Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Tarım arazilerine villa yasağı getirildi

villa.jpgDanıştay Dava Daireleri Kurulu, tarımsal niteliği korunacak alanlarda konuta dönük yapılaşmanın önlenmesi için önemli bir karara imza attı. Tarım arazisine 250 m2'den büyük ev yaksak. Detaylar haberinde devamında !

Kurul, tarımsal niteliği korunacak alanlara mülk sahiplerinin 250 metrekareden büyük ev yapamayacağına karar verdi. Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği kararın bozulmasına hükmeden Genel Kurul, tarım arazilerinin korunması gerektiğini kaydetti.

İzmir Çeşme de yaşayan Daniella İrena Esmeralda İzmir Çeşme de bulunan ve tarımsal niteliği korunacak arazi olarak geçen mülküne 250 metrekareden büyük ev yaptırmak için plan hazırladı.
Bayındırlık ve Çevre Bakanlığı, bu talebi “1/25000 ölçekli İzmir, Çeşme Çevre Düzeni Revizyon Planı notlarının 5.5.1 sayılı tarımsal niteliği korunacak alanlarla ilgili”maddesine aykırı olduğunu belirterek talebi reddetti.

Esmeralda, bunun üzerine söz konusu maddenin eksik düzenlendiğini ve tarımsal amaçlı yapıların yanında çiftçi ailesinin korunmasına yönelik konut kullanımı getirilmesi gerektiği iddiasıyla yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek Danıştay’a dava açtı. Esmeralda, dava dilekçesinde söz konusu düzenlemenin ‘Çevre Düzeni Planının tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara’ ait bölümünün, tarım ve hayvancılık üretiminin korunması için yapılacak tesislerde çalıştırılacak insanların barınmalarına yetecek nitelikte bir mesken yapımına yer verilmediğini de iddia etti.

Davalı Bayındırlık Bakanlığı, Danıştay 6. Dairesi’nde görülen davaya ilişkin hazırladığı savunmada şu görüşü dile getirdi:
“Dava konusu plan notunun tarımsal niteliği korunacak alanlarda konuta dönük yapılaşmanın önlenmesi, ancak çiftçi ailesinin mağdur edilmeden tarım ve hayvancılığa yönelik faaliyetlerini sürdürmesine olanak verilmesi amacıyla düzenlendiği, plan ve revizyonunda mevzuata, planlama ilkeleri ve şehircilik ilkelerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerekir”

Davayı görüşen Danıştay 6. Dairesi, “Sadece bir çiftçi ailesinin barınma ihtiyacını giderecek nitelikte konut yapılmasına olanak sağlanması, konut yapılması halinde plan notunda belirtilen 250 metrekarelik inşaat alanına konutun da dahil edilmesi sonucuna varılmış, eksik düzenlenen plan notunda bu nedenle isabet görülmemiştir” diyerek söz konusu düzenlemenin iptaline karar verdi.

Bayındırlık ve Çevre Bakanlığı, Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği karara itiraz etti. Dava, Danıştay Dava Daireleri Kurulu gündemine geldi. Kurul, Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği kararın bozulmasına hükmetti.

Böylece, tarımsal niteliği korunacak arazilerde 250 metrekareden daha büyük ev yapılmasını engelleyen düzenlemenin iptali talebi reddedilmiş oldu.

http://www.rotahaber.com  / bahcesel

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın