Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Türkiye, enerji krizinde vurulmamak için 'güneşe akın' başlatıyor

gunes_enerjisi2.jpgGüneş'in Dünya'ya olan 147 milyon kilometrelik uzaklığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni stratejisi ile Türkiye için sıfırlanacak. Doğalgaza bağımlılıktan kurtulmanın en temiz yolu olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, gelecek dönemde Türkiye gündeminde önemli bir yer tutacak

Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi konusunda özel sektörün ilgisini gören bakanlık, şimdi de güneş enerjisine yatırım için özel sektörü teşvik etmeye hazırlanıyor. Yatırım maliyeti pahalı olan bu kaynaktan elektrik üretimi için devlet birçok kolaylık sağlamayı düşünürken üretim maliyetinin düşüklüğü nedeniyle uzun vadede genel elektrik üretim maliyetleri de aşağıya inecek. Bu durum gelecekte elektriğin daha ucuza kullanımını da sağlayacak.

Türkiye'de güneş enerjisi
Bakanlık, "Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası" hazırlayarak yatırımcıların hizmetine sundu. Buna göre güneş enerjisi termik santral potansiyelinin Türkiye'de yılda 380 milyar kWh olduğu belirlendi. Bu değer, toplam 56 bin MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santrallarının elektrik enerjisi üretimine eşdeğer. Daha somut bir ifadeyle bu değer, Türkiye'nin 2007 yılında tükettiği yaklaşık 200 milyar kWh'lik elektriğin iki katını ifade ediyor. Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından Avrupa ülkeleri içinde İspanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bakanlığın yaptığı tespite göre sadece Antalya'da çatıların yüzde 80'ine güneş panelleri (PV) yerleştirilmesi ile yılda yaklaşık 24 milyar kWh elektrik üretilebilecek. Bunun sadece yüzde 10'u gerçekleştirilse dahi bütün Kayseri'nin 1 yıllık tükettiğinden daha fazla elektrik üretilmiş olacak. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir başka çalışmaya göre ise Türkiye'nin ortalama yıllık güneşlenme süresi 2640 saat yani günlük 7.2 saat düzeyinde bulunuyor.

Güneydoğu için yeni yatırım
Böylece metrekare başına günlük 3.6 kWh düzeyinde elektrik üretimi potansiyeli ortaya çıkıyor. Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ise ikinci sırada Akdeniz Bölgesi takip ediyor. Güneş enerjisine dayalı santralların artması ile birlikte bu bölgenin kalkınmasına da destek olunacak ve yeni istihdam olanakları ortaya çıkacak. Akdeniz Bölgesi ise tarım ve turizm gelirlerine bir de enerjiden elde edeceği gelirleri katacak. Güneş enerjisinden elektrik üretimi sadece kırsal kalkınmaya değil elektrik iletiminin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını da beraberinde getiriyor. Elektrik, tüketildiği yere yakın noktada üretildiği için iletim kayıpları en aza indirilmiş oluyor. Bir güneş enerjisi santralının kurulum aşamasında her 1 megavat (MW) başına 33 kişilik istihdam gerekirken üretim aşamasında ise aynı değer için 10 kişilik istihdam sağlanması gerekiyor. 2007 yılında Alman güneş paneli endüstrisi tek başına 42 bin istihdam yaratırken Almanya'da nükleer endüstrisinden daha fazla iş imkânı bulunuyor.

Maliyeti yüksek ama
Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için gerekli yatırım maliyeti oldukça yüksek. Ancak yakıt maliyeti olmadığı için üretim maliyeti de zaman içerisinde düşen bir eğilim gösteriyor. Çevreci bir elektrik üretim yöntemi olması da güneş enerjisinden elektrik üretiminin avantajını artırıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin maliyeti kullanılan teknolojiye göre değişiyor. Güneş enerjisinden temel olarak 2 ayrı teknoloji kullanarak faydalanılıyor. Isıl güneş teknolojileri ile öncelikle güneş enerjisinden ısı elde ediliyor. Bu ısı doğrudan kullanıldığı gibi elektrik üretiminde de kullanılabiliyor. İkinci olarak güneş pilleri de kullanılıyor. Bu yöntemle yarı iletken malzemeler kullanılarak güneş ışığı doğrudan elektriğe çevriliyor. Isı kullanımı yoluyla üretilen elektriğin birim maliyeti 8 cent/dolar seviyesinde bulunurken güneş pili ile üretilen elektriğin birim maliyeti ise 25 cent/dolar seviyesine kadar çıkabiliyor. Yatırım maliyeti 1 kWh için 3500-7500 dolar arasında değişirken elektrik fiyatı ise yurtdışında 13-32 cent/dolar arasında değişiyor. Ancak teknoloji yıllar itibariyle geliştiği için güneş enerjisinden üretilen elektriğin birim fiyatı da düşüş eğilimi gösteriyor. Yatırım maliyeti yüksek olan güneş enerjisinden elektrik üretiminin teşvik edilmesi için bakanlık, yeni bir yasa değişikliği teklifi hazırlamaya başladı. Henüz Meclis gündemine taşınmayan teklifle güneş enerjisinden üretilen elektrik için 15 yıllık, 25 euro/cent fiyatı üzerinden alım garantisi öngörülüyor. Bu yasa değişikliği teklifinin ise mart ayından önce TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Santral kurulacak
Bakanlık, 2013 yılının sonunda bitecek bir güneş enerjisi santral yatırımı için bu yıl çalışma başlatacak. Ülkenin güneyinde belirlenecek bir alanda pilot ölçekli 10-20 MW kurulu gücünde örnek santral yapılacak. Güneş enerjisinden elektrik üretimi, uluslararası arenada da yaygınlaşmaya başladı. En çok güneş alan İspanya, 2007 yılında güneş enerjisine 5 milyar euro ayırırken Almanya'da ise buna yönelik endüstri 5.7 milyar euroluk ciroya ulaştı ve 42 bin kişiye istihdam kapısı oldu. Fransa'da ise çeşitli yollarla güneş enerjisinden elektrik üretimi özendirilmeye çalışılıyor. Fransa, 16 bin eurodan küçük yatırımlar için yüzde 50 oranında vergi indirimi uyguluyor.

 

Türkiye'nin aylık ortalama
güneş enerjisi potansiyeli
Aylar
elektrik
(kWh)
güneşlenme
süresi (saat)
Ocak
51.75
103
Şubat
63.27
115
Mart
96.65
165
Nisan
122.23
197
Mayıs
153.86
273
Haziran
168.75
325
Temmuz
175.38
365
Ağustos
158.40
343
Eylül
123.28
280
Ekim
89.90
214
Kasım
60.82
157
Aralık
46.87
103
Toplam
1311.00
2640

 

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın