Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Sebze suyu ihracatında ton başına, ihracat iadesi verilecek

sebze_suyu2.jpgSon yıllarda tüketimi giderek artan sebze suyu ihracatı da destekleme kapsamına alındı. Sebze suları ihracatında, ton başına 150 dolar ihracat iadesi verilecek.

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, 2009 yılı uygulamalarına yönelik Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı, 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca, işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması taahhütleri çerçevesinde ihracat iadesi uygulamasına devam edilecek.

Bu yılki uygulama tebliği ile sebze suları, ihracat iadesi desteği kapsamına alınırken, ithalatçı ülkenin standart ve kriterlerine aykırı olarak ihraç edilen ürünler, ihracat iadesi desteğinin kapsamından çıkarıldı. İthalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışı temsilcilikleri (büyükelçilik, konsolosluk, ticaret  müşavirliği veya ataşeliği) tarafından tespit edilen ürünler, ihracat iadesi desteğinden yararlanamayacak. Bu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda, bu ödemeleri geri almaya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkili olacak. Böylece ihracatçılar, Rusya'ya ihracatta yaşanan sorunlar dikkate alınarak, "ülke imajının" bozulmaması ve ihracatta iadelerin önlenmesi açısından, ithalatçı ülkelerin kriterlerine uygun ürün ihraç etmeye zorlanmış oluyor.

Sezbe suları ihracatında ise ihracat miktarının yüzde 15'ine kadar ve ihracat değerinin yüzde 12'isini aşmayacak şekilde, ton başına 150 dolar ihracat iadesi ödenecek.

Tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla, işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, uluslararası anlaşmalara ve taahhütlere uygun olarak ihracat iadesi desteği uygulanıyor. İhracat tutarı ve miktarına göre ton başına belirlenen ihracat iadeleri, ihracatçılara doğrudan nakit olarak verilmiyor. İade tutarları, ihracatçı adına Merkez Bankası nezdinde açılan banka hesabına yatırılıyor ve bu paralar ihracatçıların, vergi, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu;na ve ilgili tasfiye halindeki bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlere mahsup ediliyor. Ödemeler için gerekli kaynak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanıyor.

İhracatçı firmalar, hakedişlerini devredebiliyor

İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hakedişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabiliyor. İhracatçı firmalar, hakedişlerini, ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebiliyor.

İhracatçı firmalar; hakedişlerinin en fazla yüzde 50;lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara, yine vergi, SSK pirimi, enerji ve iletişim gibi tebliğ kapsamındaki giderlere mahsup edilmek üzere devredebiliyor.

Ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları yüzde 50 artırılarak uygulanıyor. Bu suretle hesaplanacak yüzde 50;lik artış tutarının yüzde 60;ı üreticiye nakit ödeniyor, yüzde 40;ı ise ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydediliyor.

Ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde de ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları yüzde 50 artırılıyor. Bu suretle hesaplanacak yüzde 50;lik artış tutarı ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydediliyor.

Mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmıyor.

İşlenmiş tarım ürünleri ihracatını artırmak amacıyla, çiçek, işlenmiş sebzeler-meyveler, sebze-meyve suları, bal, reçel, jöle, marmelat, zeytinyağı, hazırlanmış balıklar, kümes hayvanları etleri, yumurta, kümes hayvanları etleri ürünleri, çikolatalı ürünler, bisküvi, gofret, makarna ihracatında ihracat iadesi desteği uygulanıyor.

Tescilli Türk markaları ve "Made in Turkey" ibaresi ile ambalajlı olarak ihraç edilen zeytinde ise ambalaj büyüklüğüne göre,  ton başına 125-500 dolar arasında destek veriliyor. Yine markalı ve küçük ambalajlı ihraç edilen bazı ürünlerdeki destekler de artırılarak uygulanıyor.

Kaynak: Dunyagazetesi.com.tr

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın