Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Zirai ilaç Bayiliği İçin Düzenlenen Sınava Karşı Ortak Bildiri Yayınladılar

sinava_karsi.jpgTürkiye‘deki 21 Ziraat Fakültesi‘nin Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nca zirai mücadele bayi olmak isteyen ziraat mühendislerine yönelik olarak uygulanan sınavın, haksız ve hukuksuz olduğuna ilişkin bir bildiri yayınlamışlardır.


"Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik" ile "Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" Taslağı‘na ilişkin Ziraat Fakülteleri Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları‘nın Görüşü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 11. 10. 2007 tarihinde 26670 sayılı Resmi Gazete‘de yayınladığı ve 02. 02. 208 tarihinde 26775 sayılı Resmi Gazete‘de bazı maddelerini değiştirdiği ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik‘ ile Zirai Mücadele Bayii olmak isteyen Ziraat Mühendislerine sınav zorunluluğu getirmiştir.

Bu yönetmelik, 15. 05. 1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu‘nun 40. ve 64. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

957 yılında çıkartılan 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu‘nun 40. ve 64. maddeleri incelendiğinde, söz konusu maddelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na vermiş olduğu yetki, Ziraat Mühendisleri‘nin bir başka deyişle Ziraat Mühendisliği mesleğinin haklarını ve yetkilerini kısıtlamak amacıyla kesinlikle kullanılamaz.

Eczacılık Fakültesi mezunlarının (Eczacıların), Tıp Fakültesi mezunlarının (Doktorların), , Veteriner Fakültesi mezunlarının (Veteriner Hekimlerin) ve buna benzer diğer meslek grupları mezunları, kendi alanları ile ilgili işyeri açabilmek amacıyla hiçbir sınava tabi tutulmazlarken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Ziraat Mühendislerini sınava tabii tutması, 7472 sayılı (13-5-1960 / 10504) Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkındaki Kanun‘a, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘e ve Ziraat Mühendisliği eğitimine, bir başka deyişle bilim‘e ve hukuk‘a aykırı bir durum teşkil etmektedir.

Üstüne üstlük bu yıl hazırlanmış olan ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları‘ hakkındaki Yönetmelik taslağının da 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Kanun‘u ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘e, Ziraat Mühendisliği eğitimi anlayışına taban tabana ters düşen, bütünlük arz etmeyen yetki kullanımına yol açabilecek hükümler içeren ve en önemlisi de ülkemizin kalkınmasında temel olan tarım sektörünün gelişiminde çok büyük hizmetleri olan Ziraat Mühendisleri arasında büyük oranda ayrıcalık yaratması ve huzursuzluk oluşturmasına yol açabilecek nitelik taşımasından dolayı, söz konusu taslağın en kısa süre içerisinde yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğunun başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kuruluşlara duyurulmasına 16-17 Ekim 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde gerçekleştirilen "Ziraat Fakülteleri Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları Yıllık Değerlendirme Toplantısı-I‘ da oy birliği ile karar verilmiştir.

Katılanlar;

Prof. Dr. Tülin Baş

Adnan Menderes Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Aydın

Prof. Dr. Nurgül Ercan

Akdeniz Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Antalya

Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu

Ankara  Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Ankara

Prof.Dr. Muharrem Güleryüz

Atatürk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Erzurum

Doç. Dr. Murat Şeşer

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yard.

Çanakkale

Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu

Çukurova Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Adana

Yard. Doç. Dr. Vedat Pirinç

Dicle Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Diyarbakır

Prof. Dr. Ercan Özzambak

Ege Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

İzmir

Yard. Doç. Dr. Osman Gülşen

Erciyes Üniversitesi

Develi Seyrani Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Kayseri

Doç. Dr. Ece Turhan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yard.

Eskişehir

Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Tokat

Prof. Dr. Bekir Erol Ak

Harran Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Şanlıurfa

Prof. Dr. Gülat Çağlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Kahramanmaraş

Prof. Dr. Mustafa Kaplankıran

Mustafa Kemal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Antakya

Prof. Dr. Levent Arın

Namık Kemal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Tekirdağ

Prof. Dr. Ferhat Odabaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Samsun

Doç. Dr. Ali İslam

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Ordu

Prof. Dr. Lütfi Parlak

Selçuk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Konya

Prof. Dr. Fatma Koyuncu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Isparta

Prof. Dr. Vedat Şeniz

Uludağ Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Bursa

Doç. Dr. Ahmet Kazankaya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Van

 

 

 

 

Prof. Dr. Tülin Baş
Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Aydın

Prof. Dr. Nurgül Ercan
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Antalya

Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu
Ankara  Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Ankara

Prof.Dr. Muharrem Güleryüz
Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Erzurum

Doç. Dr. Murat Şeşer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yard.
Çanakkale

Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Adana

Yard. Doç. Dr. Vedat Pirinç
Dicle Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Diyarbakır

Prof. Dr. Ercan Özzambak
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
İzmir

Yard. Doç. Dr. Osman Gülşen
Erciyes Üniversitesi
Develi Seyrani Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Kayseri

Doç. Dr. Ece Turhan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yard.
Eskişehir

Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

TokatBulundu

Prof. Dr. Bekir Erol Ak

Harran Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

ŞanlıurfaBulunduProf. Dr. Gülat Çağlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

KahramanmaraşBulunduProf. Dr. Mustafa Kaplankıran

Mustafa Kemal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

AntakyaBulundu

Prof. Dr. Levent Arın

Namık Kemal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

TekirdağBulunduProf. Dr. Ferhat Odabaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

SamsunBulundu

Doç. Dr. Ali İslam

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

OrduBulundu

Prof. Dr. Lütfi Parlak

Selçuk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

KonyaBulundu

Prof. Dr. Fatma Koyuncu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

IspartaBulundu

Prof. Dr. Vedat Şeniz

Uludağ Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

BursaBulundu

Doç. Dr. Ahmet Kazankaya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

VanBulundu

 

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın