Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

2008 Hayvancılık Destekleri

hayvan_destek.jpgYem bitkisine dekar başına 115 YTL, kültür ırkı yetiştiriciliğinde hayvan başına 400 YTL, gen kaynakları geliştirme programına katılanlara 360 YTL’ye varan tutarlarda destekleme ödemesi yapılacak

Bakanlar Kurulu, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında 2008 yılı ödeme miktarlarını belirledi. Yem bitkisine dekar başına 115 YTL, kültür ırkı yetiştiriciliğinde hayvan başına 400 YTL, gen kaynakları geliştirme programına katılanlara 360 YTL’ye varan tutarlarda destekleme ödemesi yapılacak.
Bakanlar Kurulu’nun “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2008’den itibaren geçerli olacak. Ödemeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

-YEM BİTKİSİ DESTEĞİ

Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına belirlenen birim miktarlarda ödeme yapılacak. Ödeme miktarı dekar başına yoncada 115 YTL, korunga, yapay çayır ve merada 75 YTL, silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısırda 45 YTL, tek yıllık bitkilerde 30 YTL olarak belirlendi.

-KÜLTÜR IRKI SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEK

Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış ve Soy Kütüğü/Ön Soy Kütüğü sistemlerine de kayıtlı olmak koşuluyla hayvan başına belirlenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak. Ödeme miktarı saf ırklar için 350 YTL, melez ırklar için 300 YTL ve hastalıklardan ari işletmelerdekiler için 400 YTL olarak belirlendi. Ayrıca anaç manda başına 300 YTL doğrudan ödeme yapılacak.
Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma koşuluyla, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL, arı yetiştiriciliği yapan üreticilere de Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile kovan başına 5 YTL doğrudan ödeme yapılacak.

-SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olma koşuluyla çipura ve levrek üretimi için kilo başına 85 YKr, alabalık üretimi için 65 YKr, yeni türlerin üretimi için 1 YTL, midye üretimi için 10 YKr, yavru balık üretenlere adet başına 5 YKr ödeme yapılacak.
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşviki ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Tiftikbirlik) ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere, oğlak tiftiğinde kilo başına 10 YTL, ana malda 9 YTL, talide 7 YTL destekleme primi ödenecek.

-İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEK

İpekböceği yetiştiriciliğinin teşviki ve üretiminin artırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Kozabirlik) tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere belirlenen birim miktarlarda destekleme primi ödenecek. Ödeme miktarı tohum kutu için kilo başına 21 YTL, damızlık koza için 14 YTL, 1. sınıf koza için 10 YTL, 2. sınıf için 9 YTL, 3. sınıf için 8 YTL, çepez için 6 YTL olacak.

-GEN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME PROGRAMI

Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyük baş hayvan başına 360 YTL, küçükbaş hayvan başına 65 YTL, geliştirme amaçlı küçükbaş hayvan için 35 YTL; arı için kovan başına 5 YTL doğrudan ödeme yapılacak.

-FİNANSMANI 2009 BÜTÇESİNDEN

Desteklemeler için gerekli kaynak, 2009 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanacak ve ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ziraat Bankası’na destekleme tutarının yüzde 0.2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

2008 yılı için belirlenen destekleme ödemeleri şöyle:

-Yem bitkilerine destekleme ödemesi (YTL/Dekar)

.Yonca                                                115

.Korunga                                               75   

.Yapay çayır, mera                                     75

.Tek yıllık                                            30

.Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır   45

-Kültür ırkı sığır başına ödeme (YTL)

.Melez ırklar                                         300

.Saf ırklar                                           350

.Hastalıklardan ari işletmeler                        400

.Manda                                                300

-Su ürünlerinde destekleme ödemesi (YKr/Kg)

.Çipura ve levrek üretimi için                         85

.Alabalık üretimi için                                 65

.Yeni türlerin üretimi için                             1

.Midye üretimi için                                    10

.Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetişt.

kull. üz. yavru alanlara ve kendi işletmesinde

büyütmek üzere yavru balık üretenlere                  5 

-İpekböceği üreticisine destekleme prim ödemesi (YTL/Kg)

.Tohum kutu                                            21

.Damızlık koza                                         14

.I. Sınıf koza                                         10

.II. Sınıf koza                                         9

.III. Sınıf koza                                        8

.Çepez                                                  6

-Tiftikte destekleme prim ödemesi (YTL/Kg)

.Oğlak tiftiği                                         10

.Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)                       9

.Tali                                                   7

-Gen kaynakları geliştirme programı(YTL/baş-YTL/kovan)

.Büyükbaş hayvan                                      360

.Küçükbaş hayvan                                       65

.Geliştirme amaçlı küçükbaş                            35

.Arı                                                    5


(ANKA)

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın