Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Zirai Karantina Yönetmeliği Resmi Gazetede

rega.gifTarım ve Köyişleri Bakanlığının "Zirai Karantina Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik, ülkeyi bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ithali ve transit geçişi, serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan ülkemize ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler ile ithale mani teşkil eden zararlı organizmalarla ilgili hususları kapsıyor.

Buna göre ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler belirtilen şartlara uygun olmak ve  zararlı organizmalardan ari olmak zorunda olacak. Belirtilen listede yer almayan ve Türkiye'de varlığı bilinmeyen bir zararlı organizmanın tespiti halinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınacak.

Araştırma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde yapılacak. Araştırma amacıyla ithal edilecek faydalı organizmaların canlı olarak ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde yapılacak.

Yasak olmasına rağmen, araştırma amacıyla mukayese materyali olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan zararlı organizmaların ithalatı Bakanlığın iznine tabi olacak. Zararlı organizma ve kültürleri araziye çıkarılmayacak, yalnızca kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılacak.

Transit geçiş


Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek bitki ve bitkisel ürünlerin gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması, serbest bölgelere getirilmesi veya bu bölgelerden çıkarılması transit işlemine tabi olacak.

Bitkiler ve bitkisel ürünler, zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış ve nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçecek. İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol ve muayene edecek.

Kaynak: Dunyagazetesi.com

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın