Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tarımsal desteğe ' tarih ' zorunluluğu

tarim-destek.jpgTarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen destekleme priminden yararlanmak için, 2008 ürünü satış belgelerinin, Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş olması gerekecek.

Üretici müracaatları, 30 Nisan 2009 tarihine kadar kabul edilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ''2008 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yürürlüğe bugün giren Tebliğin amacı, yurt içinde 2008 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından yurt içinde 2008 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, satış belgelerini ibraz şartıyla kilogram başına buğday için 5Ykr, arpa için 4 Ykr, çavdar için 4 Ykr, yulaf için 4 Ykr, çeltik için 10 Ykr, kuru fasulye için 10Ykr, nohut için 10 Ykr ve mercimek için 10 Ykr destekleme primi belirledi.

Üreticiler müracaatları

Destekleme priminden yararlanmak isteyen üreticiler müracaatlarını, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından verilen onaylı ÇKS belgesi ve ürün satış belgesi ile birlikte kooperatiflere, kooperatif örgütünün bulunmadığı Bingöl, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde belirlenen 46 ilçe merkezinde il-ilçe müdürlüğüne yapılacak.

Kararnamede yer aldığı üzere destekleme prim ödemelerine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak.

İl-ilçe müdürlüğü, verimde etkili tüm faktörler ile bilgileri değerlendirerek, her ürün için ilçe bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri, sulu/kuru olarak belirleyecek ve belirlenen ortalama verimleri kooperatiflere bildirecek.

Kooperatif, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi belgesinde belirtilen ekim alanı ile il/ilçe Müdürlüğünden alınan ortalama verim miktarları kıyaslanarak, desteklemeden yararlanılacak miktar tespit edilir. Tespit edilen bu miktar satış belgesinde belirtilen miktar ile kontrol edilecek. Satış belgesindeki miktarın tespit edilen ürün miktarından fazla olması halinde, fazlalık olan miktar dikkate alınmayacak

Kooperatif, ürün satış belgelerinde herhangi bir tereddüt hasıl olduğunda, belgenin menşesinin araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri

Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne (TÜGEM) ile Merkez Birliği arasında imzalanan protokol hükümlerine göre işlem yapılacak.

Prim uygulaması dışında kalan hallerde, prim uygulamalarından, 2008 yılı ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,  2008 yılı ÇKS'de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler yararlanamayacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, kullanan, gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Destekleme primi ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Kaynak: Dunyagazetesi.com

 

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın