Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Maliye'den organik tarıma destek

organik3.jpgMaliye Bakanlığı, organik ve teknolojik tarım başta olmak üzere bitkisel üretimde kullanılacak tarım arazileri ile organize hayvancılık yapılmak üzere ihaleye çıkarılacak kamu taşınmazlarının kiralama ve irtifak hakkı bedellerini, yüzde 50 oranında düşürüyor.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" Başbakanlığa gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan Taslak ile geçen yıl yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, daha çok ihracata dönük üretim yapılan organik ve teknolojik tarımı desteklemek amacıyla yeniden düzenlendi.

Hazine taşınmazlarında tahmin edilen bedel tespiti maddesini yeniden düzenleyen Yönetmelik Taslağına göre, "bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla tarım veya organize hayvancılık yapılmak üzere ihaleye çıkarılacak taşınmazlarda kiralama ve irtifak hakkı (29 yıldan 49 yıla kadar üst kullanım hakkı) bedeli, yüzde 50 indirimli uygulanacak."

Bu şekilde bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla tarım ve organize hayvancılık için tahsis edilen Hazine taşınmazları için normal bedelin yarısı ödenecek.
Hazine taşınmazlarındaki normal bedel ise eskisi gibi belirlenecek.

Bu çerçevede, söz konusu bedel, ön izin verilmesinde ilk yıl için varsa taşınmaz üzerinde yapılması öngörülen yatırımın toplam maliyet bedelinin binde birinden veya taşınmazın emlak vergisine esas metre kare birim değerinin binde 5'inden az olamayacak. Bedel, kullanma izni veya irtifak hakkı kurulmasında ilk yıl için Hazine taşınmazı üzerinde yapılması öngörülen yatırımın toplam maliyet bedelinin binde 5'inden ya da emlak vergisine esas asgari metre kare birim değerin yüzde 1'inin altında tespit edilemeyecek.

Kirada ise ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden az olmamak üzere tespit ve takdir işlemi yapılacak.

İHRACATA DÖNÜK ÜRETİME DESTEK

Bu arada yeni düzenleme ile daha çok ihracata dönük üretim yapanların teşvik edileceğini belirten Maliye Bakanlığı yetkilileri, konu hakkında şu değerlendirmede bulundular:

"Yeni düzenlemede tarımsal üretimi bitkisel üretimle sınırladık. Aynı şekilde organize hayvancılığı da kapsama soktuk. Burada esas amaç, organik ve teknolojik tarım ile organize hayvancılığı teşvik etmek. Değişiklik yürürlüğe girdiğinde, organik ve teknolojik tarım yapanların üretim maliyeti düşecek. Üreticiler, uluslararası pazarda daha fazla rekabet şansına sahip olabilecek. Bu da tarımda daha fazla katma değer yaratacak.

Bugün normal yollarla üretilen tarımsal bir ürün 1 liraya satılırken, organik tarım yoluyla üretilen aynı ürün 6 liraya alıcı buluyor. Bu ürünler de daha çok yurt dışına ihraç ediliyor."

ÜRETİCİLER, ARAZİ TALEP EDİYOR

Maliye Bakanlığı yetkilileri, organik ve teknolojik tarım için kendilerine çok sayıda arazi tahsisi talebi geldiğini de bildirdi.
Yetkililer, özellikle Antalya, Aydın ve Afyon'da yoğunlaşan bu taleplerin yeni düzenlemenin ardından daha da yoğunlaşmasının beklendiğini ifade etti.
Öte yandan Maliye Bakanlığı, daha önce çıkarılan bir Tebliğle, organik ve teknolojik tarım ile jeotermal seracılık yapacaklara Hazine taşınmazları üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis etme hakkı getirmişti.

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın