Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
 • Sayfa:
 • 1
 • 2

BAŞLIK: Potasyumun Bitkilerde İşlevi...Yardım!!!

Potasyumun Bitkilerde İşlevi...Yardım!!! 10 yıl 3 hafta önce #855

 • erostur
 • erostur's Avatar
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Yeni Üye
 • Gönderiler: 3
"Potasyumun Bitkilerde İşlevi Ve Kalite Üzerine Etkileri" Konusunda Biraqz Dökümana İhtiyacım Var Arkadaşlar Yardımcı Olursanız Sevinirim..
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp:Potasyumun Bitkilerde İşlevi...Yardım!!! 10 yıl 3 hafta önce #856

 • The_One
 • The_One's Avatar
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Yönetici
 • Gönderiler: 137
 • Teşekkür Sayısı: 4
Potasyum bitki büyümesi ve çoğalması için önemli bir besin maddesidir. Dünyadaki birçok ülkede ve özellikle yurdumuz topraklarında genellikle yeteri kadar potasyum mevcuttur. Topraklarda % 0.3 ile % 3 arasında değişen miktarlarda total potasyum vardır. 20 cm derinliğindeki bir dönüm toprak yaklaşık olarak 250.000 kilo kadar olduğuna göre içindeki total potasyum 750-7500 kilo arasında bulunmaktadır. Zamanla topraktaki bu potasyum bitkiye yarayışlı hale gelmektedir. Yurdumuz topraklarında bir dönüm sahada genellikle 80 ile 200 kilo arasında bitkilere yarayışlı potasyum bulunmaktadır ki bu her sene ekilecek bitki ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Bu nedenle yurdumuzda potasyumlu gübre, ancak toprak analizleri ile potasyum eksikliği tespit edilen tarlalarda kullanılmalıdır.
Potasyum bitkinin özellikle genç yapraklar, kök uçları ve tomurcuklar gibi genç ve çabuk büyüyen kısımlarında, tohum ve diğer yaşlı kısımlara göre daha fazla bulunur. Potasyum bitki içerisinde devamlı olarak bitkinin bütün hayat süresince hareket eder, yaşlı organlardan ihtiyacın daha fazla olduğu genç kısımlara taşınır.
Potasyum ürünün miktar ve kalitesine olumlu etki yapar. Hububat saplarının sertleşmesine yardımcı olarak fazla azot dolayısıyla yatmayı önler. Toprakta çok fazla miktarda fosfor bulunması halinde meydana gelecek olan erken olgunlaşmanın normal zamanda olmasını sağlar. Potasyum meyvenin dayanıklılığına yağ, nişasta ve şeker oranlarının artmasına etki yapar; renk, tat ve koku gibi özellikleri düzeltir.
Potasyum eksikliğinin belirtileri çeşitli bitkilerde birbirinden oldukça farklı olur. örneğin; mısır bitkisinde yaprak tepesinden başlayan sararma yaprak kenarlarına doğru dağılır, kahverengimsi olan bu kısım kurur ve daha sonra bütün yaprak ölür. Yoncada, yaşlı yaprak kenarlarında beyaz noktalar görülür. Daha sonra bu kısımlar kurur ve kıvrılır. Genellikle potasyum eksikliği gösteren bitkinin yaşlı yapraklarının tepe ve kenarlarında kurumalar görülür.

Bunun gibi bir döküman mı istiyorsun tam olarak söylersen yardımcı olurum aynı zamanda özür dilerim bu sitedeki her konuya yardım etmek benim görevim fakat her hangi bir araştırma yapma gereksiniminde bulundun mu ? Çünkü Çok sıkıntı çekeceğin bir konu olduğunu sanmıyorum
Son Düzenleme: 10 yıl 3 hafta önce yazan The_One.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp:Potasyumun Bitkilerde İşlevi...Yardım!!! 10 yıl 3 hafta önce #859

 • erostur
 • erostur's Avatar
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Yeni Üye
 • Gönderiler: 3
Evet sayın The_One bunun gibi bir geniş anlatımlı dökümana ihtiyacım var. Yaptıgım arastırmalar sonunda bir tek dr Burhan Kaçar'ın bu konuda yapmıs oldugu arastımaya ulasabildim.Diğer bulduklarım bana lisan olarak uygun gelmedi sadece türkçe döküman olmasını istiyorum.Saygılarımla
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp:Potasyumun Bitkilerde İşlevi...Yardım!!! 10 yıl 3 hafta önce #860

 • iyotake
 • iyotake's Avatar
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Paylaşımcı Üye
 • Gönderiler: 69
 • Teşekkür Sayısı: 8
Bitkilerde Potasyumun Metabolik İşlevleri

Enzim Aktivitesinde Potasyumun İşlevi:

Potasyum çoğu enzim aktivetisi için gerekli bir elementtir. Bu nedenle yeteri kadar potasyum içermeyen bitkilerde önemli kimyasal değişmeler ortaya çıkar. Örneğin çözünebilir karbonhidratlar birikir, nişasta miktarı azalır ve çözünebilir azotlu bileşiklerin miktarı artar. Bu durum yeterli düzeyde K'un bulunmaması nedeniyle karbonhidrat metabolizmasındaki bozulmadan kaynaklanır. Bu metabolizmada görev yapan özellikle nişasta sentetaz, pirüvatkinaz ve fosforüktokinaz enzimlerinin aktiviteleri sekteye uğrar.

Bitki besin elementlerinin aktif absorpsiyonunda rol oynayan ATP'az (adenozintrifosfotaz) enziminin aktive olmalarında da K+ önemli bir işleve sahiptir. Yeteri kadar K+'a sahip olmayan bitkilerde amino asitler ve şekerlerin miktarı artar. Bunun bir önemli nedeni de enerji kaynağı olan ATP'nin yeterli düzeyde oluşamamasıdır. Bu metabolik enerji noksanlığı nedeniyle protein sentezi olumsuz olarak etkilenir. Yeterli proteine sahip olmayan enzimlerde de aktivite dolaylı olarak azalır.

Bitkilerde şiddetli K+ noksanlığında purtesin ve agmatin gibi zehirli aminler sentezlenir. Potasyum noksanlığında görülen bu olgu hücrelerde pH düşük olduğu zaman da gerçekleşebilir.
Fotosentezde Potasyumun İşlevi:
Yüksek bitkilerde fotosentezin değişik tepkimelerinde K+ önemli işlevlere sahiptir. Fotosentezin ışık tepkimeleri sonunda oluşan ve metabolojik enerji kaynağı olan ATP'nin sentezlenmesinde K+ temel göreve sahiptir. Bitki yapraklarında potasyum miktarı arttıkça fotosentez ve fotorespirasyonun arttığı saptanmıştır.
Kuraklık stresi, bitkilerde fotosentezin olumsuz şekilde etkilenmesi yüksek miktardaki K+'a bağlı olarak azalmakta ve bitki daha az zarar görmektedir.
Fotosentez ürünlerinin Taşınmasında Potasyumun İşlevi:
Fotosentez ürünlerinin floem iletim borularına yüklenmesinde ve taşınmasında potasyum önemli işleve sahiptir. Bitkide K+ miktarı ile ilişkili olarak floeme fotosentez ürünlerinin yüklenmesi ve taşınması artar. Potasyum fotosentez ürünlerinin floemde taşınması üzerinde olduğu gibi depo edilmiş materyallerin taşınabilir (mobil) şekle dönüştürülmesinde de etkilidir.
Hücre Büyümesinde Potasyumun İşlevi:
Hücre büyümesi hücre hacminin %80-90'ını kapsayan geniş merkezi bir boşluğun (vakuolün) hücre içerisinde oluşmasıyla gerçekleşir. Bu ise hücre duvarının büyümesi ve besin elementi birikimi sonucunda hücrede ozmotik potansiyelin artmasıyla gerçekleşir. Hücre duvarlarının büyümesi hücrede K+ birikimi ile yakında ilgilidir. Yine hücrede ozmotik potansiyeli arttırıcı iyonların başında K+ gelmektedir. Ayrıca ozmotik potansiyel üzerin etkili olan şekerler ve düşük moleküllü organik bileşiklerin hücrede birikimi yine ortamda bulunan K+ miktarı ile yakından ilişkilidir. Apoplasta buluna K+ miktarı ile orantılı olarak hücre duvarına pompalanan H+ miktarı artar. Bu bölgede asitliğin artması ile hücre duvarı materyali gevşer ve hücre büyümesi kolaylaşır. Burada bulunan enzimlerde hidrolize olarak aktivite kazanırlar.
Hücre büyümesinde önemli rolü olan fitohormonlar üzerine K+ önemli ve olumlu etki yapar. Örneğin, indolasetik asit, (İAA), gibberelik asitin büyüme üzerine olan etkisi potasyum ile doğrusal olarak arttığı belirtilmektedir.
Bitkide Su Dengesi Üzerine Potasyumun İşlevi:
Bitkilerde su dengesi üzerine potasyum olağanüstü öneme sahiptir. Aktif absorpsiyon ile K+'un alınması ve birikmesi sonucu hücre ozmotik potansiyeli artar ve buna bağlı olarak hücreye su girişi fazla olur. Potasyum topraktan kökler vasıtasıyla su alımı üzerine olumlu etkide bulunduğu gibi özellikle kuraklık dönemlerinde de stomaların en dışında kalan koruyucu hücrelerde suyun birimini sağlayarak stomaların kapanmasını engeller ve bu sayede karbondioksit alışverişi devam ettiğinden dolayı fotosentezin kuraklıktan etkilenmesi engellenir.
Bitki Gelişmesi Üzerine Potasyumun Etkileri
Kök Gelişmesi ve Büyümesi Üzerine potasyumun Etkileri:
Potasyum bitkilerde kök gelişmesi ve büyümesi üzerine önemli etki yapar. Yeteri kadar potasyumun bulunmaması durumunda çayır bitkisinde daha fazla daha az dallanmış saçak kök oluştururlar. Potasyum noksanlığında yonca yüzeysel kök oluşturur ve yeni kök oluşumu azalır. Potasyum genel olarak bitkilerde kök gelişmesini hızlandırır ve daha fazla dallanma ile yan kök oluşumunu teşvik eder. yeteri kadar potasyum bulunmaması durumunda kök uzunluğu ve kök büyüme oranı artar. Potasyum noksanlığı olan bitkilerde çoğunlukla azot yüksek, karbonhidratlar düşük düzeydedir. Bunun sonucu olarak kök gelişmesi ve büyümesi olumsuz şekilde etkilenir.

Soğuğa dayanıklılığa karşı potasyumun etkisi:
Yeteri kadar potasyuma sahip olmayan bitkiler dondan daha fazla zarar görürler. bu durum bitki hücrelerinde yeteri düzeyde suyun bulunmaması ile ilişkili olarak açıklanmaya çalışılmıştır. yeteri kadar potasyum içeren bitkilerde don zararının az olması çözünebilir karbonhidrat miktarının fazla olmasına dayanılarak açıklanmıştır. Yani, çözünebilir karbonhidratlar hücre suyun donma noktasını düşürdüğünden donma olayından bir miktar kaçılmış olunmaktadır.
Bitkilerde yatma üzerine etkisi:
Özellikle tahıllarda önemli olan yatma sapın kuvvetli gelişmesi ve bitkinin karbonhidrat içeriği ile yakından ilgilidir. daha önce de açıklandığı gibi potasyum karbonhidrat sentezi üzerine olumlu bir etkiye sahiptir.
Hasat zamanı üzerine potasyumun etkisi:
Potasyum noksanlığında genel olarak bitkiler olgunluğa daha geç erişmektedirler. Örneğin soya fasulyesinde gelişme süresi potasyum noksanlığı ve normal durumlarda sırasıyla 187 ve 157 gün olarak belirlenmiştir. Pamuk gibi kimi bitkilerin ise potasyum noksanlığında erken olgunluğa ulaştıkları görülmektedir.
Azotun Etkinliği Üzerine Potasyumun Etkisi:
Yapılan araştırmalar potasyumun, azotun olumlu yönde etki yapmasını kolaylaştırdığını ve bunu sağladığını ortaya koymuştur. Yeterli düzeyde potasyumun bulunmaması durumunda ürün üzerine azotun etkisi daha küçük miktarlarda olumsuz yöne dönerken, potasyumun bulunması durumunda yüksek düzeyde azotun etkisi olumlu yönde gelişmektedir.
Ortamda potasyumun yeteri kadar bulunmaması durumunda absorbe edilen azot bağımsız amino asitlerine dönüştürülmekte, ancak optimum protein sentezi ise ortamda yeteri kadar potasyumun bulunması durumunda gerçekleşmektedir.
Hastalıklara Dayanıklılığa Karşı Potasyumun Etkisi:
Potasyum bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direnç kazanmaları üzerine de etkili bir elementtir. Örneğin çeşitli bitkilerde toplam 1209 olguda potasyumun olumlu etkisinin %65 olduğu belirtilmiştir (Çizelge 2). Kimi araştırıcılara göre potasyum epidermal hücrelerin dış duvarlarını kalınlaştırmak suretiyle hastalıklara karşı dayanıklılığı arttırmaktadır. Metabolik işlevler üzerine de önemli etki yapan potasyum noksanlığında enzim aktivitelerinin gerilemesi ve organik bileşiklerin yeterince sentezlenememesi başta mantari hastalıklar olmak üzere bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini azaltmaktadır.

Bitkilerin Potasyum İçerikleri
Bitkilerin potasyum içerikleri toprakta alınabilir şekilde bulunan potasyum miktarı, toprakta bulunan başka katyonların cins ve miktarları, bitki çeşidi, gelişme durumu, yaşı gibi çeşitli etmenlerin etkisine göre değişiklik gösterir. Bitkilerin metabolik yönden etkin olan büyüme ucu gibi organlarında potasyum göreceli olarak daha fazladır.
Bitkiler gereksinim duydukları potasyumun büyük bölümünü vegatatif gelişme döneminde alırlar. örneğin patates bitkisi gereksinim duyduğu toplam K'nın %50'sini gelişmenin ilk 1/3'lük döneminde alır. Tahıllarda bu dönem kardeşlenme ile başak çıkarma arasındadır.
Bitkilerin vegatatif organlarında potasyum miktarı tohumdakine oranla çok daha fazladır. Tahıl bitkisinin sap ve samanında bulunan K miktarı tohumdakinin yaklaşık üç katıdır.
Potasyum bitkide iletim demetlerinde, stoplazmada ve vakuolde K iyonu halinde bulunur. Stoplazmada bulunan K+ miktarı vakuoldekinden 5-10 kat daha fazladır. Floem özsuyunda en fazla bulunan katyon K+'dır. Floem özsuyunda çözünmüş olan maddeler bitkide yukarı ve aşağı doğru olmak üzere tüm organlara taşınır. Bu nedenle floem özsuyunun fazlaca taşındığı genç yaprakların, meristematik dokuların ve etli meyvelerin (üzüm, elma) K içerikleri yüksektir.
Optimum bitki büyümesi için genelde gereksinim duyulan potasyum miktarı %1-5 arasında değişir.

Bitkilerde Potasyum Noksanlığında Görülen Belirtiler

Potasyum noksanlığı kumlu, hafif tekstürlü topraklar üzerinde yetiştirilen bitkilerde daha çok görülür. Potasyum noksanlığı bitkilerde hemen görülebilir simptomlar çıkarmaz. Önce büyüme oranında bir gerileme olur, ancak daha sonra kloroz ve nekrozlar görülür. Potasyum noksanlığı simptomları genelde önce yaşlı yapraklarda görülür. Çünkü noksanlık durumunda yeni oluşan genç yapraklar yaşlı yapraklardan potasyum desteği yapılmaktadır. Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölü ve kuruyarak dökülür. Özellikle meyve ağaçlarında çok tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir süre normal yeşil rengini ve görüntüsünü korur. Bazı bitki türlerinde, örneğin üçgüllerde potasyum noksanlığı simptomları yaprak kenarlarında görülmeyip, yaprak üzerinde düzgün olmayan bir şekilde dağılmış nekrotik lekeler şeklinde görülür.
Potasyum noksanlığında bitkilerde turgor basıncı düşer. su noksanlığı ile ilgili stres durumunda bitkiler gevşek dokulu bir yapıya sahip olurlar. Bitki dolularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem iletim borularının oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli nitelik bozulmalarına neden olur.
Bazı virütik hastalıklarla kuraklık gibi elverişsiz iklim koşulları da yukarıda anlatılan simptomlara benzer belirtiler yaratabilmektedir. Bu durumda simptomun potasyum noksanlığından ileri gelip gelmediğini anlamak için yaprak analizlerine başvurulabilir.
Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar. Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokularının oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
Potasyum bitkilerde bir çok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar. Özellikle sebze, meyve, tütün ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.
Domateste potasyum noksanlığında yapraklar genelde koyu yeşil renkli olup yaşlı yapraklar griye çalan yeşil renktedir. Yaşlı yapraklarda beyazımsı açık sarı noktalar halinde nekrozlar oluşur. Gövde ince, zayıf ve noksanlığın şiddetli olduğu durumlarda nekrozlu olur. Meyvelerde olgunlaşma düzensiz ve renk açık olur. Sera domateslerinde daha çok tarla domateslerinde ise daha az görülen lekeli olgunluk (blotchy ripening) potasyum noksanlığı ile ilgili bulunmakta ve potasyum uygulaması ile giderilmekte veya azaltılabilmektedir. Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin potasyum yetersizliği yanında, magnezyum yetersizliği ve kalsiyum fazlalığı ile ilgisi olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır. Lune ve Goor (1977), yapraklarda ve meyvede (K+ Mg) / Ca oranı büyüdükçe lekeli olgunluğun azaldığını tespit etmişlerdir. Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin görülme sıklığının domates çeşidi ile de yakından ilgisi bulunmaktadır.
Hıyar- bitkisinde potasyum noksanlığında yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kaçan renk değişimleri vardır. Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar. Nekrozlıı yapraklar sarımsı kahve ve kahve rengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür. Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur.
Marul bitkisinde yapraklar koyu yeşil ve bazen benekli olur. Yaşlı yaprakların uçlarından başlayarak yayılan lekeler şeklinde kloroz görülür. Antosiyan kapsamı yüksek olan çeşitlerin yaprak kenarları ve uçlarında renk morumsu kahveye döner. Bitki küçük ve gevşek olur, göbek doldurma zayıf olur.
Soğanda yaşlı yapraklar orta derecede klorozludur, solgunluk görülür ve erken ölürler. Baş oluşumu zayıf ve kalitesi düşük olur.
Pancar bitkisinde potasyum noksanlığında yapraklar mavimsi yeşil renkli ve aşağı doğru kıvrık olurlar. Damar aralarında sarıdan kırmızımsı kahveye kadar değişen tonlarda renk açılmaları olur. Renk değişiklikleri yaşlı yapraklardan ve yaprak kenarlarından başlayarak ilerler sonunda yapraklar solar ve ölürler.
Patateste yapraklar koyu yeşil üzerinde metalik bronz renklidir. Bitki bodur ve çalımsı bir görüntü hal alır. Yaşlı yaprakların kenarlarında renk açılır. Yaprak ayasında başlangıç da toplu iğne başı büyüklüğünde, kahverengi lekeler görülür, bu lekeler daha sonra büyüyerek yaprak yüzeyini kaplar. Yapraklarda kıvrılmalar görülür. Patates yumrularının üzerinde siyah noktalar oluşur. Potasyum noksanlığı yumrunun iç kısmında da kahverengileşmeye neden olabilmektedir, ancak bunu bor noksanlığından ileri gelen ve kahverengi öz denilen problemle karıştırmamaya dikkat edilmelidir. Potasyum eksikliği patates yumrusunda kuru madde ve nişasta miktarının azalmasına neden olduğu gibi, ayrıca potas eksikliği olan yumrularda kesildikten sonra, bir saat gibi kısa bir süre içinde kararma başlamasına karşılık, potasyum beslenmesi tam olan bitkilerin yumrularında iki gün sonra dahi böyle bir durum görülmez.
Mısır bitkisinde potasyum eksikliği boğum aralarının kısalarak bitkinin bodur kalmasına neden olur ve ince bir gövde oluşur. Yaşlı yaprakların uç ve kenarlarında kloroz ve kuruma görülür. Kloroz zamanla yaprak içlerine ilerler. Koçanların uç kısımlarında gelişmenin zayıf olduğu dikkati çeker.
Pamuk bitkisinde potasyum eksikliği yaprak kenarlarında ve damar aralarında sarımsı yeşil lekelerle kendini be11i etmeğe başlar. Bu bölgelerdeki hücreler ölür ve yaprak sarımsı kahve, kırmızımsı kahve renkli bir görüntü alır. Yaprak kenarları ve uçları aşağı yukarı kıvrılır. Erken yaprak dökümü görülür. Kozalarda gayri muntazam bir oluşum görülür ve olgunlaşmadan dökülme olur. Lif kalitesi de olumsuz etkilenir. Normal olarak potasyum eksikliği yaşlı yapraklarda görülmesine karşılık, bazen genç yapraklarda da rastlanmaktadır.
Elma yapraklarının kenarlarında esmer ve kahve renkli kloroz oluşur ve bu bölgeler kurur. Buna karşılık yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde çok uzun süre kalabilirler. Meyveler küçük ve soluk, kalın kabuklu olurlar. Şeker miktarı az ve tadı ekşi olur.
Armut yaprakları sarımsı yeşil renkli olur ve tipik bir şekilde kıvrılma gösterirler. Yaprak kenarlarında potas noksanlığının tipik belirtisi olan nekrozlar oluşur.
Kiraz, kaysı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında potas noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren simptomlara neden olur. Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek oluşumu ve normalden küçük meyveler olur.
Narenciye çeşitlerinde yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür. Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar
Asma yapraklarında da yaprak kenarlarında sararma ve kahverengileşme görülür. Çiçeklenme zayıf meyve tutumu az ve meyveler ekşi olurlar.
Burada değinilmeyen diğer bitki türlerinde de potas noksanlığı genelde tarif edilene benzer simptomlarla kendini belli eder.
Son Düzenleme: 10 yıl 3 hafta önce yazan iyotake.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp:Potasyumun Bitkilerde İşlevi...Yardım!!! 10 yıl 3 hafta önce #861

 • The_One
 • The_One's Avatar
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Yönetici
 • Gönderiler: 137
 • Teşekkür Sayısı: 4
sağol iyotake umarım ark işini görmüştür
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

Cvp:Potasyumun Bitkilerde İşlevi...Yardım!!! 10 yıl 3 hafta önce #864

 • erostur
 • erostur's Avatar
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Yeni Üye
 • Gönderiler: 3
ilgilendiginiz için çok teşekkür ederim bu kaynak benim için iyi bir kaynak oldu bunun gibi dosya halinde olan kaynaklarınız mevcutsa onlarada göz atabilirim
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 • Sayfa:
 • 1
 • 2