Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tarımda Üniversitelere 'AR-GE' Desteği Kesildi

arge.jpgYeni düzenleme, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve gerçek kişilerin projelerinin desteklenmesini amaçlıyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının "Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile ar-ge projeleriyle desteklenecek kurum, kuruluş, özel sektör ve gerçek kişiler kapsamından üniversiteler çıkarıldı. Buna göre, tebliğ ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve gerçek kişiler tarafından yürütülen ar-ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Tebliğ ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Buna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulu, önceki yıllarda imzalanmış olan ar-ge sözleşmelerinden doğan 2008 yılına ilişkin mali yükümlülükleri de dikkate almak kaydı ile 2008 yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere projelere verilecek destek miktarını belirleyecek.

Projelere ilişkin ödeme kararlarının alınması görevi Değerlendirme Kurulu'nun olacak.

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde oluşturulan kurulun sekreteryası, belirlenen proje önceliklerini ve proje başvuru dönemlerini ilan edecek.

Destek ödemesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarımsal destekleme bütçesinden desteklenecek proje adına Ziraat Bankasında açılan hesaba, proje gelişme, yıllık ve sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesinin ardından aktarılacak.

Yeni tebliğ ile birlikte, 28 Eylül 2007 tarih ve 26657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araştırma-Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan tebliğ kapsamında kabul edilerek sözleşmesi imzalanmış üniversitelerden gelen projelerin desteklenmesine, 2008 yılında da bu tebliğ kapsamında devam edilecek.

Ancak 2008 yılı için üniversitelerden gelecek proje teklifleri, destekleme ödemesi kapsamı dışında olacak .

http://www.gidasanayii.com/

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın