Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Çiftçiler için ödemeler belli oldu

org_tarim_destekler.jpgOrganik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı çiftçiler ile iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere dekar başına 20 YTL, toprak analizi yaptıran çiftçilere ise dekar başına 2,5 YTL ödeme yapılacak. Bambus arısı kullanan üreticilere, hakediş belgeleri üzerinden koloni başına 50 YTL ödenecek. Ayrıca Buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını yapan üreticilere, destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esaslarda belirlendi.

Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı çiftçiler ile iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere dekar başına 20 YTL, toprak analizi yaptıran çiftçilere ise dekar başına 2,5 YTL ödeme yapılacak. Bambus arısı kullanan üreticilere, hakediş belgeleri üzerinden koloni başına 50 YTL ödenecek.

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren çiftçiler, toprak analizi yaptıran çiftçiler ile doğal polinasyonu sağlamak üzere bambus arısı kullanan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi yaptırılmasına ve bambus arısı kullanımına destekleme ödemesi yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ödeme miktarı

Karara göre, organik tarım uygulamaları gerçekleştiren ÇKS'ye ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı çiftçiler ile iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere dekar başına 20 YTL, toprak analizi yaptıran ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere ise dekar başına 2,5 YTL destekleme ödemesi yapılacak.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizine ilişkin destekleme ödemeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'de oluşturulacak icmaller üzerinden yapılacak.

Seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bambus arısı kullanan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek hakediş belgeleri üzerinden koloni başına 50 YTL destekleme ödemesi verilecek.

Bu karar kapsamındaki ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasının ardından Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2'si oranında Ziraat Bankasına hizmet komisyonu ödenecek. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, toprak analizi ve bambus arısı kullanımı konularında çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Haksız destek alanlara cezai işlem

İlgili merciler, ödemelere esas teşkil etmek üzere kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumlu tutulacak.  Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere destekleme ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, ilgili kanun maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Haksız yere organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi ve bambus arısı desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak. Bu şekilde yapılan organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi ve bambus arısı desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarih olacak. Bu karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi ve bambus arısı destekleme ödemeleri için alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenecek.

Bakanlar Kurulu`nun hububat ve baklagil üreticilerine destekleme primi ödenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete`de yayımlandı. Karar 1 Mayıs 2008`den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre yurt içinde 2008 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine satış belgesinin ibrazı şartıyla kilogram başına destekleme primi ödenecek. Prim miktarları Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden karşılanacak ve Ziraat Bankası A.Ş.`ye aktarılacak.

-DESTEKLEME KOŞULLARI-

Destekleme priminden kamu tüzel kişileri hariç, 2008 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi`nde (ÇKS) özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Başvuru sahibinin toplam prim ödemesinin kontrolünde ÇKS`deki bilgiler dikkate alınacak. Prim ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin ÇKS`de kayıtlı arazisinin büyüklüğünü aşamayacak. Üreticiler ÇKS belgesini kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerinden alacaklar.

-PRİM ÖDEMELERİ-

Prim ödemeleri için başvurular ilgili tarım kredi kooperatifine, bunların bulunmadığı yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvuruda bulunanlardan bu kooperatiflere ortaklık şartı aranmayacak. ÇKS belgesi ve satış belgeleri tarım kredi kooperatiflerine ibraz edilecek. Gerekli kontrol ve hesaplamalar tarım kredi kooperatiflerince yapılarak, alıcıların adı-soyadı veya unvanı ile kimlik numarası ve satış tutarlarını da içerecek şekilde düzenlenecek icmaller Ziraat Bankası A.Ş.`ye gönderilecek. Banka, gerekli kaynağı Tarım ve Köyişleri Bakanlığından talep edecek. Kaynağın aktarılmasıyla Banka tarafından bir gün içinde hububat ve baklagil üreticilerini destekleme primi, üreticilerin açmış oldukları hesaba aktarılacak.

üstlendikleri hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen prim tutarının yüzde 0,3`ü oranında hizmet komisyonu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine, yüzde 0,2`si oranında hizmet komisyonu Ziraat Bankası`na ayrıca ödenecek.

Kaynak: Anka Haber Ajansı & Dünya Gazetesi

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın