siilfat %98 + Sönmemiş kireç Bulamaç 1 ilaçlama 500 + 250 g
2.ilaçlama 1000 + 500 g
3.ilaçlama 1500+750g
Captan %50 W.P. 300 g
Propineb %70 W.P. 200 g
Metiram komplex %80 D.F. 200 g
Dichlofluanid %50 W.P. 200 g
Mancozeb %64 + Metalaxyl %8 W.P. 250 g
Propineb %56 + Oxadixly %10 W.P. 200 g
Mancozeb %72 W.P. 200 g
Mancozeb 20 + Metalikbakır 21 W.P. 300 g
Folpet % 50 W.P. 200 g
Mancozeb 80 W.P. 200 g
Oxadixyl % 10 + Mancozeb % 56 W.P, • 200 g
Chlorothalonil % 25 + Bakır oksiklorid % 25 W.P. 250 g
Propineb % 70 + Cymoxanyl % 6 W.P. 200 g
Bakırhidroksit % 77 W.P. 250 g
Captan 500 g/1 F 300 ml
Bakır 193.049 g/1 S.C. 500 ml
* : Birinci Ilaçlamada
** : Diğer Ilaçlamalarda

 

6-BAĞLARDA KAV (ESCA) HASTALIĞI [Stereum hirsutum (VVilld.) Pers.Phelliııus igniarlus (L. Fr.) Quel]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kavlama hastalığına karşı önerilen tek ilaç Sodyum arseniyat, Arap sabunu karışımıdır. 1,5 kg. Sodyum arseniyat + 1.5 kg. Arap sabunu 100 litre suda eritilmelidir. Kış budamasından hemen sonra gözler uyanmadan uygulama yapılmalıdır.

7-BAĞLARDA KISA BOĞUM HASTALIĞI ( Fan leaf- Yelpaze yaprak virüs hastalığı)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

8-BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF hastaliği (Botrytis cinerea Pers.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100 It suya
Dichlofluanid %50 W.P. 200 g
Procymidone %50 • W.P. 75 g
Iprodione %50 W.P. 75 g

 

9-BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI (Phomopsis viticola Sacc.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili maddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat)100ltsuya
*Bakır Sülfat %98+ Bulamaç 4 kg + 2 kg
Sönmemiş kireç
*Yağ + DNOC 650+15 g/1 E.C. 61tl
*Yağ + DNOC 72+2.4 E.C. 1 It
**Captan %50 W.P. 250 g
**Maneb %80 W.P. 200 g
^Mancozeb'^O W.P. 200 g
**Propineb %70 W.P. 200 g
**Metiram kompleks %80 D.F. 200 g

 

* : Kış uygulamasında kuUanılanlar,

** : Yaz. uygulamasında kullanılanlar.