Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Mazot ve gübre desteği başvuruları başladı.

mazot_gubre_destek.jpgÇiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme (MGD) Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de  yayınlandı. Tebliğ'e göre MGD ödemeleri için başvurular 13 Temmuz - 28 Kasım 2008 tarihleri arasında yapılacak.

Tebliğ'e göre MGD ödemeleri Ziraat Bankası'ndan yapılacak. Çiftçilere, yıl içerisinde işledikleri Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak MGD ödemesi yapılacak. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere ise ödeme yapılmayacak.

-DESTEK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 28 KASIM-

MGD desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bugünden başlamak üzere 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kadastro görmemiş köylerde ise tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihinden önce olmak kaydıyla belirlemeler yapılacak ve ilgili muhtara tebliğ edilecek. MGD'den yararlanmak isteyen çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 28 Kasım 2008'e tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

-KAYITLI OLMAYAN ARAZİLER MGD'DEN YARARLANAMAYACAK-

ÇKS'de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen çiftçiler MGD ödemelerinden yararlanamayacak. Ayrıca üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler, kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler için MGDödemesi yapılmayacak. Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler için de ödeme yapılmayacak. Tebliğe göre orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler için MGD ödemesi yapılmayacak.

-YANLIŞ BEYANA 5 YIL DESTEK YOK-

Tebliğe göre, MGD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler ile kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlem yapılacak. MGD ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler ise beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacak. Haksız yere MGD ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak. Haksız yere yapıldığı anlaşılan MGD ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih ise çiftçiye MGD ödemesinin yapıldığı tarih olarak alınacak.

Kaynak:Zaman

Yorumlar (1)

  • tarım bakanlığı 2008 yılında ne yapmaya çalışıyor anlamadım. 2008 yılı yem bitkileri desteklemesi ile ilgili tebliği 13 haziranda yayımladı. yani çiftçiler için ekim sezonu bitmişti. kuru yoncaya destek yok, fiğ 30 ytl. çiftçi perişan durumda. ekimden önce olsaydı kimse ekmezdi zaten.

    0 Beğen
Yorum yapmak için oturum açın